Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/525

Bruxelles, den 3. maj 2011

Den digitale dagsorden: Kommissionen og det europæiske erhvervsliv forener kræfterne for at opbygge fremtidens internet

Første fase af et offentlig-privat partnerskab angående fremtidens internet (FI-PPP) med et budget på 600 mio. EUR blev i dag lanceret af Europa-Kommissionens næstformand Neelie Kroes. Partnerskabet vil støtte innovation i Europa og hjælpe erhvervslivet og offentlige myndigheder med at udvikle internetløsninger, som vil kunne håndtere den eksponentielle vækst i onlinedata. Hidtil har vi oplevet internettet som en platform, der fører mennesker sammen via forbundne computere, men fremover vil internettet blive mobilt, og det vil forbinde en bred vifte af maskiner og genstande. Det nuværende internet er ganske enkelt hverken i stand til at håndtere disse fremtidige datastrømme eller tilvejebringe den ønskede præcision, robusthed og sikkerhed. Partnerskabet vil udforske otte områder, hvor denne datarevolution kunne anspore til at skabe innovation og arbejdspladser i den mobile sektor, softwaresektoren og servicesektoren. Europa-Kommissionen stiller 300 mio. EUR til rådighed over en femårig finansieringsperiode, og EU's forskningsinstitutioner, den offentlige sektor og erhvervslivet forpligter sig til at yde et tilsvarende beløb til det offentlig-private partnerskab. De projekter, som påbegyndes i dag, vil modtage EU-finansiering på i alt 90 mio. EUR (de øvrige projektpartnere stiller et tilsvarende beløb til rådighed). Et centralt aspekt af den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200) går ud på at sætte skub i og målrette EU's forskning, udvikling og innovation.

Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, udtalte: "Internetøkonomien vil vokse til 5,8 % af BNP eller næsten 800 mia. EUR frem til 2014. Men internetæraen er kun lige begyndt. Europa vil skulle mobilisere hele sit talent for at holde sig på forkant i denne sektor og ikke alene sikre EU's konkurrenceevne fremover og frigøre den europæiske kreativitet, innovation og iværksætterånd, men også for at sikre europæiske værdier såsom privatlivets fred, åbenhed og diversitet. Vi bør derfor anvende offentlige midler på en intelligent måde, således at der sammen med erhvervslivets investeringer skabes en løftestangs­virkning – hvis vi ikke investerer og innoverer som de første, kommer vore globale konkurrenter os i forkøbet."

Datatrafikken over internettet vokser med 60 % hvert år. Vi benytter allerede internettet til at levere mange vigtige tjenester. Nye tjenester på områderne mobilitet, energibesparelser, sundhedspleje og forvaltning vil fremme udviklingen af nye applikationer, som vi endnu ikke kan forestille os.

For at gribe denne mulighed og sikre Europas konkurrenceevne fremover har Europa-Kommissionen engageret sig i et FI-PPP, som vil tage fat på en række centrale udfordringer, der på nuværende tidspunkt bremser udviklingen af internettet i Europa.

152 banebrydende organisationer har i dag sat sig for at benytte dette partnerskab til at opbygge fremtidens internet i Europa. Private virksomheder, forsknings­organisationer og den offentlige sektor har påtaget sig at matche EU-finansieringen på 90 mio. EUR til programmets første fase. Dette er første del af et EU-bidrag på i alt 300 mio. EUR over 5 år til det offentlig-private partnerskab. Initiativet bygger på den eksisterende EU-finansierede forskning og samarbejder med partnere på nationalt og regionalt niveau om at udvikle nye teknologier, tjenester og forretningsmodeller til fremtidens internet.

En standardiseret og interoperabel platform for internettjenester

FI-WARE-projektet vil modtage EU-finansiering på 41 mio. EUR med henblik på at udvikle et sæt "core platform tools", som er nødvendige for at opbygge innovative internettjenester i fremtiden, f.eks. databeskyttelse, tidstro databehandling og cloud computing. Alle vil kunne benytte denne værktøjskasse som grundlag for innovation. For at chokstarte innovationsprocessen vil innovative internetbaserede tjenester og applikationer blive afprøvet i stor skala i byer som f.eks. Stockholm og Santander. Otte specifikke projekter (der hver modtager finansiering på ca. 5 mio. EUR over 2 år) vil føre udviklingen an og udforske fremtidens internet på følgende områder:

  • offentligt tilgængelige miljødata (ENVIROFI)

  • fødevareværdikæden gøres mere intelligent (SMARTAGRIFOOD)

  • udnyttelse af fordelene ved elektricitetsforvaltning på fællesskabsplan (FINSENY)

  • offentlig infrastruktur i byområder gøres mere intelligent og effektiv (OUTSMART), innovationsøkosystemer udvikles i London, Berlin, Århus, Santander og Trento, hvor der tages fat på henholdsvis transport og miljø, affaldshåndtering, vandforsyning og -afledning, intelligent måling og gadebelysning samt vand og miljø

  • medier i netværk og herunder gaming (FI-CONTENT)

  • øget effektivitet inden for internationale logistikværdikæder (FINEST)

  • personlig mobilitet (INSTANT MOBILITY)

  • forbedring af sikkerheden i offentlige byområder (SAFECITY).

Baggrund

152 forskellige organisationer deltager i det offentlig-private partnerskab angående fremtidens internet. Organisationer fra 23 EU-medlemsstater eller lande, der er associeret med EU's syvende forskningsramme­program (FP7), deltager. Der findes yderligere oplysninger på adressen: www.fi-ppp.eu.

Den første fase af FI-PPP vil vare i to år (2011-2012), og der vil blive udviklet en værktøjskasse af generiske tjenester som optakt til afprøvningen i stor skala. Den anden fase (2013-14) består af afprøvninger i stor skala af innovative og komplekse internettjenester og -applikationer på en lang række områder i hele Europa. Den tredje fase (2014-2015) vil blive anvendt til at udmønte disse afprøvninger i frugtbare digitale økosystemer og koble dem til deres regionale innovationspolitik.

FI-PPP er et åbent initiativ. Opdelingen i flere faser og åbne indkaldelser med henblik på FI-WARE sikrer en bred og åben deltagelse. Andre vil frit kunne innovere på grundlag af arbejdet i FI-PPP.

Europa-Kommissionen har sammen med erhvervslivet oprettet en række andre offentlig-private partnerskaber i relation til innovation og forskning, bl.a. "grøn bil"-initiativet, "fremtidens fabrikker" og "energieffektivt byggeri" (se IP/09/1116).

Webstedet for den digitale dagsorden:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes' websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Følg Neelie Kroes på Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar