Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/530

Bryssel, 4. toukokuuta 2011

Digitaalistrategia: Komissio on valinnut kuusi tulevan ja nousevan teknologian hanketta kilpailemaan tutkimusrahoituksesta

Euroopan komissio ilmoitti tänään FET11-konferenssissa Budapestissa kuudesta tutkimushankkeesta, jotka on valittu kilpailemaan kahdesta kärkisijoituksesta tulevien ja nousevien teknologioiden (Future and Emerging Technologies, FET) tutkimusalalla. Kaikki kuusi ehdokasta saavat noin 1,5 miljoonan euron rahoituksen kehittääkseen ehdotustaan vuoden ajan, minkä jälkeen niistä valitaan kaksi. Näissä lippulaivahankkeissa pyritään tieto- ja viestintäteknologian merkittäviin läpimurtoihin, jotka voivat tarjota ratkaisuja joihinkin yhteiskunnan suurimpiin haasteisiin. Valittaville kahdelle hankkeelle myönnetään 10 vuoden ajaksi enimmillään 100 miljoonan euron rahoitus vuodessa.

”Tänään julkistetut finalistit kylvävät siemeniä huomisen innovaatioille,” totesi digitaalistrategiasta vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. ”Euroopassa työskentelee maailman eturivin tutkijoita tulevien ja nousevien teknologien kiehtovalla ja innostavalla alalla. Kun suuriin haasteisiin käydään käsiksi yhteisvoimin, EU:n, jäsenvaltioiden ja alueiden tutkimusrahoitus voi johtaa innovaatioihin, jotka tarjoavat ratkaisuja hermoston rappeumasairauksien ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin ongelmiin."

Finalistit ovat aakkosjärjestyksessä seuraavat:

  • FuturICT Knowledge Accelerator and Crisis-Relief System (tulevat tieto- ja viestintäteknologiat tietämyksen integrointiin ja kriisinhallintaan): Tieto- ja viestintäteknologian avulla voidaan analysoida valtavia tietomääriä ja kompleksisia tilanteita ja sitä kautta paremmin ennustaa luonnonkatastrofeja ja hallita ja torjua ihmisen aiheuttamia katastrofeja, jotka ylittävät maiden tai maanosien rajat.

  • Graphene Science and technology for ICT and beyond (grafeenitutkimus ja ‑teknologia tieto- ja viestintäteknologisiin ja muihin tarkoituksiin): Grafeeni on atomi- ja molekyylimittakaavan manipuloinnilla kehitetty uusi materiaali, joka voi korvata silikonin kuluvan vuosisadan ihmemateriaalina.

  • Guardian Angels for a Smarter Planet (suojelusenkelit älykkäämpää maailmaa varten): Paristoitta toimivat hyvin pienet laitteet, jotka toimivat itsenäisesti henkilökohtaisina älylaitteina ja kykenevät havainnointiin, laskentaan ja viestintään jopa liikkuessaan ihmisen verenkierrossa.

  • The Human Brain Project (ihmisaivot): Ihmisen aivotoiminnan ymmärtäminen voi tuoda aivojen kaltaiset tai aivojen innoittamat toimintamallit laskenta-arkkitehtuureihin, neurotieteisiin ja lääketieteeseen.

  • IT Future of Medicine (lääketieteen tietoteknologian tulevaisuus): Digitaaliteknologia mahdollistaa yksilökohtaisen lääketieteen, joka perustuu yksittäisiltä potilailta kerättyyn molekylaariseen, fysiologiseen ja anatomiseen tietoon ja jossa tätä tietoa käsitellään globaalisti integroidun lääketieteellisen tietämyksen perusteella.

  • Robot Companions for Citizens (robotit ihmisen seuralaisina): Älykkäillä, keinoiholla varustetuilla roboteilla voi olla kehittyneet aistimukselliset, kognitiiviset ja emotionaaliset taidot. Ne voivat avustaa ihmisiä ja muuttaa radikaalisti tapaa, jolla ihmiset ovat vuorovaikutuksessa koneiden kanssa.

FET-lippulaivarahoituksesta kilpailevien hankkeiden on uranuurtajina mentävä yli perinteisen tieto- ja viestintäteknologian tutkimuksen ja luotava kytköksiä muiden alojen, kuten terveydenhuollon, materiaali- ja neurotieteiden ja neurorobotiikan asiantuntijoihin.

Tällaisiin perusluonteisiin tutkimushaasteisiin voidaan ryhtyä onnistuneesti vain sillä ehdolla, että huippututkijat eri puolilla Eurooppaa yhdistävät voimansa. Useimmilla tänään julkistetuilla ehdotuksilla on tukenaan yrityksiä ja tutkimusrahoituselimiä sekä satoja tutkijoita.

Hankkeiden tueksi on myös koottava resursseja EU:n tutkimuspuiteohjelmasta, kansallisista ja alueellisista tutkimusohjelmista sekä teollisuudelta. Vertailun vuoksi mainittakoon, että ihmisgenomin tarkkaan kartoittamiseen yltäneeseen hankkeeseen tarvittiin satojen tutkijoiden työpanos ympäri maailmaa ja yli 3 miljardin dollarin (noin 2,1 miljardin euron) rahoitus kolmentoista vuoden aikana. FET-lippulaivahankkeiden haasteet ovat yhtä mittavia ja potentiaaliset hyödyt yhtä vaikuttavia.

Taustaa

Lippulaivakilpailu: Komissio käynnisti vuonna 2010 haun, jossa se pyysi Euroopan tutkijoita yksilöimään haasteita ja ehdottamaan hankkeita. Asiantuntijapaneeli valitsi saaduista 21 ehdotuksesta kuusi, joilla oli parhaimmat mahdollisuudet tieteellisiin läpimurtoihin ja suurin vaikutus Euroopan yhteiskunnallisten ja teollisten haasteiden kannalta.

Tulevat ja nousevat teknologiat (FET): FET on hautomo ja tiennäyttäjä uusille ideoille ja aiheille tieto- ja viestintäteknologian pitkän aikavälin tutkimuksessa. FET-ohjelmaa hallinnoi komission tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosasto. FET-ohjelma pyrkii menemään tieto- ja viestintäteknologian tavanomaisten rajojen yli ja se nojautuu yhä enemmän eri tieteenalojen (biologian, kemian, nanotieteiden, neuro- ja kognitiotieteiden, etnologian, yhteiskunta- ja taloustieteiden ja humanististen tieteiden) väliseen yhteistyöhön.

FET-ohjelma käynnistyi vuonna 1989. Kolme viimeaikaista Nobel-palkinnon saajaa, Theodor Hänsch, Albert Fert ja Peter Grünberg, työskentelivät kaikki FET-rahoitteisissa tutkimushankkeissa.

FET-rahoitus tulee EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta (PO7). Euroopan komissio aikoo lisätä PO7:n FET-määrärahoja 20 prosentilla nykyisistä 100 miljoonasta eurosta ja kehottaa jäsenvaltioita vastaaviin lisäyksiin omissa tutkimusbudjeteissaan. Komissio rahoittaa FET-tutkimusta yhteensä 500 miljoonalla eurolla vuosina 2010–2013.

Parhaillaan Budapestissa järjestettävässä FET11-konferenssissa (www.fet11.eu) paneudutaan tulevan ja nousevan teknologian terävimpään kärkeen. Konferenssi ja siihen liittyvä näyttely luotaavat visionääristä ja suuririskistä tieto- ja viestintäteknologian pitkän tähtäimen tutkimusta ja kylvävät tulevaisuutta muovaavia ideoita tieteenalojen rajojen yli.

Lisätietoja

MEMO/11/270

MEMO/11/271

http://www.fet11.eu/about/fet-flagships

Digitaalistrategian verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar