Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/53

Брюксел, 19 януари 2011 г.

Изявление на европейския комисар по здравеопазване и потребители Джон Дали за директивата на ЕС относно правата на пациентите за лечение в чужбина

Европейският парламент днес гласува за приемането на директива на ЕС относно правата на пациентите за лечение в чужбина.

Джон Дали заяви: „Приемането на директивата бележи важна крачка напред за правата на пациентите в Европа. Поздравявам депутатите от Европейския парламент и изказвам своята благодарност към тях, и по-специално към докладчика по директивата г-жа Гростет, за ангажимента им да подобрят правата на пациентите и условията за европейците, които търсят начини за лечение в друга държава-членка.

С тази директива се внася яснота по отношение на правата на гражданите за достъп до надеждно лечение с добро качество в страни от ЕС и възстановяването на средствата за него.

Европейците предпочитат да се лекуват близо до дома си: никой не би желал да пътува по-далеч от необходимото, когато е болен. И все пак понякога на хората им се налага да пътуват в чужбина, защото експертните умения и здравните грижи, от които се нуждаят, не могат да им бъдат осигурени в родината им или просто защото най-близката болница е отвъд границата.

С тази директива ще се помогне на болните, които се нуждаят от специализирано лечение — например нуждаещите се от точна диагноза или лечение на рядко заболяване. С нея ще се подобри сътрудничеството между държавите-членки в областта на здравеопазването — например с взаимното признаване на рецептите. Специалистите в областта на здравеопазването в цяла Европа ще могат да обменят най-добри практики и да се възползват от иновациите в оценката на технологиите в здравеопазването и електронното здравеопазване.

Приканвам държавите-членки бързо да въведат в практиката разпоредбите на директивата.“


Side Bar