Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/530

Brüssel, 4. mai 2011

Digitaalarengu tegevuskava: komisjon valis välja kuus tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate projekti, mis hakkavad võistlema teadusuuringute rahastamise pärast

Euroopa Komisjon tegi täna Budapestis konverentsil ja näitusel FET11 teatavaks kuus teadusuuringute projekti, mis valiti välja, et konkureerida tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate (FET) alaste teadusuuringute valdkonnas kahele kõige tähtsamale kohale. Kuus pretendenti saavad igaüks ligikaudu 1,5 miljonit eurot, et täiustada oma ettepanekut veel ühe aasta jooksul, pärast mida valitakse välja ainult kaks. Nende juhtalgatuste eesmärk on saavutada selliseid olulisi läbimurdeid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas, mis võivad pakkuda lahendusi mõnele ühiskonna suurimale probleemile. Kaks algatust, mis valitakse välja pikaajaliseks rahastamiseks, kestavad 10 aastat ning mõlema kogueelarve on kuni 100 miljonit eurot aastas.

Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Täna teatavaks tehtud finalistid panevad mulda seemned, millest võrsub homne innovatsioon. Euroopas tegutsevad mitmed maailma juhtivad teadlased sellisest huvitavast ja inspireerivast valdkonnast nagu tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad. Ühendades jõud suurte probleemide lahendamiseks, võib Euroopa, liikmesriikide ja piirkondlik rahastamine aidata kaasa uuendustele, mis käsitlevad selliseid probleeme nagu neurodegeneratiivsed haigused ja kliimamuutused.”

Finalistid on (tähestikulises järjekorras):

  • FuturICT – teadmiste kiirendi ja kriisidele vastamise süsteem (FuturICT Knowledge Accelerator and Crisis-Relief System): IKT abil saab analüüsida ääretult suuri koguseid andmeid ja keerukaid olukordi, et paremini prognoosida loodusõnnetusi või juhtida inimtegevusest tingitud ja riigipiire või mandreid ületavaid katastroofe ning neile reageerida.

  • Grafeeniteadus ja -tehnoloogia IKT jaoks ja muuks otstarbeks (Graphene Science and technology for ICT and beyond): grafeen on uus aine, mis on välja töötatud aatomite ja molekulide tasandi manipulatsiooni abil ja mis võiks asendada 21. sajandi imematerjalina räni.

  • Kaitseinglid arukama planeedi jaoks (Guardian Angels for a Smarter Planet): väikesed patareideta seadmed, mis toimivad iseseisvate isiklike assistentidena ning mis suudavad tajuda, hinnata ja teavet edastada ehk isegi siis, kui nad liiguvad läbi inimese vereringe.

  • Inimaju projekt (Human Brain Project): selle mõistmine, kuidas inimaju töötab, võib aidata kaasa ajuga seotud või ajust inspireeritud arenguteks andmetöötlusstruktuuride, neuroteaduse ja meditsiini valdkonnas.

  • Meditsiini infotehnoloogiline tulevik (IT Future of Medicine): digitaaltehnoloogial on suutlikkus koostada individualiseeritud ravi, mis põhineb konkreetselt patsiendilt kogutud molekulaar-, füsioloogilistel ja anatoomilistel andmetel, mida töödeldakse ülemaailmselt integreeritud meditsiiniliste teadmistega.

  • Robotkaaslased inimestele (Robot Companions for Citizens): pehme nahaga ja intelligentsetel robotitel on kõrgelt arenenud tajumis-, tunnetus- ja emotsionaalsed võimed ning nad saavad inimesi aidata. See muudab põhjalikult inimeste suhtlust masinatega.

Uute võimaluste loomiseks tuleb FETi juhtalgatuste pretendentidel minna kaugemale tavapärasest IKT teadustööst ning teha koostööd spetsialistidega muudes valdkondades, nagu tervishoid, materjali- ja neuroteadused ning neurorobootika.

Selliste fundamentaalsete teadusprobleemide edukas lahendamine on võimalik üksnes kogu Euroopa parimate teadlaste ühispanuse tulemusena. Enamikku täna teatavaks tehtud ettepanekuid toetavad paljud ettevõtjad ja teadusuuringute rahastamise agentuurid ning sajad teadlased.

Nad vajavad ka ELi teadusuuringute raamprogrammi, riiklike ja piirkondlike programmide ning valdkonna kombineeritud vahendeid. Võrdlusena võib nimetada varasemat inimgenoomi täieliku kaardistamise algatust, kuhu olid kaasatud sajad teadlased üle kogu maailma ning mille maksumus oli 13 aasta jooksul rohkem kui 3 miljardit USA dollarit (ligikaudu 2,1 miljardit eurot). Kõigi FETi juhtprojektidega on seotud suured katsumused, kuid ka märkimisväärne võimalik kasu.

Taustteave

Juhtalgatuste konkurss. 2010. aastal kutsus komisjon Euroopa teadlasi üles tegema kindlaks väljakutseid ja esitama projekte. Laekus 21 ettepanekut, millest eksperdikomisjon valis kuus algatust, millel on suurim potentsiaal saavutada teaduslikke läbimurdeid ning millel on suurim mõju Euroopa sotsiaalsetele ja tööstuslikele probleemidele.

Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad (FET): FET on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) pikaajaliste teadusuuringute jaoks uute ideede ja teemade inkubaator ja teerajaja. Programmi haldab komisjoni infoühiskonna ja meedia peadirektoraat. FETi eesmärk on minna kaugemale IKT tavapärastest piiridest ning liikuda senitundmatutesse valdkondadesse, tuginedes üha enam koostööle eri teadusharudega (nt bioloogia, keemia, nanoteadus, neuro- ja kognitiivteadus, etnoloogia, sotsiaalteadused, majandus), kunsti- ja humanitaarvaldkonnaga.

Tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate programm algas 1989. aastal. Nobeli preemia kolm hiljutist võitjat – Theodor Hänsch, Albert Fert ja Peter Grünberg – osalesid kõik FETi rahastatud teadusprojektides.

FETi rahastatakse ELi seitsmendast teadusuuringute raamprogrammist (FP7). Euroopa Komisjon suurendab FP7 eelarvet FET teadusuuringuteks 20% aastas (praegu on see 100 miljonit eurot) ning liikmesriike kutsutakse üles eraldama võrdväärset summat sarnase suurenemisega. Komisjon rahastab FETi teadusuuringuid ajavahemikul 2010–2013 kogueelarvega 500 miljonit eurot.

Budapestis toimuval üritusel FET11 (www.fet11.eu) on tähelepanu keskpunktis uusimad tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad. See konverents ja näitus, mis keskendub visionaarsetele, kõrge riskiga ja pikaajalistele teadusuuringutele infoteaduse ja tehnoloogia valdkonnas, on aluseks uutele tulevikku muutvatele ideedele eri teadusharudes.

Lisateave

MEMO/11/270

MEMO/11/271

http://www.fet11.eu/about/fet-flagships

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar