Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/526

Bryssel 3. toukokuuta 2011

Luonnon monimuotoisuus: komission uuden strategian avulla luonnon monimuotoisuuden väheneminen on määrä lopettaa kymmenessä vuodessa

Komissio esitteli tänään uuden strategian, jonka tarkoituksena on suojella Euroopan luonnon monimuotoisuutta ja parantaa sen tilaa seuraavan vuosikymmenen aikana. Strategiaan kuuluu kuusi toimea, jotka kohdistetaan luonnon monimuotoisuuden häviämisen tärkeimpiin syihin. Niillä on määrä pienentää tärkeimpiä EU:n luontoon ja sen ekosysteemien tarjoamiin palveluihin kohdistuvia paineita ankkuroimalla luonnon monimuotoisuuteen liittyvät tavoitteet keskeisiin politiikanaloihin. Myös luonnon monimuotoisuuden häviämiseen liittyviä maailmanlaajuisia näkökohtia tarkastellaan, ja pyritään varmistamaan, että EU omalta osaltaan myötävaikuttaa luonnon monimuotoisuuden häviämisen torjuntaan kaikkialla maailmassa. Tämä strategia noudattelee EU:n viime vuonna Nagoyassa, Japanissa tekemiä sitoumuksia.

Ympäristöasioista vastaavan komissaari Janez Potočnikin mukaan olemme osa luonnon monimuotoisuutta, mutta olemme myös riippuvaisia siitä, jotta saisimme ruokaa, makeaa vettä ja puhdasta ilmaa sekä vakaan ilmaston. Komissaari toteaa: "Kulutamme liian nopeasti luonnon pääomaa – ja tiedämme, mitä tapahtuu, kun lainanotto ylittää maksukyvyn. Meidän kaikkien olisi tiedostettava tilanteen vakavuus ja tunnustettava epäonnistumisemme ongelman ratkaisemisessa aiemmin. Nyt on tullut aika tehostaa toimiamme valtavasti. Luotan siihen, että tämän uuden monialaisen lähestymistavan ansiosta pystymme pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden häviämisen vuoteen 2020 mennessä. "

Stressaantunutta maailmaa on suojeltava paremmin

Luonnon monimuotoisuus Euroopassa on kriisissä, ja lajeja kuolee sukupuuttoon ennennäkemättömällä vauhdilla. Monet ekosysteemit ovat niin rapistuneet, etteivät ne enää pysty tarjoamaan lukuisia palveluja, joista olemme riippuvaisia – puhtaasta ilmasta ja vedestä viljakasvien pölytykseen ja tulvilta suojelemiseen. Nämä vauriot aiheuttavat EU:lle valtavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia menetyksiä. Esimerkiksi hyönteisten välittämän pölytyksen, joka on Euroopassa voimakkaasti vähentynyt, taloudellinen arvo EU:ssa arvioidaan 15 miljardiksi euroksi vuodessa. Tilanne on yhtä huolestuttava koko maailmassa.

Tänään hyväksytyssä strategiassa on kuusi keskeistä tavoitetta ja niihin liittyvää toimea, joiden on määrä vähentää merkittävästi luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia uhkatekijöitä. Toimiin kuuluvat muun muassa

  • voimassa olevan luonnonsuojelulainsäädännön paneminen täysimääräisesti täytäntöön ja luonnonsuojelualueiden perustaminen, jotta voidaan varmistaa, että luontotyyppien ja lajien tila paranee merkittävästi

  • ekosysteemien ja niiden tarjoamien palvelujen parantaminen ja ennallistaminen mahdollisuuksien mukaan, erityisesti vihreän infrastruktuurin lisääntyneen käytön kautta

  • maa- ja metsätalouden toimien kestävyyden varmistaminen

  • EU:n kalakantojen suojeleminen

  • tulokaslajien kurissa pitäminen, sillä ne aiheuttavat yhä enemmän luonnon monimuotoisuuden häviöitä EU:ssa

  • EU:n toimien tehostaminen maailmanlaajuisessa luonnon monimuotoisuuden häviämisen torjunnassa.

Sitoumusten täyttäminen

Tämä strategia on linjassa niiden kahden tärkeän sitoumuksen kanssa, jotka EU:n johtajat tekivät maaliskuussa 2010: luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttäminen EU:ssa vuoteen 2020 mennessä sekä EU:n luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen suojelu, arvostaminen ja ennallistaminen vuoteen 2050 mennessä. Se on myös linjassa niiden maailmanlaajuisten sitoumusten kanssa, jotka tehtiin Nagoyassa, Japanissa, biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen yhteydessä. Maailman johtajat hyväksyivät siellä toimenpidepaketin, jolla on määrä puuttua luonnon monimuotoisuuden häviämiseen kaikkialla maailmassa tulevan vuosikymmenen aikana.

Luonnon monimuotoisuutta koskeva strategia muodostaa erottamattoman osan Eurooppa 2020 ‑strategiaa. Se myötävaikuttaa osaltaan EU:n resurssitehokkuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen, koska sillä varmistetaan Euroopan luontopääoman kestävä hallinnointi. Se vaikuttaa myös ilmastonmuutoksen lieventämistä ja mukautumista koskevien tavoitteiden saavuttamiseen parantamalla ekosysteemien vastustuskykyä ja niiden tarjoamia palveluja.

Tausta

Maapallon luonnonvarojen ja luontoon pohjautuvien resurssien – yksittäisistä lajeista metsien, koralliriuttojen, sisävesien ja maaperien kaltaisiin ekosysteemeihin – hupeneminen etenee huolestuttavaa vauhtia. Luonnon monimuotoisuuden häviäminen maksaa maailman taloudelle miljardeja joka vuosi ja uhkaa siten talouselämän perusteita, liike-elämän näkymiä ja mahdollisuuksia torjua köyhyyttä.

Luonnon monimuotoisuuden häviämisen syitä EU:ssa ovat pääasiassa maankäytön muutokset, saastuminen, luonnonvarojen liikahyödyntäminen, tulokaslajien rajoittamaton leviäminen sekä ilmastonmuutos. Kaikki nämä paineet ovat joko pysyviä tai voimakkuudeltaan lisääntymässä päin. Vain 17 % kartoitetuista luontotyypeistä ja lajeista on säilynyt hyvin. Useimmat ekosysteemit eivät enää pysty tarjoamaan tarvitsemaamme parasta mahdollista laatua ja määrää: tällaisia palveluja ovat esimerkiksi viljakasvien pölytys, puhdas ilma ja vesi sekä tulvien tai eroosion rajoittaminen.

Lajeja kuolee sukupuuttoon jopa 1 000 kertaa luonnollista vauhtia nopeammin, ja tämä johtuu useimmiten ihmisen toiminnasta. Noin 25 prosenttia Euroopan eläinlajeista, mukaan lukien nisäkkäät, sammakkoeläimet, matelijat, linnut ja perhoset, on vaarassa kuolla sukupuuttoon, ja 88 prosenttia kalakannoista on liikakalastettua tai uhkaavasti hupenemassa.

Lisätietoja:

Tiedonannon sisällön yksityiskohdat ovat saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm

Kysymyksiä ja vastauksia uudesta strategiasta: MEMO/11/268

Katso myös komission luonnon monimuotoisuutta koskeva kampanja:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/campaign/index_fi.htm

Lisätietoja EU:n luonnon monimuotoisuutta koskevasta politiikasta vuoden 2010 jälkeen on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm


Side Bar