Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/525

2011 m. gegužės 3 d., Briuselis

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija ir Europos pramonė bendromis jėgomis kuria ateities internetą

Šiandien Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes pradėjo pirmąjį 600 mln. EUR vertės Ateities interneto viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės (angl. FI-PPP) etapą. Pagal šią partnerystę Europoje bus remiamos inovacijos ir teikiama pagalba įmonėms ir vyriausybėms kuriant interneto sprendimus, kuriuos pritaikius bus galima valdyti eksponentinį interneto duomenų apimties didėjimą. Iki šiol interneto ryšys jungė kompiuterius (ir kartu žmones), o dabar internetas tampa mobilus – juo bus jungiami labai įvairūs aparatai ir objektai. Naudojant dabartinį internetą neįmanoma nei valdyti šių būsimų duomenų srautų, nei užtikrinti norimo tikslumo, atsparumo ir saugumo. Partnerystės dalyviai išnagrinės aštuonias sritis, kuriose ši duomenų revoliucija galėtų paskatinti kurti inovacijas ir darbo vietas judriojo ryšio, programinės įrangos ir paslaugų sektoriuose. Europos Komisija per 5 metus šiai viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei suteiks 300 mln. EUR finansavimą. Tokią pat sumą įsipareigojo skirti Europos mokslinių tyrimų organizacijos, viešasis sektorius ir pramonė. Šiandien pradėtiems projektams iš viso bus skirta 90 mln. EUR ES lėšų (tiek pat turės skirti kiti projektų partneriai). ES mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų pastangų skatinimas ir dėmesys joms – pagrindinis Europos skaitmeninės darbotvarkės aspektas (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200).

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Iki 2014 m. interneto ekonomikos vertė išaugs iki 5,8 % BVP, arba beveik 800 mlrd. EUR. Tačiau interneto era dar tik prasideda. Europa turi sutelkti visus savo gebėjimus, kad šis sektorius ir toliau pirmautų, siekdama ne tik užtikrinti Europos konkurencingumą ateityje ir atverti visą Europos kūrybiškumo, inovacijų ir verslumo potencialą, bet ir apsaugoti tokias Europos vertybes kaip privatumas, atvirumas bei įvairovė. Todėl turėtume protingai pasinaudoti viešaisiais finansais, kad pritrauktume pramonės investicijas, – jei pirmi neinvestuosime ir nekursime inovacijų, tai padarys mūsų konkurentai.“

Interneto duomenų srauto apimtis kasmet padidėja 60 %. Jau dabar daug esminių paslaugų teikiama internetu. Naujos judumo, energijos taupymo, sveikatos apsaugos ir valdymo sričių paslaugos paskatins kurti naujas prietaikas, kurių dar net neįsivaizduojame.

Siekdama pasinaudoti šia galimybe ir užtikrinti Europos konkurencingumą ateityje, Europos Komisija įsipareigojo dalyvauti FI-PPP, kurios dalyviai spręs pagrindines šiuo metu interneto plėtrą Europoje stabdančias problemas.

Šiandien 152 pirmaujančios organizacijos pažadėjo pasinaudodamos šia partneryste kurti Europos ateities internetą. Privačios įmonės, mokslinių tyrimų organizacijos ir viešasis sektorius įsipareigojo pirmuoju programos etapu skirti tiek pat lėšų, kiek skyrė ES – 90 mln. EUR. Tai pirmoji visos 300 mln. EUR ES paramos 5 metus truksiančiai partnerystei dalis. Ši iniciatyva grindžiama esamais ES finansuojamais moksliniais tyrimais ir darbu su partneriais nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis siekiant sukurti naujas ateities interneto technologijas, paslaugas ir verslo modelius.

Standartizuota ir sąveiki interneto paslaugų platforma

FI-WARE projektui įgyvendinti bus skirtas 41 mln. EUR ES finansavimas, siekiant sukurti esminių platformos priemonių rinkinį, kurio pagrindu bus kuriamos novatoriškos ateities interneto paslaugos, tokiose srityse kaip privatumas, tikralaikis duomenų apdorojimas ir nuotolinio išteklių valdymo kompiuterija (angl. cloud computing). Šiuo rinkiniu galės naudotis visi inovacijų kūrėjai. Norint paskatinti skubiau pradėti inovacijų procesą, tokiuose miestuose kaip Stokholmas ir Santanderas bus atliekami didelio masto novatoriškų interneto paslaugų ir prietaikų bandymai. Įgyvendinant aštuonis bandymų projektus (kiekvienam iš jų per dvejus metus skiriama maždaug 5 mln. EUR) bus sudarytos sąlygos kurti naujoves ir išnagrinėti ateities interneto plėtros galimybes šiose srityse:

  • su aplinka susiję viešojo sektoriaus duomenys (ENVIROFI);

  • pažangesnė maisto vertės grandinė (SMARTAGRIFOOD);

  • galimybės naudotis elektros energijos valdymo privalumais bendruomenės lygiu (FINSENY);

  • pažangesnė ir veiksmingesnė viešoji infrastruktūra miestuose (OUTSMART), inovacijų ekosistemų kūrimas Londone (transportas ir aplinka), Berlyne (atliekų tvarkymas), Orhuse (vanduo ir nuotekos), Santandere (išmanieji skaitikliai ir gatvių apšvietimas) ir Trente (vanduo ir aplinka);

  • tinklo žiniasklaida, įskaitant žaidimus (FI-CONTENT);

  • veiksmingumo didinimas tarptautinėse logistikos vertės grandinėse (FINEST);

  • asmenų judumas (INSTANT MOBILITY);

  • saugesnės viešosios zonos miestuose (SAFECITY).

Pagrindiniai faktai

Ateities interneto viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programa sieja 152 skirtingas organizacijas. Programoje dalyvauja organizacijos iš 23 ES valstybių narių arba ES Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos (7BP) asocijuotųjų šalių. Daugiau informacijos žr. www.fi-ppp.eu.

Pirmasis FI-PPP etapas truks dvejus metus (2011–2012 m.). Per tą laiką bus parengtas bendrųjų paslaugų rinkinys siekiant pasirengti didelio masto bandymui. Antrajame etape (2013–2014 m.) visoje Europoje bus vykdomi novatoriškų ir sudėtingų interneto paslaugų ir prietaikų didelio masto bandymai įvairiose srityse. Trečiasis etapas (2014–2015 m.) bus skirtas tam, kad šie bandymai būtų transformuoti į veiksmingas skaitmenines ekosistemas ir susieti su regionine inovacijų politika.

FI-PPP yra atvira iniciatyva. Taikant kelių etapų metodą ir skelbiant viešus kvietimus teikti paraiškas dėl FI-WARE bus užtikrintas plataus masto atviras dalyvavimas. Darbo pagal FI-PPP rezultatai bus atvirai prieinami kitiems, kad jais remiantis būtų galima kurti inovacijas.

Europos Komisija kartu su pramone užmezgė ir kelias kitas su inovacijomis ir moksliniais tyrimais susijusias viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, kaip antai ekologiško automobilio, ateities gamyklų ir energiškai efektyvių pastatų iniciatyvos (žr. IP/09/1116).

Skaitmeninės darbotvarkės svetainė

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes paskyra tinkle „Twitter“

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar