Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/53

Bruxelles, den 19. januar 2011

Udtalelse fra John Dalli, medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for sundhed og forbrugerpolitik, om EU-direktivet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser

Europa-Parlamentet har i dag stemt for EU-direktivet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser.

John Dalli udtalte i den forbindelse: "Afstemningen i dag er et vigtigt skridt fremad for patientrettigheder i Europa. Jeg lykønsker og takker Europa-Parlamentet, især ordføreren, Françoise Grossetête, for indsatsen for at forbedre patienternes rettigheder og gøre det lettere for borgerne i Europa at gøre brug af sundhedsydelser i et andet EU-land.

Direktivet giver klarhed omkring borgernes ret til sikker behandling af god kvalitet på tværs af grænserne i EU og til at få den betalt.

De fleste borgere i EU foretrækker at blive behandlet tæt på deres eget hjem. Ingen har lyst til af rejse længere end nødvendigt, når de er syge. Nogle gange kan man imidlertid være nødt til at tage til udlandet, fordi den ekspertise eller behandling, man har brug for, ikke findes i ens eget land. Eller måske ligger det nærmeste sygehus ganske enkelt på den anden side af grænsen.

Dette direktiv er en hjælp for alle, der har brug for særlig behandling, f.eks. patienter, der søger en diagnose eller en behandling for en sjælden sygdom. Det vil fremme et snævrere samarbejde om sundhed mellem medlemsstaterne, bl.a. hvad angår gensidig anerkendelse af recepter. Sundhedseksperter i hele Europa vil kunne udveksle bedste praksis og nyde godt af innovationer inden for sundhedsteknologivurdering og e-sundhed.

Jeg opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre direktivet hurtigt."


Side Bar