Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/53

V Bruselu dne 19. ledna 2011

Prohlášení Johna Dalliho, evropského komisaře pro oblast zdraví a spotřebitelské politiky, ohledně směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

Evropský parlement dnes schválil směrnici EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.

John Dalli se k tomu vyjádřil: „Dnešní volba znamená významný krok vpřed pro práva pacientů v Evropě. Blahopřeji a děkuji poslancům a poslankyním Evropského parlamentu, zejména zpravodajce paní Grossetete, za jejich odhodlání zlepšit práva pacientů a postavení evropských občanů, kteří vyhledávají zdravotní péči v jiném členském státě.

Tato směrnice ujasňuje práva občanů na přístup k bezpečné a kvalitní zdravotní péči a proplácení vynaložených nákladů v zemích EU.

Evropané preferují čerpat zdravotní péči v blízkosti svých domovů: nikdo nemá zájem v případě nemoci cestovat více, než je nezbytně nutné. Nicméně existují případy, kdy odborné vyšetření nebo zdravotní péče nejsou k dispozici v rámci daného státu a občané jsou proto nuceni vycestovat do zahraničí. Existují také případy, kdy se nejbližší nemocnice nachází v sousední zemi.

Tato směrnice pomůže pacientům, kteří potřebují specializovanou péči při diagnostice a léčbě vzácných onemocnění. Směrnice dále přinese užší spolupráci mezi členskými státy ve vzájemném uznávání lékařských předpisů. Zdravotní odborníci v Evropě si budou moci vyměňovat osvědčené postupy a využívat inovací v hodnocení zdravotnických technologií a elektronického zdravotnictví (e-health).

Apeluji na členské státy, aby tuto směrnici rychle přijaly.“


Side Bar