Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/525

Bryssel 3. toukokuuta 2011

Digitaalistrategia: Komissio ja eurooppalaiset yritykset panostavat yhdessä tulevaisuuden internetiin

Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes on käynnistänyt tänään tulevaisuuden internetiä kehittävän julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden ensimmäisen vaiheen (public-private partnership on the Internet of the Future, FI-PPP). Kumppanuuteen on varattu 600 miljoonaa euroa. Sillä tuetaan Euroopan innovaatiotoimintaa ja autetaan yrityksiä ja viranomaisia kehittämään internet-ratkaisuja, jotka antavat mahdollisuuden hallita online-tietojen räjähdysmäistä kasvua. Internet, joka on tähän saakka verkottanut tietokoneita ja ihmisiä, on muuttumassa mobiiliksi ja verkottamassa myös monenlaisia koneita ja esineitä. Nykyisellään se ei yksinkertaisesti pysty hallitsemaan näitä tulevia datavirtoja eikä toimimaan riittävän täsmällisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Uudessa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudessa tutkitaan kahdeksaa alaa, joilla datavallankumous voi kannustaa innovointiin ja luoda työpaikkoja mobiili-, ohjelmisto- ja palvelutoiminnassa. Euroopan komissio on varannut kumppanuuteen 300 miljoonaa euroa viiden vuoden ajaksi, ja eurooppalaiset tutkimusorganisaatiot, julkinen sektori ja yritykset rahoittavat sitä samansuuruisella summalla. Tänään käynnistettyjä hankkeita EU rahoittaa 90 miljoonalla eurolla, ja muut hankekumppanit antavat niihin yhtä paljon rahoitusta. EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistäminen ja niihin panostaminen on Euroopan digitaalistrategian keskeinen tavoite (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes toteaa, että internet-talous kasvaa vuoteen 2014 mennessä 5,8 prosenttiin BKT:hen suhteutettuna, mikä vastaa lähes 800:aa miljardia euroa. ”Olemme kuitenkin vasta internet-ajan alussa”, Kroes jatkaa. ”Euroopan on hyödynnettävä kaikkia lahjojaan, jotta se pysyisi alan kehityksen kärjessä: sen on paitsi varmistettava tuleva kilpailukykynsä ja vapautettava oma luovuutensa, innovointinsa ja yrittäjyytensä myös suojeltava eurooppalaisia arvoja, kuten yksityisyyttä, avoimuutta ja monimuotoisuutta. Sen vuoksi meidän on käytettävä julkisia varoja älykkäästi, jotta niillä vahvistettaisiin yritysten tekemien investointien vaikutusta, sillä jos me emme investoi ja innovoi, kansainväliset kilpailijamme tulevat kyllä tekemään sen ennen meitä”, Kroes toteaa lopuksi.

Internetin dataliikenne kasvaa joka vuosi 60 prosenttia. Monet keskeiset palvelut perustuvat jo internetin käyttöön. Liikkuvuuden, energiansäästön, terveydenhuollon ja hallinnon alalla otetaan käyttöön uusia palveluja, jotka vauhdittavat sellaisten uusien sovellusten kehittämistä, joita emme osaa vielä kuvitellakaan.

Euroopan komissio haluaa käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen ja varmistaa Euroopan tulevan kilpailukyvyn panostamalla tulevaisuuden internetiä kehittävään julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen, jonka tavoitteena on puuttua keskeisiin ongelmiin, jotka jarruttavat yhä internetin kehitystä Euroopassa.

Tänään 152 uraauurtavaa organisaatiota on ryhtymässä tähän kumppanuuteen rakentaakseen tulevaisuuden internetiä Eurooppaa varten. Yksityiset yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkinen sektori ovat sitoutuneet rahoittamaan ohjelman ensimmäistä vaihetta vastaavalla määrällä kuin EU, joka on varannut siihen 90 miljoonaa euroa. Tämä summa on ensimmäinen osa yhteensä 300 miljoonan euron rahoitusta, jonka EU on myöntänyt tähän viisi vuotta kestävään kumppanuuteen. Ohjelma perustuu nykyiseen EU-rahoitteiseen tutkimustoimintaan, ja siinä kehitetään yhteistyössä kansallisten ja alueellisten kumppaneiden kanssa uusia teknologioita, palveluja ja liiketoimintamalleja tulevaisuuden internetiä varten.

Standardoitu ja yhteentoimiva internet-palvelualusta

Yhteensä 41 miljoonaa euroa EU:n rahoituksesta myönnetään FI-WARE-hankkeeseen, jossa kehitetään työkaluja sellaista alustaa varten, jolta kehitetään tulevia innovatiivisia internet-palveluja, kuten tietosuojaa, tosiaikakäsittelyä ja pilvipalveluja. Uusia työkaluja voivat muutkin hyödyntää omassa innovaatiotoiminnassaan. Jotta innovaatioprosessi käynnistyisi nopeasti, innovatiivisia internet-pohjaisia palveluja ja sovelluksia kokeillaan laajamittaisesti muutamissa kaupungeissa, kuten Tukholmassa ja Santanderissa. Kehitystä viedään eteenpäin kahdeksalla erityishankkeella, joista jokaista rahoitetaan kahden vuoden ajan noin 5 miljoonalla eurolla. Näissä hankkeissa tutkitaan tulevaisuuden internetiä seuraavilla aloilla:

  • julkisesti saatavilla olevat ympäristötiedot (ENVIROFI)

  • älykkäämpi elintarvikkeiden arvoketju (SMARTAGRIFOOD)

  • sähkönkäytön hallinnan etujen hyödyntäminen yhdyskuntatasolla (FINSENY)

  • älykkäämpi ja tehokkaampi julkinen infrastruktuuri kaupunkialueilla (OUTSMART), innovaatioiden ekosysteemien kehittäminen Lontoossa (liikenne ja ympäristö), Berliinissä (jätehuolto), Århusissa (vesi ja viemäristö), Santanderissa (älykäs mittaaminen ja katuvalaistus) ja Trentossa (vesi ja ympäristö)

  • verkkomediat, pelaaminen mukaan luettuna (FI-CONTENT)

  • tehokkuuden lisääminen kansainvälisissä logistisissa arvoketjuissa (FINEST)

  • henkilöiden liikkuminen (INSTANT MOBILITY)

  • kaupunkien julkisten alueiden turvallistaminen (SAFECITY).

Tausta

Tulevaisuuden internetiä kehittävässä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusohjelmassa on mukana 152 organisaatiota. Organisaatiot ovat 23:sta EU:n jäsenvaltiosta ja sellaista maista, jotka osallistuvat EU:n seitsemänteen tutkimuspuiteohjelmaan. Ohjelmasta on saatavissa lisätietoja osoitteesta www.fi-ppp.eu.

FI-PPP-ohjelman ensimmäinen vaihe kestää kaksi vuotta (2011–2012), joiden aikana valmistellaan laajamittaisia kokeita kehittämällä välineitä peruspalveluja varten. Ohjelman toisessa vaiheessa (2013–14) tehdään laajamittaisia kokeita testaamalla innovatiivisia ja monimutkaisia internet-palveluja ja sovelluksia useilla aloilla eri puolilla Eurooppaa. Kolmannessa vaiheessa (2014–2015) näistä kokeista kehitetään tuottoisia digitaalisia ekosysteemejä, jotka yhdistetään alueelliseen innovaatiopolitiikkaan.

FI-PPP on avoin ohjelma. Sen monivaiheisuus ja FI-WARE-hankkeeseen liittyvät avoimet haut takaavat laajan ja avoimen osallistumisen. Muutkin voivat hyödyntää vapaasti FI-PPP-ohjelmassa tehtyä työtä omassa innovaatiotoiminnassaan.

Euroopan komissio on perustanut yhdessä alan toimijoiden kanssa myös muita innovointiin ja tutkimukseen liittyviä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, joista voidaan erityisesti mainita ”vihreitä autoja”, tulevaisuuden tehtaita ja energiatehokkaita rakennuksia koskevat aloitteet (ks. IP/09/1116).

Digitaalistrategiaa käsittelevä verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesin verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar