Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/530

V Bruslju, 4. maja 2011

Digitalna agenda: Komisija izbrala šest projektov v okviru prihodnjih in nastajajočih tehnologij, ki se bodo potegovali za finančna sredstva, namenjena raziskavam

Evropska komisija je danes na konferenci in razstavi FET 11 v Budimpešti izbrala šest raziskovalnih projektov, ki se bodo potegovali za najvišji mesti na področju raziskav prihodnjih in nastajajočih tehnologij (future and emerging technologies – FET). Vsak izmed šestih projektov v ožjem izboru bo prejel približno 1,5 milijona EUR, da lahko izpopolni svoj predlog v letu dni, po katerem bosta izbrana le dva izmed njih. Cilj teh vodilnih pobud so tehnološki prodori na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), ki bodo zmožni podati rešitve za največje izzive, s katerimi se spopada družba. Pobudi, ki bosta Izbrani za dolgoročno financiranje, bosta potekali deset let. Vsaka bo prejela sredstva v višini največ 100 milijonov EUR na leto.

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, odgovorna za digitalno agendo, je povedala: „Danes razglašeni finalisti bodo zasejali seme za inovacije v prihodnosti. Evropa gosti vodilne svetovne raziskovalce na privlačnem in izjemno navdihujočem področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij. Z združitvijo prizadevanj za reševanje pomembnih izzivov lahko evropsko, nacionalno in regionalno financiranje spodbuja inovacije, ki bodo skušale reševati probleme, kot so nevrodegenerativne bolezni in podnebne spremembe.“

Finalisti (po abecednem vrstnem redu) so:

  • Futur ICT Knowledge Accelerator and Crisis-Relief System (pospeševalnik znanja o prihodnjih informacijskih in komunikacijskih tehnologijah ter sistem za lajšanje posledic krize): informacijsko‑komunikacijska tehnologija, ki je zmožna analizirati velike količine podatkov in kompleksne situacije, da bi lahko bolje predvideli naravne katastrofe ali obvladovali in se odzivali na nesreče, ki jih povzroči človek in ki zajamejo več držav ali celin.

  • Graphene Science and Technology for ICT and beyond (znanost o grafenu in tehnologija, ki temelji na njem, za IKT in druge uporabe): grafen je nova snov, ki so jo razvili z manipulacijo na atomski in molekularni ravni in bi lahko nadomestila silikon kot čudežna snov 21. stoletja.

  • Guardian Angels for a Smarter Life (angeli varuhi za pametnejše življenje): drobne napravice brez baterij, ki delujejo kot samostojni osebni pomočniki in imajo zmožnost zaznavanja, računanja in sporočanja, po možnosti celo medtem, ko potujejo v krvnem obtoku.

  • The Human Brain Project (projekt človeških možganov): razumevanje načina, kako človeški možgani delujejo, lahko spoznanja na področju raziskav, ki so povezane z možgani ali katerih navdih so bili možgani, prenese na računalniške arhitekture, nevrološko znanost in medicino.

  • IT Future of Medicine (prihodnja uporaba informacijske tehnologije v medicini): digitalna tehnologija lahko omogoči individualizirano medicino na podlagi molekularnih, fizioloških in anatomskih podatkov, zbranih pri posameznih pacientih in obdelanih na temelju globalno integriranega medicinskega znanja.

  • Robot Companions for Citizens (robotski spremljevalci za državljane): inteligentni roboti z mehko površino imajo visoko razvite zaznavne, spoznavne in čustvene sposobnosti ter lahko nudijo pomoč ljudem in tako korenito spremenijo način interakcije ljudi s stroji.

Za uspešne tehnološke prodore bodo vodilni projekti FET morali preseči tradicionalne raziskave na področju IKT in vzpostaviti povezavo s strokovnjaki na drugih področjih, kot so zdravstvo, znanost o materialih in nevrološka znanost ter nevrološka robotika.

Uspešno reševanje temeljnih raziskovalnih izzivov bo možno le z združenimi prizadevanji vodilnih znanstvenikov iz vse Evrope. Večino predlogov, ki so bili danes predstavljeni, podpirajo števila podjetja, agencije za financiranje raziskav in stotine znanstvenikov.

Potrebna bodo tudi združena sredstva okvirnega programa EU za raziskave, nacionalnih in regionalnih raziskovalnih programov ter industrije. Za primerjavo: v predhodni pobudi, katere namen je bilo določiti celotno zaporedje baz v človeškem genomu, je sodelovalo stotine znanstvenikov po vsem svetu. Pobuda je v 13 letih stala več kot 3 milijarde USD (približno 2,1 milijarde EUR). Vodilni projekti FET obravnavajo podobno obsežne izzive in imajo enako navdušujoče potencialne koristi.

Ozadje

Vodilni natečaj: Komisija je leta 2010 pozvala evropske znanstvenike, naj opredelijo izzive in predlagajo projekte. Strokovni odbor je iz 21 prejetih predlogov izbral šest pobud z največjo zmožnostjo za dosego znanstvenih prodorov in največjim učinkom na evropske družbene in industrijske izzive.

Prihodnje in nastajajoče tehnologije (FET): Program FET je valilnica in navigator za nove ideje in teme za dolgoročne raziskave na področju IKT. Program upravlja Generalni direktorat Evropske komisije za informacijsko družbo in medije. Njegovo poslanstvo je preseči konvencionalne meje IKT in se podati na neznana področja, pri čemer je vse bolj pomembno sodelovanje z različnimi znanstvenimi disciplinami (npr. biologijo, kemijo, nanoznanostjo, nevrološko in kognitivno znanostjo, etnologijo, družbenimi vedami in ekonomijo), umetnostjo in humanističnimi vedami.

Program FET se je začel izvajati leta 1989. Med nedavnimi Nobelovimi nagrajenci so trije sodelovali v raziskovalnih projektih, financiranih v okviru programa FET, in sicer Theodor Hänsch, Albert Fert in Peter Grünberg.

Program FET je financiran na podlagi sedmega okvirnega programa EU (7OP). Evropska komisija bo povečala proračunska sredstva 7OP za raziskave FET za 20 % na leto (sedaj znašajo 100 milijonov EUR), države članice pa so pozvane, da ta prizadevanja podprejo s podobnimi zvišanji sredstev. Komisija bo raziskave FET v obdobju od leta 2010 do leta 2013 financirala s skupnimi sredstvi v višini 500 milijonov EUR.

Vrhunske prihodnje in nastajajoče tehnologije, predstavljene v okviru FET 11 v Budimpešti, so trenutno v središču pozornosti (www.fet11.eu). Omenjena konferenca in razstava o vizionarskih, dolgoročnih raziskavah z visokim tveganjem na področju informacijske znanosti in tehnologije bosta v različnih disciplinah zasejali nove ideje, ki bodo preoblikovale prihodnost.

Dodatne informacije o FET 11 so na voljo na spletni strani:

MEMO/11/270

MEMO/11/271

http://www.fet11.eu/about/fet-flagships,

spletna stran o digitalni agendi:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm,

spletna stran Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/,

spremljajte Neelie Kroes prek Twitterja: http://twitter.com/neeliekroeseu.


Side Bar