Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/525

Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2011

Ψηφιακό θεματολόγιο: Η Επιτροπή και η ευρωπαϊκή βιομηχανία συνεργάζονται για να κτίσουν το Διαδίκτυο του Μέλλοντος

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Neelie Kroes εγκαινίασε σήμερα την πρώτη φάση μιας σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, ύψους 600 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο το Διαδίκτυο του Μέλλοντος (FI-PPP). Η σύμπραξη θα υποστηρίξει την καινοτομία στην Ευρώπη και θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν διαδικτυακές λύσεις, ικανές να διαχειριστούν την εκθετική αύξηση των διαδικτυακών δεδομένων. Μέχρι σήμερα γνωρίσαμε το διαδίκτυο που συνδέει υπολογιστές και ανθρώπους, αλλά τώρα το διαδίκτυο καθίσταται κινητό και θα συνδέει ένα ευρύτερο φάσμα μηχανών και αντικειμένων. Το σήμερα υφιστάμενο διαδίκτυο είναι απλώς ανίκανο να διαχειριστεί αυτές τις μελλοντικές ροές δεδομένων και δεν έχει τη δυνατότητα παροχής της απαιτούμενης ακρίβειας, ανθεκτικότητας και ασφάλειας. Η Σύμπραξη θα διερευνήσει οκτώ τομείς στους οποίους η ψηφιακή επανάσταση θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για καινοτομίες και νέες θέσεις εργασίας στους κλάδους της κινητής τηλεφωνίας, του λογισμικού και των υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε 300 εκατ. ευρώ επί 5 έτη και οι ερευνητικοί οργανισμοί, ο δημόσιος τομέας και η βιομηχανία της Ευρώπης δέσμευσαν ισοδύναμο ποσό στην υπόψη ΣΔΙΤ. Τα έργα που δρομολογήθηκαν σήμερα θα χρηματοδοτηθούν συνολικά με 90 εκατ. ευρώ από την ΕΕ (και οι εταίροι των έργων θα διαθέσουν ανάλογο ποσό). Η ενίσχυση και εστίαση των προσπαθειών της ΕΕ στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας αποτελεί καίριο στοιχείο του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200)

Η αρμόδια για το Ψηφιακό Θεματολόγιο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Neelie Kroes δήλωσε: «Το 2014, η διαδικτυακή οικονομία θα αυξάνεται με ποσοστό 5,8% του ΑΕΠ ή κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ. Βρισκόμαστε όμως μόλις στην αρχή της διαδικτυακής εποχής. Η Ευρώπη πρέπει να κινητοποιήσει όλα της τα ταλέντα ώστε να διατηρήσει την πρωτοπορία της στον τομέα αυτό, όχι μόνο για να διασφαλίσει τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να αποδεσμεύσει την ευρωπαϊκή δημιουργικότητα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα, αλλά και για να κατοχυρώσει τις ευρωπαϊκές αξίες όπως της ιδιωτικότητας, της διαφάνειας και της πολυμορφίας. Κατά συνέπεια, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη δημόσια χρηματοδότηση με έξυπνο τρόπο ώστε να προκαλέσουμε μόχλευση βιομηχανικών επενδύσεων – αν δεν επενδύσουμε εμείς πρώτοι στην καινοτομία, θα το κάνουν οι παγκόσμιοι ανταγωνιστές μας.»

Η κίνηση δεδομένων στο διαδίκτυο αυξάνεται κατά 60% κάθε χρόνο. Από το διαδίκτυο ήδη εξαρτιόμαστε για την παροχή πολλών βασικών υπηρεσιών. Μια σειρά από νέες υπηρεσίες στους τομείς της κινητικότητας, της εξοικονόμησης ενέργειας, της περίθαλψης και της διακυβέρνησης θα προκαλέσουν την ανάπτυξη νέων εφαρμογών που ούτε καν τις έχουμε ακόμη φανταστεί.

Για να αδράξει αυτή την ευκαιρία και να εξασφαλίσει την μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε στο πλαίσιο μιας ΣΔΙΤ για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος που θα αντιμετωπίσει σειρά προκλήσεων ζωτικής σημασίας, οι οποίες σήμερα αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη του διαδικτύου στην Ευρώπη.

Σήμερα, 152 πρωτοποριακοί οργανισμοί ανέλαβαν να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω Σύμπραξη για να κτίσουν το Διαδίκτυο του Μέλλοντος. Ιδιωτικές εταιρείες, ερευνητικοί οργανισμοί και ο δημόσιος τομέας δεσμεύτηκαν να διαθέσουν ποσό αντίστοιχο των 90 εκατ. ευρώ της ΕΕ για την πρώτη φάση του προγράμματος. Πρόκειται για το πρώτο μέρος από συμμετοχή της ΕΕ ύψους 300 εκατ. ευρώ στην πενταετούς διάρκειας ΣΔΙΤ. Η πρωτοβουλία αξιοποιεί υφιστάμενη έρευνα χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ, και συνεργάζεται με εταίρους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων στον τομέα του Διαδικτύου του Μέλλοντος.

Ένα τυποποιημένο και διαλειτουργικό βάθρο υπηρεσιών διαδικτύου

Το έργο FI-WARE θα χρηματοδοτηθεί με 41 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για να αναπτύξει σύνολο βασικών εργαλείων του βάθρου που απαιτούνται για τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών του μελλοντικού διαδικτύου, όπως η ιδιωτικότητα, η επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και τα υπολογιστικά νέφη. Με τη σειρά εργαλείων θα μπορεί ο καθένας ελεύθερα να καινοτομήσει. Για την εσπευσμένη εκκίνηση της διαδικασίας καινοτομίας προβλέπεται σύνολο μεγάλης κλίμακας δοκιμών καινοτόμων διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών που θα πραγματοποιηθούν σε πόλεις όπως η Στοκχόλμη και η Santander. Οκτώ περιπτωσιολογικά έργα (όπου το καθένα θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 5 εκατ. ευρώ επί δύο έτη) θα αποτελέσουν τον προπομπό των εξελίξεων και θα διερευνήσουν το μελλοντικό διαδίκτυο σε τομείς όπως:

  • περιβαλλοντικά δεδομένα στον δημόσιο τομέα (ENVIROFI)

  • ευφυέστερη διατροφική αλυσίδα (SMARTAGRIFOOD)

  • αποκόμιση των κερδών από τη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας σε κοινοτικό επίπεδο (FINSENY)

  • ευφυέστερες και αποδοτικότερες δημόσιες υποδομές σε αστικές περιοχές (OUTSMART), ανάπτυξη καινοτόμων οικολογικών συστημάτων στο Λονδίνο, το Βερολίνο, το Aarhus, την Santander και το Trento, αντιμετώπιση αντίστοιχα των εξής τομέων: μεταφορές και περιβάλλον, διαχείριση αποβλήτων, ύδρευση και αποχέτευση, ευφυής καταμέτρηση και δημοτικός φωτισμός, νερό και περιβάλλον

  • διασυνδεδεμένα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων και παιχνιδιών (FI-CONTENT)

  • αυξημένη αποδοτικότητα σε αξιακές αλυσίδες διεθνούς εφοδιαστικής (FINEST)

  • προσωπική κινητικότητα (INSTANT MOBILITY)

  • ασφαλέστεροι δημόσιοι χώροι σε αστικές περιοχές (SAFECITY)

Ιστορικό

Η Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος (FI-PPP) περιλαμβάνει 152 διαφορετικούς οργανισμούς. Συμμετέχουν οργανισμοί από 23 κράτη μέλη της ΕΕ ή από χώρες που συνδέονται με το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για Έρευνα (7ΠΠ). Για λεπτομέρειες βλ. www.fi-ppp.eu.

Η πρώτη φάση της FI-PPP θα είναι διετής (2011-2012) και κατά τη διάρκεια της θα αναπτυχθούν εργαλεία γενικού χαρακτήρα για την προετοιμασία της σε μεγάλη κλίμακα δοκιμής. Η δεύτερη φάση (2013-14) περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας δοκιμές καινοτόμων και πολύπλοκων υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου σε ευρύ φάσμα τομέων ανά την Ευρώπη. Η τρίτη φάση (2014-2015) θα είναι αφιερωμένη στην μετατροπή των εν λόγω δοκιμών σε γόνιμα ψηφιακά οικοσυστήματα και στη σύνδεσή τους με τις αντίστοιχες περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας.

Η FI-PPP είναι μια ανοικτή πρωτοβουλία. Ο καταμερισμός σε πολλές φάσεις και οι ανοικτές προσκλήσεις για την FI-WARE εξασφαλίζουν ευρεία και ανοικτή συμμετοχή. Οι εργασίες της FI-PPP θα είναι ανοικτές για να χρησιμεύσουν ως βάση καινοτομίας σε άλλους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκροτήσει, σε συνδυασμό με την βιομηχανία, σειρά συναφών ΣΔΙΤ που σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία, συγκεκριμένα τις πρωτοβουλίες για το «Πράσινο Αυτοκίνητο», τα «Εργοστάσια του Μέλλοντος» και τα «Κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης» (βλ. IP/09/1116)

Ιστότοπος για το ψηφιακό θεματολόγιο:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Ιστότοπος της κας Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Παρακολουθήστε την Neelie Kroes στο Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar