Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/525

V Bruselu dne 3. května 2011

Digitální agenda: Komise a evropský průmysl spojí síly na výstavbě internetu budoucnosti

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová dnes zahájila první fázi partnerství veřejného a soukromého sektoru pro internet budoucnosti (FI‑PPP) v hodnotě 600 milionů eur. Partnerství bude podporovat inovace v Evropě a pomáhat podnikům a vládám při vytváření internetových řešení, která budou schopna zvládnout exponenciálně rostoucí objem online přenášených dat. Doposud jsme znali internet propojených počítačů a propojených jednotlivců, ale teď bude internet mobilní a bude propojovat celou řadu strojů a objektů. Současný internet prostě nedokáže zvládnout budoucí toky dat ani není schopen zajistit požadovanou přesnost, odolnost a bezpečnost. Partnerství se zaměří na osm oblastí, v nichž by tato datová revoluce mohla podnítit inovace a vznik pracovních míst v odvětví mobilních technologií, softwaru a služeb. Evropská komise dala na pět let k dispozici finanční prostředky ve výši 300 milionů eur a evropské výzkumné organizace, veřejný sektor a průmysl se zavázaly, že tomuto partnerství veřejného a soukromého sektoru poskytnou částku ve stejné výši. Dnes zahájené projekty obdrží finanční podporu EU v celkové výši 90 milionů eur a ostatní partneři projektů tuto částku zdvojnásobí. Posílení a zaměření úsilí EU v oblasti výzkumu, rozvoje a inovací – to jsou klíčové prvky Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise pro digitální agendu, k tomu řekla: „Do roku 2014 vzroste internetová ekonomika na 5,8 % HDP, což je téměř 800 miliard eur. Stojíme však teprve na počátku internetové éry. Má-li se Evropa udržet v tomto odvětví v popředí, zajistit si budoucí konkurenceschopnost a podpořit evropskou tvořivost, inovace a podnikání, ale chce-li zároveň zachovat evropské hodnoty, jako je soukromí, otevřenost a rozmanitost, musí zmobilizovat všechny své talenty. Proto bychom měli chytře využívat veřejné finanční prostředky a povzbuzovat investice průmyslu – nebudeme-li investovat a inovovat jako první my, učiní tak naši globální konkurenti.“

Datový provoz na internetu narůstá každoročně o 60 %. Už dnes spoléháme na internet při poskytování mnoha základních služeb. Nové služby v oblasti mobility, úspor energie, zdravotní péče a veřejné správy podnítí rozvoj nových aplikací, jaké si zatím ani nedokážeme představit.

Evropská komise se chopila této příležitosti a ve snaze zajistit budoucí konkurenceschopnost Evropy se zavázala k partnerství FI-PPP, které se bude zabývat celou řadou klíčových úkolů, jež v současné době brzdí rozvoj internetu v Evropě.

Dnes se 152 průkopnických organizací zavázalo, že toto partnerství využije k vybudování evropského internetu budoucnosti. Soukromé společnosti, výzkumné organizace a veřejný sektor přislíbily, že stejně jako EU přispějí na první fázi programu částkou ve výši 90 milionů eur. Je to první část příspěvku EU na pětileté partnerství PPP v celkové výši 300 milionů eur. Iniciativa se opírá o současný výzkum a spolupráci s partnery na národní a regionální úrovni za finanční podpory EU na vývoji nových technologií, služeb a obchodních modelů pro internet budoucnosti.

Standardizovaná a interoperabilní internetová platforma služeb

Projekt FI-WARE obdrží z finančních prostředků EU 41 milionů eur na rozvoj souboru nástrojů pro ústřední platformu, které jsou nezbytné pro inovativní služby internetu budoucnosti, například v oblasti soukromí, zpracování dat v reálném čase a „cloud computing“. Tento soubor nástrojů bude k dispozici pro každého, kdo chce inovovat. Pro rychlé zahájení inovačního procesu proběhnou rozsáhlé testy inovativních internetových služeb a aplikací ve městech, jako je Stockholm a Santander. Osm případových projektů, z nichž každý obdrží v průběhu dvou let příspěvek ve výši přibližně 5 milionů eur, bude rozvíjet a zkoumat internet budoucnosti v těchto oblastech:

  • veřejné údaje o životním prostředí (ENVIROFI)

  • promyšlenější potravinový řetězec (SMARTAGRIFOOD)

  • využití přínosů řízení spotřeby elektřiny na obecní úrovni (FINSENY)

  • inteligentnější a účinnější veřejná infrastruktura v městských oblastech (OUTSMART), rozvoj inovativních ekosystémů v Londýně, Berlíně, Aarhusu, Santanderu a Trentu se zaměřením na dopravu a životní prostředí, nakládání s odpady, vodu a kanalizaci, inteligentní měření spotřeby a pouliční osvětlení a vodu a životní prostředí

  • média provozovaná na sítích včetně her (FI-CONTENT)

  • zvýšení účinnosti mezinárodních logistických hodnotových řetězců (FINEST)

  • osobní mobilita (INSTANT MOBILITY)

  • bezpečnější městské veřejné prostory (SAFECITY).

Souvislosti

Programu partnerství veřejného a soukromého sektoru pro internet budoucnosti se účastní 152 různých organizací. Jedná se o organizace z 23 členských států EU a zemí přidružených k sedmému rámcovému programu EU pro výzkum (FP7). Další podrobnosti jsou k dispozici na adrese www.fi-ppp.eu.

První fáze FI-PPP bude trvat dva roky (2011–2012) a bude vyvíjet nástroje všeobecných služeb a připravovat rozsáhlé testy. Ve druhé fázi (2013–2014) budou probíhat rozsáhlé testy inovativních a komplexních internetových služeb a aplikací v různých doménách v celé Evropě. Třetí fáze (2014–2015) se bude věnovat přeměně těchto testů v úrodné digitální ekosystémy a jejich začlenění do regionální inovační politiky.

FI-PPP je otevřenou iniciativou. Vícefázový přístup a otevřené výzvy zajistí FI-WARE širokou a otevřenou účast. Na práci FI-PPP budou moci postavit své inovace i ostatní.

Evropská komise vytvořila ve spolupráci s průmyslem řadu dalších souvisejících partnerství veřejného a soukromého sektoru pro inovace a výzkum, zejména iniciativu zaměřenou na ekologické automobily, továrny budoucnosti a energeticky účinné budovy (viz IP/09/1116).

Internetové stránky Digitální agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar