Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/525

Brussel, 3 mei 2011

Digitale agenda: Commissie en Europese industrie bundelen krachten om het internet van de toekomst te bouwen

De eerste fase van een publiek-privaat partnerschap voor het internet van de toekomst (FI-PPP) ten belope van 600 miljoen euro is vandaag gelanceerd door Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Het partnerschap zal innovatie in Europa ondersteunen en bedrijven en overheden helpen bij de ontwikkeling van internetoplossingen die de exponentiële groei van online data kunnen beheren. Terwijl het internet dat wij tot nu toe hebben gekend, uit onderling gekoppelde computers en onderling verbonden mensen bestond, is nu het mobiele internet aan zet waarbij een hele reeks machines en voorwerpen met elkaar verbonden zullen worden. Het huidige internet is gewoonweg niet in staat deze toekomstige gegevensstromen te beheren en kan evenmin de gewenste nauwkeurigheid, veerkracht en veiligheid bieden. Het partnerschap zal acht gebieden onderzoeken waarop deze gegevensexplosie innovatie en werkgelegenheid in de mobiele, software- en dienstenindustrieën op gang kan brengen. De Europese Commissie heeft over een periode van vijf jaar 300 miljoen euro aan financiering ter beschikking gesteld, terwijl Europese onderzoeksorganisaties, overheden en industrie een even groot bedrag voor dit partnerschap uittrekken. De projecten die vandaag gelanceerd zijn, zullen samen 90 miljoen euro aan EU-middelen ontvangen (en andere projectpartners zullen ook hun bijdrage leveren). Het opdrijven en beter afstemmen van de Europese inspanningen voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie is een belangrijk onderdeel van de Digitale agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200)

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de digitale agenda, verklaarde hierover: "Het aandeel van de interneteconomie in het BNP zal tegen 2014 oplopen tot 5,8% of nagenoeg 800 miljard euro. Maar wij staan pas aan het begin van het internettijdperk. Europa moet al zijn talent aanwenden om bij te blijven in deze sector, niet alleen om zijn toekomstige concurrentievermogen te garanderen en Europese creativiteit, innovatie en ondernemerschap te ontsluiten, maar ook om Europese waarden als persoonlijke levenssfeer, openheid en diversiteit veilig te stellen. Daarom moeten wij overheidsmiddelen op een verstandige manier gebruiken om investeringen van de bedrijfswereld op gang te brengen – als wij niet als eersten investeren en innoveren, zullen onze concurrenten wereldwijd het wel doen."

Het internetgegevensverkeer neemt elk jaar met 60% toe. Wij vertrouwen reeds op het internet om tal van belangrijke diensten te leveren. Nieuwe diensten op het gebied van mobiliteit, energiebesparing, gezondheidszorg en governance zullen de ontwikkeling stimuleren van nieuwe toepassingen die wij ons nog niet kunnen inbeelden.

Om deze kans aan te grijpen en Europa's toekomstige concurrentiekracht te verzekeren is de Commissie een FI-PPP aangegaan waarmee een aantal belangrijke uitdagingen worden aangepakt die thans de ontwikkeling van het internet in Europa in de weg staan.

Vandaag hebben 152 pionierorganisaties toegezegd dit partnerschap te gebruiken om het Europese internet van de toekomst te bouwen. Bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden hebben zich ertoe verbonden een gelijke bijdrage te leveren als de 90 miljoen euro waarmee de eerste fase van het programma door de EU wordt gefinancierd. Dit is het eerste gedeelte van de totale EU-bijdrage van 300 miljoen euro voor het vijf jaar durende publiek-private partnerschap. Het initiatief bouwt voort op bestaand door de EU gefinancierd onderzoek en werkt samen met nationale en regionale partners om nieuwe technologieën, diensten en bedrijfsmodellen te ontwikkelen voor het internet van de toekomst.

Een gestandaardiseerd en interoperabel internetdienstplatform

Het FI-WARE-project zal 41 miljoen euro aan EU-middelen ontvangen voor de ontwikkeling van de reeks instrumenten van het centrale platform, die nodig zijn om innovatieve toekomstige internetdiensten, zoals bescherming van de persoonlijke levenssfeer, real-time gegevensverwerking en cloud computing, uit te bouwen. Het instrumentarium zal voor iedereen openstaan voor verdere innovatie. Om het innovatieproces van bij de start te stimuleren worden in steden als Stockholm en Santander grootschalige tests verricht met innovatieve internetdiensten en -toepassingen. Acht projecten (die elk voor ruwweg 5 miljoen euro over twee jaar worden gefinancierd) zullen de ontwikkelingen aanzwengelen en de mogelijkheden van het toekomstige internet exploreren op de volgende gebieden:

  • milieugegevens in het publieke domein (ENVIROFI)

  • de voedselwaardeketen intelligenter maken (SMARTAGRIFOOD)

  • de voordelen van elektriciteitsbeheer binnen de gemeenschap benutten (FINSENY)

  • openbare infrastructuur in stedelijke gebieden verstandiger en efficiënter organiseren (OUTSMART), door de ontwikkeling van innovatieve milieuvriendelijke systemen in Londen, Berlijn, Aarhus, Santander en Trento, waarbij respectievelijk gewerkt wordt aan vervoer & milieu, afvalbeheer, water & rioolwaterzuivering, het gebruik van slimme meters en straatverlichting, en water & milieu

  • netwerkmedia, waaronder gaming (FI-CONTENT)

  • verhoging van de efficiëntie in waardeketens van internationale logistiek (FINEST)

  • persoonlijke mobiliteit (INSTANT MOBILITY)

  • betere beveiliging van de stedelijke openbare ruimte (SAFECITY).

Achtergrond

Bij het publiek-private partnerschap voor het internet van de toekomst (FI-PPP) zijn 152 verschillende organisaties betrokken. De deelnemende organisaties komen uit 23 EU-lidstaten of landen die geassocieerd zijn met het zevende kaderprogramma voor onderzoek van de EU (FP7). Voor meer informatie zie www.fi-ppp.eu.

De eerste fase van het FI-PPP zal twee jaar duren (2011-2012) en zal het instrumentarium van algemene diensten ontwikkelen en klaarmaken voor grootschalige tests. Tijdens de tweede fase (2013-2014) zullen grootschalige oefeningen plaatsvinden om de innovatieve en complexe internetdiensten en -toepassingen op diverse gebieden te testen in heel Europa. Tijdens de derde fase (2014-2015) zal deze testomgeving in vruchtbare digitale ecosystemen worden omgevormd en zal aansluiting worden gezocht met het regionale innovatiebeleid.

Het FI-PPP is een open initiatief. De gefaseerde aanpak en de open uitnodiging voor FI-WARE zorgen voor een ruime en open deelname. De werkzaamheden van de FI-PPP staan open voor innovatieve initiatieven van anderen.

De Europese Commissie heeft samen met de industrie een reeds andere innovatieve en op onderzoek gerichte publiek-private partnerschappen opgezet, met name het initiatief voor groene auto's, de fabrieken van de toekomst en energie-efficiënte gebouwen (zie IP/09/1116).

Website van de Digitale agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Website van Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Volg Neelie Kroes op Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar