Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/530

Briselē, 2011. gada 4. maijā

Digitalizācijas programma — Komisija izraugās sešus nākotnes un jauno tehnoloģiju (FET) projektus, kas konkurēs par tiesībām uz pētniecības finansējuma saņemšanu

Eiropas Komisija šodien FET11 konferencē un izstādē Budapeštā paziņoja par sešiem pētniecības projektiem, kas izraudzīti, lai konkurētu par divām augstākajām vietām nākotnes un jauno tehnoloģiju (FET) pētniecības jomā. Seši sāncenši saņems aptuveni 1 500 000 eiro katrs, lai viena gada laikā pilnveidotu savu priekšlikumu, taču pēc tam tiks izvēlēti tikai divi pretendenti. Šo pamatiniciatīvu mērķis būs panākt būtiskus sasniegumus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (IKT), ar kurām varētu risināt dažas no sabiedrības lielākajām problēmām. Divas iniciatīvas, ko izvēlēsies ilgtermiņa finansējumam, darbosies 10 gadus, katra no tām ar kopējo budžetu līdz 100 miljoniem eiro gadā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmu, teica: "Šodien paziņotie finālisti uzsāks darbu, kas veicinās inovāciju attīstību nākotnē. Eiropā darbojas virkne pasaules vadošo pētnieku aizraujošajā un ļoti iedvesmojošajā nākotnes un jauno tehnoloģiju jomā. Apvienojot spēkus, lai kopīgi risinātu nozīmīgas problēmas, Eiropas, valsts un reģionālais finansējums var veicināt inovāciju attīstību, kas palīdzēs risināt dažādas problēmas, piemēram, neirodeģeneratīvās slimības un klimata pārmaiņas."

Finālisti ir (alfabētiskā secībā):

  • FuturICT Knowledge Accelerator and Crisis-Relief System: ar IKT var analizēt milzīgo datu apjomu un sarežģītas situācijas, lai labāk prognozētu dabas katastrofas, vai pārvaldīt un reaģēt uz cilvēka izraisītām katastrofām, kas pārsniedz valstu robežas vai kontinentus.

  • Graphene Science and technology for ICT and beyond: Grafēns ir jauna viela, kas ir izstrādāta, veicot manipulācijas atomu un molekulārā līmenī, un tā varētu aizstāt silīciju, kļūstot par 21. gadsimta "brīnummateriālu".

  • Guardian Angels for a Smarter Life: sīkas ierīces bez baterijām, kas darbojas kā autonomi personīgie asistenti un ir spējīgas sajust, aprēķināt un sazināties, iespējams, pat pārvietojoties jūsu asinsrites sistēmā.

  • The Human Brain Project: izpratne par to, kādā veidā darbojas cilvēka smadzenes, var dot ieguvumus datoru arhitektūras attīstībā, neirozinātnē un medicīnā, izmantojot šajās jomās ar smadzenēm saistītas vai smadzeņu "iedvesmotas" attīstības tendences.

  • IT Future of Medicine: digitālā tehnoloģija var nodrošināt individualizētu medicīnu, pamatojoties uz molekulārajiem, fizioloģiskajiem un anatomiskajiem datiem, kas savākti no atsevišķiem pacientiem un apstrādāti, pamatojoties uz globāli integrētām medicīnas zināšanām.

  • Robot Companions for Citizens: Inteliģenti roboti ar mīkstu ādu un augsti attīstītām uztveres, kognitīvajām un emocionālajām prasmēm, kuri spēj palīdzēt cilvēkiem, radikāli mainot veidu, kā cilvēki mijiedarbojas ar mašīnām.

Lai gūtu jaunus panākumus, FET pamaticiatīvas sāncenšiem būs jāpārsniedz tradicionālās IKT pētniecības robežas un jāpanāk saikne ar speciālistiem citās jomās, piemēram, veselības, materiālu, neirozinātņu un neirorobotikas jomās.

Veiksmīga šādu fundamentālās pētniecības uzdevumu risināšana būs iespējama tikai tad, ja izcilākie zinātnieki no visas Eiropas apvienos savus centienus. Lielāko daļu no šodien paziņotajiem priekšlikumiem atbalsta daudzi uzņēmumi un pētniecības finansēšanas aģentūras, kā arī simtiem zinātnieku.

Viņiem būs nepieciešami arī ES pētniecības pamatprogrammas, valsts un reģionālās pētniecības programmu un nozares apvienotie resursi. Salīdzinājumam — lai pilnībā izpētītu cilvēka genomu, iepriekšējā iniciatīva vairāk nekā 13 gadu garumā iesaistīja simtiem zinātnieku visā pasaulē un tā izmaksāja vairāk nekā 3 miljardus ASV dolāru (aptuveni 2,1 miljards eiro). FET pamaticiatīvas projektiem nākas saskarties ar vienlīdz sarežģītām problēmām, kā arī ar tikpat iespaidīgu potenciālo ieguvumu.

Vispārīga informācija

Pamatiniciatīvas konkurss: 2010. gadā Komisija aicināja Eiropas zinātniekus noteikt problēmas un piedāvāt projektus. No 21 saņemtā priekšlikuma ekspertu grupa izvēlējās sešas iniciatīvas ar visspēcīgāko potenciālu, lai īstenotu nozīmīgus zinātniskos atklājumus un ar vislielāko ietekmi Eiropas sociālo un nozares problēmu risināšanā.

Nākotnes un jaunās tehnoloģijas (FET): FET ir jauno ideju un tematu "inkubators" un iespēju devējs ilgtermiņa pētījumiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā. Programmu pārvalda Komisijas Informācijas sabiedrības un saziņas līdzekļu ģenerāldirektorāts. FET uzdevums ir pārsniegt tradicionālo IKT robežas un uzdrošināties iesaistīties mazpazīstamās jomās, arvien vairāk veicot sadarbību starp dažādām zinātņu disciplīnām (piemēram, bioloģiju, ķīmiju, nanozinātni, neiro un kognitīvajām zinātnēm, etnoloģiju, sociālajām zinātnēm, ekonomiku), kā arī mākslu un humanitārajām zinātnēm.

Nākotnes un jauno tehnoloģiju programma tika uzsākta 1989. gadā. Visi trīs nesenie Nobela prēmijas laureāti — Theodor Hänsch, Albert Fert un Peter Grünberg — bija iesaistīti FET finansētajos pētniecības projektos.

FET finansē ES Septītās pamatprogrammas (FP7) ietvaros. Eiropas Komisija palielinās FET pētījumiem paredzēto Septītās pamatprogrammas budžetu no pašreizējiem 100 miljoniem eiro, to palielinot par 20 % gadā, un dalībvalstis tiek aicinātas atbalstīt šos centienus ar līdzīgiem palielinājumiem. Komisija finansē FET pētniecību ar kopējo budžetu 500 miljoni eiro 2010.-2013. gadam.

Modernākās nākotnes un jaunās tehnoloģijas šobrīd ir uzmanības centrā FET 11 konferencē Budapeštā. Šī konference un izstāde par fantastiskajiem, augsta riska un ilgtermiņa pētījumiem informācijas zinātņu un tehnoloģiju jomā dos jaunas idejas dažādās disciplīnās, kas mainīs nākotni.

Sīkāka informācija

MEMO/11/270

MEMO/11/271

http://www.fet11.eu/about/fet-flagships

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Nēlī Krusas tīmekļa vietne http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sekojiet Nēlī Krusas tvītošanai http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar