Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/523

Bruselj, 3. maja 2011

Čezmejni pravni posli: Evropska komisija objavila študijo izvedljivosti, ki jo je pripravila strokovna skupina za evropsko pogodbeno pravo

Strokovna skupina, ki jo je ustanovila Evropska komisija, je danes predložila študijo izvedljivosti za prihodnjo pobudo o evropskem pogodbenem pravu. Aprila 2010 je Komisija sklicala skupino, ki naj bi preučila možnosti za izboljšanje pogodbenega prava v EU (IP/10/595). Sestavljajo jo pravniki, nekdanji sodniki in akademiki iz cele Evropske unije. Na mesečnih srečanjih so o svojem delu redno razpravljali s predstavniki podjetij (tudi malih in srednjih) in potrošniških organizacij ter pravnimi strokovnjaki. V razpravah so sodelovali tudi opazovalci iz Evropskega parlamenta in Sveta. Študija zajema najpomembnejša praktična vprašanja v pogodbenem razmerju, na primer pravice v primeru blaga z napako in pravila o nepoštenih pogodbenih pogojih. Zainteresirane strani lahko svoje stališče o posameznih členih besedila strokovne skupine pošljejo do 1. julija 2011. Komisija bo poleg teh prispevkov upoštevala tudi rezultate javnega posvetovanja, ki se je končalo januarja 2011 (MEMO/11/55). V naslednjem koraku bo morala ugotoviti, ali in v kakšnem obsegu lahko besedilo strokovne skupine služi kot izhodišče za politično pobudo o evropskem pogodbenem pravu.

„Zahvaljujem se članom strokovne skupine, ker so v študiji izvedljivosti združili, poenostavili, posodobili in skrčili več kot deset let intenzivnih priprav Evropske unije na področju pogodbenega prava. Veseli me, da so strokovnjaki s tega področja iz zelo različnih pravnih tradicij in z različnimi poklicnimi ozadji dosegli soglasje o dokumentu,“ je dejala Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje. „Rezultat strokovne skupine je nedvomno velik korak na poti k prihodnjemu pravnemu aktu o evropskem pogodbenem pravu, v prid kateremu je prejšnji mesec glasoval Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve. Ta študija bo institucijam EU pomagala pri pripravi prihodnje pobude EU na področju pogodbenega prava. Z Evropskim parlamentom, prihodnjim poljskim predsedstvom Svetu EU in zainteresiranimi stranmi bomo razpravljali, ali in kako lahko študija služi kot podlaga za jesensko politično pobudo o pogodbenem pravu. Moj cilj je uporabniku prijazen pravni akt o pogodbenem pravu, ki bo koristil malim in srednjim podjetjem ter potrošnikom, zlasti pri sklepanju čezmejnih pravnih poslov na notranjem trgu.“

Ozadje

Pogodbe so bistvenega pomena za delovanje podjetij in prodajo potrošnikom. Z njimi se formalizira dogovor med strankama o različnih zadevah, na primer o prodaji blaga in s tem povezanih storitvah, kot so popravila in vzdrževanje.

Današnja pravna situacija je taka, da za čezmejne pravne posle podjetij in potrošnikov na notranjem trgu veljajo različne nacionalne ureditve pogodbenega prava. Povsem drugačna je situacija v ZDA, kjer lahko trgovec prodaja proizvode v 50 državah po enotnih pravilih, čeprav od New Yorka do Kalifornije veljajo različni zakoni.

Trenutne razlike na področju pogodbenega prava v EU povzročajo večje stroške, večjo pravno negotovost za podjetja in manjše zaupanje potrošnikov v notranji trg. Stroški pravnih poslov (v zvezi s prilagajanjem pogodbenih pogojev in trgovinskih politik v 27 pravnih sistemih) in pravna negotovost pri uporabi tujega pogodbenega prava zlasti malim in srednjim podjetjem, ki predstavljajo 99 % vseh podjetij v EU, zelo otežujejo širitev na notranjem trgu.

Predstavljajte si na primer, da ima britansko podjetje s šestimi zaposlenimi in povprečnim letnim prometom v višini 150 000 evrov uspešen izdelek, ki ga želi prodajati po celi Evropi. Podjetje bi lahko za svetovanje strokovnjakov s področja pogodbenega prava glede pravnih ureditev drugih 26 držav plačalo približno 275 000 evrov.

Zaradi negotovosti glede svojih pravic so tudi potrošniki na notranjem trgu previdni. Finka bi lahko kupila svojo najljubšo znamko čevljev v francoski spletni trgovini za 110 evrov (brez stroškov dostave), vendar mogoče raje plača 150 evrov na Finskem. Možen razlog je, da ne ve, ali ima v primeru spletnega nakupa pravico do zamenjave čevljev, če jim po enem tednu odpadejo podplati.

Komisija se trenutno v okviru strategije Evropa 2020 (IP/10/225) spopada z ozkimi grli na notranjem trgu, da bi spodbudila okrevanje gospodarstva. To vključuje tudi napredek na področju evropskega pogodbenega prava.

Julija 2010 je Komisija v zeleni knjigi predlagala različne načine za skladnejši pristop na področju pogodbenega prava. Javno posvetovanje je potekalo do 31. januarja 2011, Komisija pa je prejela 320 prispevkov (MEMO/11/55).

Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve je 12. aprila 2011 potrdil samoiniciativno poročilo Diane Wallis, ki je naklonjeno izbirnemu evropskemu pogodbenemu pravu (MEMO/11/236). Odbor meni, da bi izbirni pravni akt lahko bil dopolnjen s „svežnjem orodij“ za zagotovitev skladne in kakovostne zakonodaje na področju evropskega pogodbenega prava.

Dodatne informacije:

Študija izvedljivosti, ki jo je pripravila strokovna skupina za evropsko pogodbeno pravo:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Spletna stran podpredsednice Komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

PRILOGA

Sestava strokovne skupine za evropsko pogodbeno pravo

Professor Hugh Beale (United Kingdom), QC, FBA, Law Commissioner for England and Wales from 2000 to 2007 and currently Professor of Law at the University of Warwick and visiting professor at the Universities of Amsterdam in the Netherlands and Oxford in the United Kingdom.

Professor Eric Clive (United Kingdom), CBE, FRSE, member of the Scottish Law Commission from 1981 to 2000 and visiting Professor of Scots Law at the University of Edinburgh.

Dr Susanne Czech (Austria), Secretary General at the European E-commerce and Mail Order Trade Association.

Professor Fernando Gomez (Spain), Professor of Law and Economics at Universitat Pompeu Fabra in Barcelona.

Professor Luc Grynbaum (France), Professor of Law at Université Paris-Descartes in Paris.

Professor Torgny Håstad (Sweden), judge at the Swedish Supreme Court until December 2010 and currently Professor of Law at Uppsala University.

Professor Martijn Hesselink (Netherlands), Professor of Law at the University of Amsterdam.

Professor Miklos Kiraly (Hungary), Professor of Law at the Eötvös Loránd University in Budapest.

Professor Irene Kull (Estonia), Professor of Law at the Faculty of Law in Tartu.

Maître Pierre Levêque (France), Lawyer at the Paris Bar.

Professor Paulo Mota Pinto (Portugal), Professor of Law at the Universidade de Coimbra.

Professor Jerzy Pisulinski (Poland), Professor of Law at the Jagiellonnian University in Kraków.

Mr Bob Schmitz (Luxembourg), representative of the Consumer Union of Luxembourg.

Professor Hans Schulte-Nölke (Germany), Professor of Law and Director at the European Legal Studies Institute in Osnabrück.

Professor Jules Stuyck (Belgium), lawyer at the Brussels Bar and Professor of Law at the University of Leuven.

Professor Anna Veneziano (Italy), Professor of Law at the Università degli Studi di Teramo.

Ms Ioana Lambrina Vidican (Romania), Notary in Bucharest.


Side Bar