Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/530

Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2011

Ψηφιακό θεματολόγιο: Η Επιτροπή επιλέγει έξι έργα έρευνας μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογιών (FET) που θα διαγωνιστούν για χρηματοδότηση

Στο συνέδριο και την έκθεση FET11 στη Βουδαπέστη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα έξι ερευνητικά έργα που επελέγησαν να διαγωνιστούν για τις δύο πρώτες θέσεις χρηματοδότησης του προγράμματος Μελλοντικών και Αναδυόμενων Τεχνολογιών (FET). Οι έξι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν ο καθένας περί το 1,5 εκατ. ευρώ για να βελτιώσουν την πρότασή τους επί ένα έτος, και στη συνέχεια θα επιλεγούν μόνο δύο. Στόχος των εμβληματικών αυτών πρωτοβουλιών είναι να αποφέρουν μείζονα επιτεύγματα στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) με δυνατότητες για επίλυση ορισμένων από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Οι δύο πρωτοβουλίες που θα επιλεγούν για μακρόχρονη χρηματοδότηση θα διαρκέσουν 10 έτη, με συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό μέχρι και 100 εκατομμύρια ευρώ η καθεμία.

Η κα Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε: «Με τα έργα που επελέγησαν για την τελική φάση, τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα, φυτεύουμε τους σπόρους για τις καινοτομίες του αύριο. Στον χώρο των μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογιών, που μας συναρπάζει και μας εμπνέει, η Ευρώπη φιλοξενεί μερικούς από τους σημαντικότερους ερευνητές παγκοσμίως. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις, η χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μπορεί να αποφέρει καινοτομίες με τις οποίες θα αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως οι νευροεκφυλιστικές παθήσεις και η κλιματική αλλαγή

Τα έργα που επελέγησαν για την τελική φάση είναι:

  • FuturICT - Επιταχυντής γνώσεων και Σύστημα Αντιμετώπισης Κρίσεων: Με τις ΤΕΠ είναι δυνατή η ανάλυση τεράστιου όγκου δεδομένων και πολύπλοκων καταστάσεων για την καλύτερη πρόβλεψη φυσικών καταστροφών ή για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση ανθρωπογενών καταστροφών που υπερβαίνουν τα σύνορα των κρατών και των ηπείρων.

  • Επιστήμη και τεχνολογία του Γραφενίου για ΤΠΕ και επέκεινα: Το γραφένιο είναι μια νέα ουσία που αναπτύχθηκε με χειρισμούς σε ατομική και μοριακή κλίμακα και θα μπορούσε να αντικαταστήσει το πυρίτιο ως το θαυματουργό υλικό του 21ου αιώνα.

  • Φύλακες άγγελοι για έναν Ευφυέστερο Πλανήτη: Μικροσκοπικές συσκευές χωρίς μπαταρίες, που ενεργούν ως αυτόνομοι προσωπικοί βοηθοί και οι οποίες μπορούν να ανιχνεύσουν, να υπολογίσουν και ενδεχομένως να επικοινωνήσουν ακόμη και όταν θα κινούνται μέσα στο αίμα σας.

  • Έργο Ανθρώπινος Εγκέφαλος: Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να αποφέρει σχετικές με τον εγκέφαλο ή εμπνευσμένες από αυτόν εξελίξεις στις αρχιτεκτονικές των υπολογιστών, στις νευροεπιστήμες και στην ιατρική.

  • Το πληροφοριακό μέλλον της ιατρικής: Η ψηφιακή τεχνολογία έχει τη δυνατότητα εξατομίκευσης της ιατρικής φροντίδας με βάση μοριακά, φυσιολογικά και ανατομικά δεδομένα που συλλέγονται από μεμονωμένους ασθενείς και υφίστανται επεξεργασία με βάση παγκόσμια ενοποιημένες ιατρικές γνώσεις.

  • Ρομποτικοί σύντροφοι για τους Πολίτες: Ευφυή και με μαλακό δέρμα ρομπότ που διαθέτουν εξαιρετικά αναπτυγμένες ικανότητες διαίσθησης, νοημοσύνης και συναισθήματος θα είναι σε θέση να βοηθήσουν τους ανθρώπους αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι τελευταίοι αλληλεπιδρούν με τις μηχανές.

Προκειμένου να ανοίξουν νέους ορίζοντες, οι εμβληματικοί διαγωνιζόμενοι του προγράμματος FET θα πρέπει να κινηθούν πέραν της παραδοσιακής έρευνας στον τομέα των ΤΠΕ και να συνεργαστούν με ειδικούς σε άλλους τομείς όπως η υγεία, τα υλικά, οι νευροεπιστήμες και η νευρορομποτική.

Η επιτυχής αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων βασικής έρευνας θα καταστεί δυνατή μόνο μέσω των συνδυασμένων προσπαθειών κορυφαίων επιστημόνων από ολόκληρη την Ευρώπη. Οι περισσότερες από τις προτάσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα έχουν τη στήριξη πολλών εταιρειών, οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνας και εκατοντάδων επιστημόνων.

Θα χρειαστούν επίσης και τους συνδυασμένους πόρους του ερευνητικού προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ, εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών προγραμμάτων και της βιομηχανίας. Συγκριτικά, σε μια παλαιότερη πρωτοβουλία για την πλήρη χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος συμμετείχαν εκατοντάδες επιστήμονες από όλο τον κόσμο και το πρόγραμμα στοίχισε πάνω από 3 δισεκατ. δολάρια ΗΠΑ (σχεδόν 2,1 δις ευρώ) επί 13 έτη. Με τα εμβληματικά έργα του προγράμματος FET αντιμετωπίζονται παρόμοιες τεράστιες προκλήσεις με εξίσου εντυπωσιακά δυνητικά αποτελέσματα.

Ιστορικό

Διαγωνισμός εμβληματικών έργων: Το 2010 η Επιτροπή κάλεσε τους ευρωπαίους επιστήμονες να εντοπίσουν προκλήσεις και να προτείνουν έργα. Από τις 21 προτάσεις που παραλήφθηκαν, μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων επέλεξε τις έξι πρωτοβουλίες με το πλουσιότερο δυναμικό για επιστημονικά επιτεύγματα και τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στις κοινωνικές και βιομηχανικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (FET): Το πρόγραμμα FET αποτελεί εκκολαπτήριο και ανιχνευτή νέων ιδεών και θεμάτων για μακρόπνοη έρευνα στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η ευθύνη για την διαχείριση του προγράμματος ανήκει στην Γενική Διεύθυνση για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Ενημέρωσης της Επιτροπής. Η αποστολή του FET είναι να υπερβεί τα συμβατικά όρια των ΤΠΕ και να κινηθεί σε αχαρτογράφητες περιοχές, εξαρτώμενο όλο και περισσότερο από συνεργασίες με άλλους επιστημονικούς κλάδους (όπως βιολογία, χημεία, νανοεπιστήμη, νευροεπιστήμες, γνωστικές επιστήμες, εθνολογία, κοινωνικές επιστήμες, οικονομικά) αλλά και με τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το πρόγραμμα για τις Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (FET) ξεκίνησε το 1989. Τρεις πρόσφατοι νομπελίστες, οι Theodor Hänsch, Albert Fert και Peter Grünberg, συμμετείχαν σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το FET.

Το FET χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ (7ΠΠ). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξάνει τον προϋπολογισμό του 7ΠΠ για την έρευνα FET κατά 20% ετησίως από τα 100 εκατ. ευρώ σήμερα, και τα κράτη μέλη καλούνται να ανταποκριθούν στην προσπάθεια αυτή με αντίστοιχες αυξήσεις. Η Επιτροπή χρηματοδοτεί την έρευνα FET με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2010-2013.

Πρωτοποριακές μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της δημοσιότητας στο FET 11 στη Βουδαπέστη (www.fet11.eu). Από το εν λόγω συνέδριο και έκθεση με θέμα τη μακρόπνοη, υψηλού κινδύνου και με όραμα έρευνα στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας των πληροφοριών αναμένεται να προκύψουν νέες ιδέες διαπερνώντας τα όρια των επιστημονικών κλάδων και αλλάζοντας την πορεία του μέλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες

MEMO/11/270

MEMO/11/271

http://www.fet11.eu/about/fet-flagships

Ο ιστότοπος του Ψηφιακού θεματολογίου:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Ο ιστότοπος της κας Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Παρακολουθείστε την κα Neelie Kroes στο Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar