Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/525

Briselē, 2011. gada 3. maijā

Digitālizācijas programma. Komisija un Eiropas ražošanas uzņēmumi apvieno spēkus nākotnes interneta izveidei

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa šodien atklāja 600 miljonus eiro vērtās programmas "Publiskā un privātā partnerība nākotnes interneta jautājumos" (FI-PPP (Future Internet Public Private Partnership)) pirmo posmu. Partnerība atbalstīs inovāciju Eiropā un palīdzēs uzņēmumiem un valdībām rast tādus interneta risinājumus, kas spētu tikt galā ar strauji augošo tiešsaistes datu pieprasījumu. Līdz šim mums bijusi pieredze ar interneta pieslēgumu datoram, kā arī ar cilvēkiem, kas lieto šādu pieslēgumu, turpretī tagad internets ir kļuvis mobils, un to pieslēdz visdažādākajiem aparātiem un mehānismiem. Pašreizējais internets nespēs apstrādāt nākotnes datu plūsmu, kā arī nespēs nodrošināt vēlamo precizitāti, elastīgumu un drošumu. Partnerība pētīs astoņas jomas, kurās šī datu revolūcija varētu veicināt inovāciju un darbvietu izveidi mobilās programmatūras un pakalpojumu industrijā. Eiropas Komisija piešķīrusi šai publiskajai un privātajai partnerībai 300 000 miljonu eiro finansējumu uz pieciem gadiem, tādu pašu summu atvēlējuši arī Eiropas ražošanas uzņēmumi, pētniecības organizācijas un publiskais sektors. Šodien uzsāktais projekts kopumā saņems 90 miljonu eiro lielu Eiropas Savienības finansējumu (tas jāpapildina pārējiem projekta dalībniekiem). Eiropas digitalizācijas programmas (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200) svarīgākais elements ir stimulēt un darīt mērķtiecīgākus centienus Eiropas Savienības pētniecības, attīstības un inovācijas jomā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmas īstenošanu, teica: "Līdz 2014. gadam interneta ekonomika pieaugs līdz 5,8 % no IKP jeb gandrīz 800 miljardiem eiro. Taču mēs esam tikai interneta ēras sākumā. Lai šajā nozarē turētos priekšgalā, Eiropai jāmobilizē visi spējīgākie cilvēki – ne vien lai nodrošinātu Eiropas konkurētspēju nākotnē un atbrīvotu eiropiešu radošumu, novatoriskumu un uzņēmējdarbības garu, bet arī lai saglabātu tādas Eiropas vērtības kā privātums, atvērtība un daudzveidība. Tāpēc mums saprātīgi jāizmanto publiskais finansējums, tādējādi veicinot arī nozares uzņēmumu ieguldījumus – ja mēs neveiksim investīcijas un inovācijas pirmie, to izdarīs mūsu globālie konkurenti."

Internetā datu pārraides apjoms ik gadu pieaug par 60 %. Mēs jau paļaujamies uz internetu daudzu būtisku pakalpojumu nodrošināšanā. Jauni pakalpojumi mobilitātes, enerģijas taupīšanas, veselības un pārvaldības jomā veicinās tādu jaunu funkciju attīstību, kādas mēs vēl pat nespējam iedomāties.

Lai tvertu izdevību un nodrošinātu Eiropas konkurētspēju nākotnē, Eiropas Komisija ir uzsākusi FI-PPP programmu, kas pievērsīsies virknei svarīgu problēmu, kuras pašlaik kavē interneta attīstību Eiropā.

Pašreiz jau 152 organizācijas ir sākušas izmantot šo partnerību, lai izveidotu Eiropas nākotnes internetu. Privāti uzņēmumi, pētniecības iestādes un publiskais sektors programmas pirmajā posmā ir sākuši apgūt ES finansējumu 90 miljonu eiro apmērā. Tā ir pirmā daļa no kopumā 300 miljonu eiro lielā ES ieguldījuma publiskajā un privātajā partnerībā piecu gadu laikposmam. Šī iniciatīva balstās uz pašreizējiem ES finansētiem pētījumiem, un tā kopā ar partneriem darbojas valsts un reģionālā līmenī, lai ieviestu jaunas tehnoloģijas, pakalpojumus un uzņēmējdarbības modeļus nākotnes internetam.

Standartizētu un sadarbspējīgu interneta pakalpojumu platforma

Nākotnes interneta projekts saņems 41 miljonu eiro ES finansējuma svarīgāko pamatinstrumentu, tādu kā privātums, apstrāde reālā laikā un mākoņdatošana, kopuma attīstīšanai, kas vajadzīgi novatorisku nākotnes interneta pakalpojumu izveidei. Instrumentu kopums jauninājumiem būs pieejams ikvienam. Inovāciju procesa uzsākšanai norisināsies novatorisku interneta pakalpojumu un funkciju plašas pārbaudes, piemēram, Stokholmā un Santanderā. Astoņi projekti (ikviens no tiem saņems aptuveni 5 miljonus eiro finansējuma divu gadu laikposmam) sāks darboties un pētīs nākotnes internetu šādās jomās:

  • vides dati publiskajā telpā (ENVIROFI),

  • pārtikas produktu aprites paātrināšana (SMARTAGRIFOOD),

  • labuma gūšana no elektrības pārvaldības pašvaldību līmenī (FINSENY),

  • pilsētu publiskās infrastruktūras vieduma un efektivitātes palielināšana (OUTSMART), novatorisku ekosistēmu attīstīšana Londonā, Berlīnē, Ārhusā, Santanderā un Trento, pievēršoties attiecīgi tādām jomām kā transports un vide, atkritumu apsaimniekošana, ūdensapgāde un kanalizācija, viedo skaitītāju izmantošana un ielu apgaismojums un ūdensapgāde un vide,

  • tīklā esoši mediji, tostarp azartspēļu portāli (FI-CONTENT),

  • efektivitātes paaugstināšana starptautiskajās loģistikas vērtību ķēdēs (FINEST),

  • personu mobilitāte (INSTANT MOBILITY),

  • drošības līmeņa paaugstināšana pilsētu publiskajā telpā (SAFECITY).

Vispārīga informācija

Programmā "Publiskā un privātā partnerība nākotnes interneta jautājumos" iekļāvušās 152 dažādas organizācijas. Tajā piedalās organizācijas no 23 dalībvalstīm, kuras iesaistītas ES Septītajā pētniecības pamatprogrammā (FP7). Sīkāku informāciju skatīt interneta vietnē www.fi-ppp.eu.

Programmas FI-PPP pirmais posms ilgs divus gadus (2011–2012), izveidojot instrumentu kopumu vispārējiem pakalpojumiem, lai sagatavotos plaša mēroga izmēģinājumiem. Otrajā posmā (2013–2014) norisināsies plaši novatorisku un kompleksu interneta pakalpojumu un lietojumprogrammu izmēģinājumi visdažādākajās jomās visā Eiropā. Trešais posms būs veltīts šo izmēģinājumu pārveidei daudzsološās digitālās ekosistēmās un to pievienošanai reģionālajai inovāciju politikai.

Programma FI-PPP ir atvērta iniciatīva. Daudzfāžu pieejas ieviešana un atklāti uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus nākotnes interneta jomā nodrošina plašu un atklātu līdzdalību. FI-PPP darbības rezultāti būs pieejami citiem dalībniekiem inovāciju turpināšanai.

Eiropas Komisija kopīgi ar ražošanas uzņēmumiem ir ieplānojusi vēl vairākas ar PPP saistītas inovācijas un pētījumus, kuru vidū īpaši jāizceļ ekoloģisko automašīnu ierosme, nākotnes ražotnes un energoefektīvas ēkas (sk.IP/09/1116).

Digitalizācijas programmas interneta vietne:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Nēlī Krusas interneta vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sekojiet līdzi Nēlī Krusas tvītošanai:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar