Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/530

Bryssel den 4 maj 2011

Den digitala agendan: Kommissionen väljer sex projekt för framtida och ny teknik som ska konkurrera om forskningsfinansiering

Europeiska kommissionen har i dag på konferensen och utställningen för forskning inom området för framtida och ny teknik (FET11) i Budapest meddelat att den valt ut sex forskningsprojekt som ska tävla om två spjutspetsplatser inom området för framtida och ny teknik. De sex utvalda kommer att få ungefär 1,5 miljoner euro vardera för att förbättra sina respektive förslag under ett år, varefter endast två kommer att väljas. Dessa flaggskeppsinitiativ syftar till att leda till stora genombrott inom området för informations- och kommunikationstekniken och har potential att bidra till att lösa vissa av samhällets största problem. De två initiativ som väljs ut för långsiktig finansiering kommer att löpa under tio år med en sammanlagd budget upp till 100 miljoner euro per år vardera.

”Dagens finalister kommer att så frön till morgondagens innovation”, säger Neelie Kroes, vice ordförande och EU-kommissionär för den digitala agendan, och fortsätter ”Europa står värd för några av världens främsta forskare inom det fascinerande och mycket inspirerande området för framtida och ny teknik.” Om vi tar oss an de stora utmaningarna med förenade krafter, kan europeisk, nationell och regional finansiering leda till innovationer som löser problem som neurodegenerativa sjukdomar och klimatförändringarna.”

Finalisterna är följande (i alfabetisk ordning):

  • FuturICT Knowledge Accelerator and Crisis-Relief System: Informations- och kommunikationsteknik som kan analysera stora mängder data och komplexa situationer för att bättre kunna förutsäga naturkatastrofer, eller hantera eller reagera på katastrofer som orsakas av människor och som sträcker sig över gränser eller kontinenter.

  • Graphene Science and technology for ICT and beyond: Grafen är ett nytt ämne som utvecklats genom manipulering på atom- och molekylnivå som skulle kunna ersätta silikonet som 2000-talets stora undergörande ämne.

  • Guardian Angels for a Smarter Life: Ytterst små apparater utan batterier som fungerar som autonoma personliga assistenter som kan känna, beräkna och kommunicera eventuellt till och med när de förs genom kroppen med hjälp av blodomloppet.

  • The Human Brain Project: Insikter om hur människohjärnan fungerar kan leda till att hjärnrelaterad och hjärninspirerad utveckling på områdena dataarkitektur, neurovetenskap och medicin.

  • IT Future of Medicine: Digital teknik som har förmågan att leverera individuellt anpassad medicin, som grundas på molekylära, fysiologiska och anatomiska data som samlats från enskilda patienter och behandlats på grundval av globalt integrerad medicinska kunskaper.

  • Robot Companions for Citizens: Intelligenta robotar med mjuk konsthud och högt utvecklad perceptiv, kognitiv och emotionell förmåga som kan hjälpa människor och som radikalt ändrar människors sätt att interagera med maskiner.

För att verkligen vara banbrytande måste FET-kandidaterna gå långt utöver den traditionella IKT-forskningen och knyta kontakter med specialister inom andra områden som hälsovetenskap, materialvetenskap, neurovetenskap och neurorobotteknik.

Det enda sättet att lyckas med sådana grundläggande utmaningar för forskningen är att de bästa forskarna i hela Europa förenar sina ansträngningar. De flesta av de förslag som kungjorts idag stöds av många företag och forskningsfinansieringsbyråer och hundratals forskare.

De kommer även att behöva de kombinerade resurserna från EU:s ramprogram för forskning, nationella och regionala forskningsprogram och näringslivet. Som jämförelse kan nämnas att ett tidigare initiativ för att fullständigt kartlägga det mänskliga genomet inbegrep hundratals forskare i hela världen och kostade mer än tre miljarder US-dollar (ungefär 2,1 miljarder euro) under 13 år. FET-projekten står inför motsvarande massiva utmaningar med lika fantastiska möjliga resultat.

Bakgrund

Tävlingen: År 2010 uppmanade kommissionen de europeiska forskarna att ange vilka utmaningar som finns och att föreslå projekt. Av de inlämnade 21 förslagen valde en expertpanel de sex initiativ med den största potentialen för banbrytande forskning och den största inverkan på Europas sociala och industriella utmaningar.

Framtida och ny teknik (FET): Framtida och ny teknik (FET) ska ge upphov till och visa vägen till nya idéer och teman när det gäller långsiktig forskning inom informations- och kommunikationstekniken. Programmet förvaltas av kommissionens generaldirektorat för informationssamhället och medier. FET syftar till att gå utöver de traditionella gränserna för IKT och ge sig ut på outforskade områden, med ett allt större samarbete mellan olika vetenskapsgrenar (exempelvis biologi, kemi, nanovetenskap, neurovetenskap och kognitiv vetenskap, etnologi, samhällsvetenskap, nationalekonomi) och humaniora.

Programmet för framtida och ny teknik lanserades 1989. Tre av de senaste Nobelpristagarna, Theodor Hänsch, Albert Fert and Peter Grünberg, var alla aktiva inom FET-finansierade forskningsprojekt.

FET finansieras inom ramen för EU:s sjunde ramprogram för forskning. Europeiska kommissionen kommer att öka det sjunde ramprogrammets budget för FET-forskning, som idag uppgår till 100 miljoner euro, med 20 procent och medlemsstaterna uppmanas att matcha denna ökning. Kommissionen finansierar FET-forskningen med en sammanlagd budget på 500 miljoner euro för 2010-2013.

Banbrytande framtida och ny teknik står nu i rampljuset under FET 11 i Budapest (www.fet11.eu). Denna konferens och utställning om framåtsträvande, högrisk- och långsiktig forskning inom informationsvetenskap och teknik kommer att ge upphov till nya tvärvetenskapliga idéer som kan omvandla framtiden.

För ytterligare upplysningar:

MEMO/11/270

MEMO/11/271

http://www.fet11.eu/about/fet-flagships

Den digitala agendan:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar