Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/532

Bruxelles, 4 mai 2010

Comisia propune o mai bună gestionare a migrației către UE

Astăzi, Comisia a prezentat inițiative menite să asigure o abordare mai structurată, mai cuprinzătoare și mai rapidă de către UE a provocărilor și a oportunităților legate de migrație, în special în contextul evoluției situației actuale din regiunea mediteraneană. Inițiativele abordează diferite aspecte ale migrației, inclusiv controlul intensificat la frontieră și guvernanța Schengen, finalizarea sistemului european comun de azil, o mai bună gestionare a migrației legale, schimbul de bune practici în vederea asigurării unei integrări reușite a migranților, precum și o abordare strategică a relațiilor cu țările terțe în materie de migrație. Aceste inițiative se adaugă măsurilor urgente pe termen scurt care au fost deja adoptate de Comisie pentru a face față situației privind migrația în regiunea mediteraneană și presiunii migrației asupra statelor membre aflate în prima linie.

„Este evident că UE are nevoie de o politică comună puternică în materie de azil și migrație. Acest lucru a devenit din ce în ce mai evident în ultimele luni, în contextul evenimentelor istorice care au loc în Africa de Nord. UE trebuie să se ridice la înălțimea vocației sale de a oferi un refugiu celor care au nevoie de protecție și, în același timp, să își demonstreze solidaritatea atât cu țările din Africa de Nord care adăpostesc în prezent marea majoritate a migranților din Libia, precum și cu statele membre UE care se confruntă cu cel mai mare aflux de migranți care sosesc pe mare. De asemenea, este evident că UE ar beneficia de imigrația controlată a forței de muncă pentru a contribui la acoperirea deficitului de forță de muncă preconizat în multe sectoare și pentru a echilibra declinul demografic al populației active europene prevăzut pentru următorii ani. În același timp, însă, migrația trebuie să fie gestionată corespunzător – aceasta înseamnă asigurarea unui control eficace la frontieră și returnarea migranților ilegali. Aceasta presupune, de asemenea, că nu ar trebui să lăsăm statele membre situate de-a lungul frontierelor noastre externe să facă față singure situațiilor extraordinare privind migrația și că trebuie să instituim parteneriate privind migrația și mobilitatea cu țările din afara UE pentru a putea lucra împreună. Trebuie să avem în vedere aceste obiective pe termen lung și atunci când abordăm necesitățile mai urgente apărute ca urmare a revoltelor din Africa de Nord”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne.

În timp ce evenimentele din sudul Mediteranei aduc speranța unei vieți mai bune pentru milioane de oameni, acestea au condus, de asemenea, la strămutarea a peste 650 000 de persoane ca urmare a actelor de violență din Libia. Până acum, foarte puțini solicitanți de azil au ajuns în Europa. Cu toate acestea, peste 25 000 de persoane au ales să plece în UE, în căutarea unei vieți mai bune. Unele state membre ale UE sunt expuse mai direct decât altele sosirilor masive de migranți, însă această situație nu poate fi abordată doar la nivel național, ci necesită mobilizarea tuturor statelor membre la nivelul UE.

Evenimentele recente au trezit, de asemenea, îngrijorări privind funcționarea sistemului Schengen. Libera circulație a persoanelor între frontierele europene este o realizare majoră care nu trebuie abandonată, ci mai degrabă consolidată. Acesta este motivul pentru care Comisia a propus deja un mai bun mecanism de evaluare pentru a se asigura că frontierele externe sunt controlate eficient. Pentru a garanta stabilitatea spațiului Schengen, ar putea fi necesar, de asemenea, să se prevadă reintroducerea temporară a unor controale limitate la frontierele interne în cazuri cu totul excepționale, cum ar fi situațiile în care o parte a frontierelor externe se confruntă cu o presiune neașteptat de mare”, a afirmat comisarul Cecilia Malmström.

UE a răspuns rapid acestor provocări cu instrumentele financiare și operaționale de care dispune. Au fost mobilizate fonduri pentru gestionarea situației de urgență umanitară generată de afluxurile neașteptate de refugiați și persoane strămutate în țările vecine Libiei. Împreună cu fondurile acordate pe bază bilaterală, acest sprijin a făcut posibilă oferirea unui adăpost temporar refugiaților și persoanelor strămutate, pentru a le satisface nevoile de bază și pentru a sprijini întoarcerea acestora în țările lor de origine. FRONTEX a lansat o operațiune comună (EPN, Hermes Extension 2011), menită să ajute Italia să facă față situației migranților și refugiaților care sosesc pe coasta italiană. Europol a trimis în Italia o echipă de experți care să ajute autoritățile italiene de aplicare a legii să identifice posibili infractori în rândul migranților ilegali care au ajuns pe teritoriul italian. Statele membre cele mai expuse la creșterea fluxurilor de refugiați și migranți ilegali au beneficiat, de asemenea, de sprijin financiar.

Deși răspunsul UE la situația de urgență a fost unul cuprinzător, criza actuală a scos în evidență faptul că există și alte modalități prin care UE să poată face față unor astfel de situații și gestionării fenomenului migrației în general. Prin urmare, Comisia propune o serie de inițiative care abordează următoarele aspecte:

  • finalizarea sistemului european comun de azil până în 2012, în conformitate cu valorile fundamentale și cu obligațiile internaționale ale Uniunii;

  • intensificarea controalelor la frontieră și guvernanța Schengen în vederea soluționării problemei imigrației ilegale, pentru a se asigura că fiecare stat membru controlează în mod eficace propria sa parte din frontierele externe ale UE în conformitate cu litera și spiritul dreptului UE, și pentru a consolida încrederea în eficacitatea sistemului UE de gestionare a migrației;

  • un control mai bun al migrației legale către UE pentru facilitarea imigrăriii persoanelor cu competențele necesare pentru a ajuta UE să acopere deficitul preconizat de forță de muncă și de competențe și să contribuie la echilibrarea declinului demografic preconizat în ceea ce privește populația sa activă;

  • schimbul de cele mai bune practici în cadrul abordărilor statelor membre de integrare a imigranților legali în UE, într-un mod care să asigure maximizarea beneficiilor economice ale imigrației, astfel încât să asigure armonia socială în Uniune;

  • o abordare strategică a relațiilor cu țările terțe privind aspectele legate de migrație, menită să faciliteze circulația persoanelor prin sporirea posibilităților de migrație legală, combinate cu măsuri de prevenire a migrației ilegale.

Etapele următoare

Comunicarea Comisiei va servi ca bază pentru dezbaterile din cadrul Consiliului extraordinar JAI convocat pe 12 mai, urmate de o discuție axată pe tema migrației, în cadrul Consiliului European din 24 iunie. Aceasta va fi urmată de inițiative complementare în următoarele săptămâni și luni, în special un „pachet privind migrația” ce va fi prezentat spre adoptare Colegiului la 24 mai.

Context

De la începutul anului, s-a înregistrat o strămutare masivă a populației din mai multe țări din Africa de Nord, în special din Libia. Conform celor mai recente estimări, peste 650 000 de persoane au părăsit teritoriul Libiei ca urmare a actelor de violență din această țară. Aceste persoane au găsit refugiu în țările vecine, în special în Tunisia și Egipt, și, între timp, multe au reușit să se întoarcă în țările lor de origine, în unele cazuri datorită asistenței de care au beneficiat.

Peste 25 000 de migranți, în principal din Tunisia și, într-o mai mică măsură, din alte țări africane, au fugit din țările lor către UE, ajungând pe coasta Italiei (cea mai mare parte pe insula Lampedusa) și în Malta, țări care sunt în prezent supuse unei puternice presiuni a migrației. Pe lângă persoanele strămutate și migranți, un număr considerabil de refugiați de diferite naționalități, inclusiv somalezi, eritreeni și sudanezi, au părăsit Libia, o parte dintre aceștia ajungând, de asemenea, în Italia și Malta. Aceste evenimente au exercitat o presiune crescândă asupra sistemelor de protecție și de primire ale unor state membre ale UE.

Informații suplimentare:

MEMO/11/273

Pentru mai multe informații cu privire la răspunsul Comisiei Europene la fluxurile de migrație din Africa de Nord: MEMO/11/226

Pentru mai multe informații cu privire la propunerea Comisiei de instituire a unui mecanism de evaluare pentru a verifica aplicarea acquis-ului Schengen: IP/10/1493

Pagina principală de internet a doamnei Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina principală de internet a DG Afaceri Interne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar