Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/526

Bruxelles, 3 mai 2011

Biodiversitate: Comisia anunță o nouă strategie pentru stoparea în interval de zece ani a pierderilor în materie de biodiversitate

Comisia a prezentat astăzi o nouă strategie pentru protejarea și ameliorarea stării biodiversității în Europa în cursul următorului deceniu. Strategia include șase ținte care încearcă să combată principalele cauze ale pierderii biodiversității, de natură să reducă presiunile cele mai semnificative asupra naturii și a serviciilor ecosistemice din UE prin conectarea obiectivelor ținând de biodiversitate la politicile sectoriale cheie. Sunt abordate și aspectele globale ale pierderii biodiversității, garantând astfel contribuția UE la combaterea pierderii biodiversității în întreaga lume. Strategia corespunde angajamentelor luate de UE anul trecut la Nagoya, în Japonia.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Facem parte din biodiversitate, dar în același timp ne bazăm pe ea pentru hrana, apa de băut și aerul curat de care avem nevoie, ca și pentru o climă stabilă. Ne cheltuim de fapt prea repede propriul capital natural – și știm cu toții ce se întâmplă când ne îndatorăm mai mult decât ne putem permite. Trebuie să fim cu toții conștienți de gravitatea situației, ca și de eșecurile din trecut în rezolvarea acestei probleme. A venit momentul să ne intensificăm foarte mult eforturile. Am încredere că această nouă abordare multisectorială ne va aduce din nou pe drumul cel bun pentru a pune capăt până în 2020 pierderii biodiversității.”

O protecție mai bună pentru o lume supusă încercărilor

Biodiversitatea trece printr-o criză în Europa, dispariția speciilor atingând un ritm fără precedent. Multe ecosisteme s-au degradat până în stadiul în care nu mai sunt capabile să ofere gama largă de servicii de care avem nevoie – de la aer și apă curate până la polenizarea culturilor și protecție în fața inundațiilor. Această degradare provoacă pierderi sociale și economice uriașe pentru UE. Polenizarea prin intermediul insectelor, de exemplu, care este în declin accentuat în Europa, are în UE o valoare economică estimată la 15 miliarde EUR pe an. Situația este la fel de îngrijorătoare la nivel mondial.

Strategia adoptată astăzi conține șase ținte prioritare, împreună cu acțiunile corespunzătoare menite să reducă în mare măsură amenințările la adresa biodiversității. Printre aceste acțiuni se numără:

  • Punerea integrală în aplicare a legislației existente de protecție a naturii și a rețelei de rezervații naturale, în vederea asigurării unor ameliorări considerabile ale stării de conservare a habitatelor și a speciilor

  • Ameliorarea și refacerea, în măsura posibilului, a ecosistemelor și a serviciilor ecosistemice, în special prin folosirea pe scară mai largă a infrastructurilor ecologice

  • Asigurarea sustenabilității activităților agricole și forestiere

  • Protejarea rezervelor de pește din UE

  • Ținerea sub control a speciilor invazive, care reprezintă o cauză tot mai importantă a pierderii biodiversității în UE

  • Intensificarea contribuției UE la acțiunile concertate de la nivel mondial pentru prevenirea pierderii biodiversității.

Respectarea angajamentelor

Strategia se înscrie pe linia celor două angajamente majore luate de liderii UE în martie 2010 – oprirea până în 2020 a pierderii biodiversității în UE pe de o parte și protejarea, valorizarea și refacerea până în 2050 a biodiversității și a serviciilor ecosistemice pe de alta. Strategia se înscrie de asemenea pe linia angajamentelor globale luate la Nagoya în octombrie 2010, în contextul Convenției privind diversitatea biologică, în cadrul căreia liderii mondiali au adoptat un pachet de măsuri de combatere a pierderii biodiversității în următorul deceniu la nivelul întregii lumi.

Ca parte integrantă a Strategiei Europa 2020, strategia privind biodiversitatea va contribui la îndeplinirea obiectivelor UE privind eficiența utilizării resurselor, garantând gestionarea durabilă a capitalului natural din Europa, ca și a celor privind atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea prin ameliorarea rezilienței ecosistemelor și a serviciilor oferite de acestea.

Context

Bunurile naturale și bazate pe natură ale planetei noastre – de la specii individuale la ecosisteme precum pădurile, recifele de corali, apele dulci și solurile – se degradează într-un ritm alarmant. Costurile anuale generate de pierderea biodiversității se ridică la miliarde pentru economia mondială, subminând economiile, perspectivele de afaceri și șansele de a combate sărăcia.

În Uniunea Europeană, pierderea diversității este provocată în principal de modificări ale utilizării terenurilor, poluare, supraexploatarea resurselor, răspândirea necontrolată a speciilor alogene și schimbările climatice. Aceste presiuni sunt fie constante, fie tot mai puternice. Numai 17% dintre habitatele și speciile evaluate au o stare de conservare favorabilă, iar majoritatea ecosistemelor nu mai sunt capabile să ofere serviciile optime din punct de vedere calitativ și cantitativ pe care ne bazăm, cum ar fi polenizarea culturilor, aer și apă curate și ținerea sub control a inundațiilor și a eroziunilor.

Ritmurile mondiale actuale de dispariție a speciilor sunt de până la 1 000 de ori mai ridicate decât cele naturale, în principal din cauza activităților umane. În Uniunea Europeană circa 25% dintre speciile animale europene, incluzând mamiferele, amfibienii, reptilele, păsările și fluturii sunt în pericol de dispariție, iar 88% dintre rezervele de pește sunt supraexploatate sau într-un proces avansat de epuizare.

Informații suplimentare:

Pentru detalii complete privind conținutul comunicării, a se vedea:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm

Pentru întrebări și răspunsuri privind noua strategie, a se vedea: MEMO/11/268

A se vedea de asemenea campania privind biodiversitatea a Comisiei:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/campaign/index_en.htm

Pentru mai multe informații privind politica în materie de biodiversitate a UE în perioada de după 2010 a se vedea:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm


Side Bar