Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/534

Brüssel, 5. mai 2011

Transport: komisjon soodustab üleeuroopalist reisipiletite müüki

Euroopa Komisjon võttis täna vastu uue määruse, et lihtsustada rongireiside üleeuroopalist kavandamist ja piletite müüki, sundides standardima rongireisiandmeid piletihindade ja sõiduplaanide osas. See tähendab, et peamine broneerimis- ja piletiinfo on koostalitlusvõimeline ning seda saavad raudtee-ettevõtjad ja piletimüüjad omavahel vahetada kogu ELis. Komisjon võtab 2012. aastal vastu täiendava õigusakti, mille kohaselt peavad raudteeoperaatorid ajakohastama oma IT süsteemid nii, et standardseid andmeid saab operaatorite vahel edastada. Need õigusaktid loovad tehnilise aluse, mis võimaldab Euroopa rongiteekonna kavandamise uue põlvkonna rakendustel ja piletisüsteemidel pääseda turule.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „Kui me tõesti tahame panna inimesi rongi kasutama ja soovime, et rong konkureeriks lennukiga keskmisest pikematel reisidel, on meil vaja rongireisijatele pakkuda teekonna lihtsat kavandamist ja pileteid, mis on võrreldavad lennupakkumistega. Me tahame tulevikus muuta rongipileti ostmise Barcelonast Brüsselisse või Berliinist Bratislavasse sama lihtsaks, kui on vastava lennu broneerimine. Operaatoritele ühiste rongiplaanide ja piletiinfo kättesaadavaks tegemine on esimene oluline samm, kuid see on alles algus palju suuremast projektist, mille eesmärk on muuta üle-euroopaline rongireiside kavandamine ja piletite ostmine reaalsuseks.”

Milline on olukord praegu?

Raudteed on välja arendatud riikide põhiselt. Seetõttu on broneerimissüsteemid väga erinevad ja põhinevad erinevalt töödeldavatel andmetel, mida on keeruline vahetada. Seetõttu on reisijatel väga kasinad võimalused broneerida rahvusvahelisi rongipileteid (välja arvatud vähesed suured rahvusvahelised rongiliinid). Erinev on olukord konkureerivate transpordiliikide puhul. Näiteks lennundussektoris, mis on arenenud peamiselt rahvusvahelisi liine teenindades, on reisi kavandamine ja pileti ostmine üle-euroopaliselt laialdaselt ja kergesti kättesaadav (põhineb kesksel broneerimissüsteemil Amadeus).

Millised on ettepanekud?

ELi uus täna vastuvõetud tehniline määrus reisijateveoteenuste telemaatiliste rakenduste kohta sunnib standardima sõiduplaanide ja piletihindadega seotud andmeid. Need on põhiandmed, mis toetavad reisi kavandamist, broneerimist ja piletisüsteeme, nt andmed selle kohta, milline rong sõidab, millal ja kus on peatus, kas tegemist on esimese või teise klassi kohtadega, palju on veel vabu kohti, hinnaklassid jne. Oluline on, et määrusega tehakse operaatoritele kohustuslikuks sõiduplaaniga seotud andmete muutmine kättesaadavaks avalikkusele, samas kui hinnainfo peab olema kättesaadav lepingulistele partneritele.

2012. aastal võtab komisjon vastu täiendava õigusakti, et anda raudtee-ettevõtjatele ja piletimüüjatele suuniseid, kuidas kohandada IT süsteeme nii, et need vastaksid üleeuroopalistele standarditele ning et andmeid saavad tegelikkuses vahetada ja kasutada kõik Euroopa broneerimis- ja piletisüsteemide operaatorid.

Kõik need meetmed kokku loovad tehnilise aluse uue põlvkonna üle-euroopalise rongireiside kavandamise ja piletimüügi vahenditele, mis peaksid tulema turule järgmistel aastatel.

Mis saab edasi?

Komisjonil on käsil selliste täiendavate meetmete vajaduse hindamine, mis peaksid kõrvaldama takistused rongireisi ning laiemalt mitut transpordiviisi ühendava piiriülese reisikavandamis- ja piletimüügisüsteemi väljatöötamiselt.

Komisjon algatas hiljuti avaliku arutelu mitut transpordiliiki ühendava üleeuroopalise teekonnakavandaja kohta (arutelu kestab 1. aprillist 2011 27. maini 2011), mis samuti toetab seda protsessi. Vaata lisaks veebisaiti:

http://ec.europa.eu/transport/its/consultations/2011_05_27_multimodal_journey_planner_en.htm

Komisjon korraldab 6. juunil 2011 Lyonis suure konverentsi teemal „Arukas transport Euroopas”, kus transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas tutvustab lähemalt järgmisi selle valdkonna ettepanekuid.

Lisateave

http://ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/interoperability/telematic_applications_en.htm

http://ec.europa.eu/transport/its/index_en.htm


Side Bar