Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/525

Bryssel den 3 maj 2011

Den digitala agendan: Kommissionen och europeiska näringslivet förenar sina krafter för att bygga framtidens internet

Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes lanserade idag den första fasen av det offentlig-privata partnerskapet om framtidens internet. Partnerskapet kommer att stödja innovationen i Europa och hjälpa företag och regeringar att utveckla internetlösningar med förmåga att hantera den exponentiella ökningen av data på nätet. Internet har hittills bestått av sammankopplade datorer och människor men håller nu på att bli mer mobilt och genom internet kommer ett stort antal maskiner och objekt att kopplas samman. Det nuvarande internet har helt enkelt inte möjlighet att hantera dessa framtida dataflöden och kan heller inte tillhandahålla den önskade noggrannhet, återhämtningsförmåga och säkerhet som krävs. Genom partnerskapet kommer man att utforska åtta områden där denna datarevolution kan sporra innovation och arbetstillfällen i mobil-, mjukvaru- och tjänstebranscherna. Europeiska kommissionen har gjort 300 miljoner euro tillgängliga i finansiering under fem år, och Europas forskningsorganisationer, den offentliga sektorn och näringslivet har åtagit sig att satsa lika mycket för detta offentlig-privata partnerskap. De projekt som lanseras idag kommer sammanlagt att få 90 miljoner euro i EU-finansiering (som ska matchas av andra projektpartner). Att öka och koncentrera EU:s forsknings-, utvecklings-, och innovationsansträngningar är en viktig del av Den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200)

Internetekonomin kommer att växa till 5,8 % av BNP, eller nästan 800 miljarder euro till 2014. Men vi befinner oss bara i början av internet-eran. Europa måste mobilisera all sin förmåga om vi ska ligga i framkanten i denna sektor, inte bara för att säkerställa Europas framtida konkurrenskraft och för att frigöra kreativitet, innovation entreprenörskap, utan också för att skydda europeiska värden som personlig integritet, öppenhet och mångfald. Vi bör därför använda offentliga medel på ett intelligent sätt för att skapa en hävstångsverkan för industriinvesteringar om inte vi investerar och förnyar oss först kommer våra globala konkurrenter att göra det,” säger Neelie Kroes.

Mängden data som skickas över internet ökar med 60 % varje år. Vi är redan beroende av internet för leverans av många nödvändiga tjänster. Nya tjänster inom områdena rörlighet, energisparande och hälsovård och förvaltning kommer att driva på utvecklingen av nya tillämpningar som vi ännu inte kan föreställa oss.

För att utnyttja denna möjlighet och säkerställa Europas framtida konkurrenskraft har Europeiska kommissionen åtagit sig att stödja det offentlig-privata partnerskapet om framtidens internet som kommer att ta itu med ett antal hinder för utvecklingen av internet i Europa.

Idag har 152 pionjärorganisationer åtagit sig att använda detta partnerskap för att bygga Europas framtida internet. Privata företag, forskningsorganisationer och den offentliga sektorn har åtagit sig att matcha EU:s finansiering på 90 miljoner euro för programmets första fas. Detta är den första delen av ett totalt EU-bidrag på 300 miljoner euro för det femåriga offentlig-privata partnerskapet. Initiativet bygger på den existerande EU-finansierade forskningen och inom initiativet sker det samarbete med partners på nationell och regional nivå för att utveckla ny teknik, nya tjänster och affärsmodeller för framtidens internet.

En standardiserad och driftskompatibel plattform för internettjänster

Projektet FI-WARE kommer att få 41 miljoner euro i EU-finansiering för att utveckla den uppsättning viktiga plattformsverktyg som behövs för att bygga innovativa framtida internettjänster, som personlig integritet, realtidsbearbetning och datormoln. Verktygslådan kommer att vara öppen för alla som vill arbeta med innovation. För att sätta fart på innovationsprocessen kommer ett antal storskaliga försök med innovativa internetbaserade tjänster och tillämpningar att genomföras i städer som Stockholm och Santander. Åtta projektfall (som vart och ett får cirka fem miljoner euro i finansiering under två år) kommer att leda utvecklingen och utforska framtidens internet genom följande:

  • Miljödata inom den offentliga sektorn (ENVIROFI)

  • Att göra värdekedjan för mat smartare (SMARTAGRIFOOD)

  • Att tillgodogöra sig fördelarna av el-förvaltning på gemenskapsnivå (FINSENY)

  • Att göra den offentliga infrastrukturen i stadsområden intelligentare och effektivare (OUTSMART), att utveckla innovativa ekosystem i London, Berlin, Århus, Santander och Trento, som avser transport och miljö, avfallshantering, vatten och avlopp, smart mätning och gatubelysning respektive vatten och miljö

  • Nätbaserade medier, inklusive spelverksamhet (FI-CONTENT)

  • Att öka effektiviteten i värdekedjorna för internationell logistik (FINEST)

  • Personlig rörlighet (INSTANT MOBILITY)

  • Att göra offentliga stadsområden säkrare (SAFECITY).

Bakgrund

Programmet för ett offentlig-privat partnerskap om framtidens internet omfattar 152 olika organisationer. Organisationer från 23 EU-medlemsländer eller länder som är associerade till EU:s sjunde ramprogram för forskning deltar. För närmare uppgifter se www.fi-ppp.eu

Den första fasen i det offentlig-privata partnerskapet om framtidens internet kommer att pågå under två år (20112012) och den kommer att utveckla verktygslådan för allmänna tjänster som förberedelse för det storskaliga försöket. Den andra fasen (2013–14) kommer att omfatta de storskaliga försöken med innovativa och komplexa internettjänster och -tillämpningar inom ett stort antal områden över hela Europa. Den tredje fasen (2014–2015) ska användas för att förvandla dessa försök till givande ekosystem och sammankoppla dem i en regional innovationsstrategi.

Det offentlig-privata partnerskapet om framtidens internet är ett öppet initiativ. Genom den flerfasiga strategin och de öppna ansökningsomgångarna för FI-WARE säkerställs ett brett och öppet deltagande. Det offentlig-privata partnerskapet om framtidens internet kommer att vara öppet för andra att arbeta innovativt med.

Europeiska kommissionen har gemensamt med näringslivet inrättat ett antal andra innovations- och forskningsrelaterade offentlig-privata partnerskap, särskilt initiativet för miljövänliga bilar, framtidens fabriker och energieffektiv byggnad (se IP/09/1116).

Digitala agendans webbplats:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar