Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/523

Brussel, 3 mei 2011

Grensoverschrijdende transacties: Europese Commissie publiceert haalbaarheidsstudie van deskundigengroep over Europees contractenrecht

Vandaag heeft een door de Europese Commissie opgerichte deskundigengroep een haalbaarheidsstudie gepresenteerd over een toekomstig initiatief op het gebied van Europees contractenrecht. In april 2010 heeft de Commissie de groep, samengesteld uit beoefenaars van juridische beroepen, voormalige rechters en academici, bijeengeroepen om na te gaan hoe het contractenrecht in de EU kan worden verbeterd (IP/10/595). De groep is maandelijks bijeengekomen en heeft regelmatig over zijn werkzaamheden overlegd met vertegenwoordigers van ondernemingen – ook van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) –, consumentenorganisaties en beoefenaars van juridische beroepen. Ook waarnemers van het Europees Parlement en de Raad hebben eraan deelgenomen. De studie heeft betrekking op de meest relevante praktische problemen in een contractuele relatie, zoals de rechten in verband met gebrekkige goederen en de regels over oneerlijke contractbedingen. Na de publicatie van vandaag kunnen belanghebbenden op de door de deskundigengroep opgestelde artikelen reageren tot 1 juli 2011. De Commissie zal met deze opmerkingen rekening houden, alsook met de resultaten van een openbare raadpleging die in januari 2011 werd afgesloten (MEMO/11/55). Als volgende stap zal de Commissie moeten bepalen of en in welke mate het document van de deskundigengroep als uitgangspunt kan dienen voor een politiek follow-up-initiatief op het gebied van Europees contractenrecht.

"Ik ben de leden van de deskundigengroep dankbaar dat zij, na meer dan 10 jaar intensieve werkzaamheden van de Europese Unie over contractenrecht, het reeds verrichte voorbereidende werk in een haalbaarheidsstudie hebben geconsolideerd, vereenvoudigd, gemoderniseerd en ingeperkt. Het is ook goed om vast te stellen dat deskundigen op het gebied van contractenrecht uit zeer uiteenlopende rechtstradities en met een zeer verschillende professionele achtergrond een consensus hebben kunnen bereiken over het document," aldus Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie. "De uitkomst van de activiteiten van de deskundigengroep is ongetwijfeld een belangrijk stap in de richting van een toekomstig instrument over Europees contractenrecht waaraan de Juridische Commissie van het Europees Parlement de voorbije maand in een stemming steun verleende. Deze studie biedt de EU-instellingen een instrumentarium voor een toekomstig EU-initiatief op het gebied van contractenrecht. Ik ben voornemens hierover verder te overleggen met het Europees Parlement, het aanstaande Poolse voorzitterschap en belanghebbenden om na te gaan of en op welke manier dit instrumentarium als basis kan dienen voor een politiek follow-up-initiatief op het gebied van het contractenrecht dit najaar. Ik wil dat kmo’s en consumenten gebruik kunnen maken van een gebruikersvriendelijk instrument inzake contractenrecht, vooral wanneer het gaat om grensoverschrijdende transacties in de eengemaakte markt."

Achtergrond

Contracten zijn van essentieel belang voor de activiteiten van ondernemingen en voor aankopen van consumenten. Zij zijn de formele neerslag van een overeenkomst tussen partijen en kunnen worden gesloten op zeer uiteenlopende gebieden, waaronder de verkoop van goederen en verwante diensten, zoals onderhoud en herstellingen.

In de huidige juridische situatie worden ondernemingen en consumenten in de eengemaakte markt geconfronteerd met verschillend nationaal contractenrecht voor grensoverschrijdende transacties. Deze situatie verschilt aanzienlijk van die in de VS waar een handelaar in de 50 staten producten kan verkopen op basis een enkele reeks voorschriften, ondanks de verschillende rechtsstelsels van New York tot Californië.

In de EU leidt de huidige fragmentatie van het contractenrecht tot hogere kosten, meer rechtsonzekerheid voor ondernemingen en minder vertrouwen van de consument in de eengemaakte markt. De transactiekosten (zoals het aanpassen van de contractvoorwaarden en het commercieel beleid aan 27 rechtssystemen) en de rechtsonzekerheid die het omgaan met buitenlands contractenrecht met zich brengt, maken het kmo's, die 99% van de EU-ondernemingen uitmaken, bijzonder moeilijk om in de eengemaakte markt uit te breiden.

Bijvoorbeeld: een onderneming uit het VK met zes werknemers en een gemiddelde jaaromzet van 150 000 euro beschikt over een succesvol product en wil dat in geheel Europa verkopen. De transactiekosten voor de onderneming zouden ongeveer 275 000 euro kunnen bedragen omdat zij een beroep moet doen op deskundigen op het gebied van contractenrecht om rekening te kunnen houden met de rechtsstelsels van de andere 26 landen.

Ook consumenten zijn terughoudend om gebruik te maken van de voordelen van de eengemaakte markt door de onzekerheid over hun rechten. Een Finse vrouw kan bij een Franse online winkel schoenen van haar favoriete merk kopen voor 110 euro (exclusief levering), maar zou misschien toch liever 150 euro betalen in Finland. Zij zou er immers kunnen aan twijfelen of zij bij een online aankoop, wanneer na een week de zolen van de schoenen vallen, recht heeft op een nieuw paar schoenen.

In het kader van de Europa 2020-strategie (IP/10/225) neemt de Commissie thans de knelpunten op de interne markt weg om het economisch herstel te bevorderen. Een onderdeel daarvan is vooruitgang te boeken in de richting van een Europees contractenrecht.

In juli 2010 heeft de Commissie in een groenboek verscheidene opties voorgesteld voor een coherentere aanpak op het gebied van het contractenrecht. De Commissie heeft naar aanleiding daarvan tot 31 januari 2011 een publieke raadpleging gehouden die heeft geleid tot 320 antwoorden (MEMO/11/55).

Op 12 april 2011 heeft de Juridische Commissie van het Europees Parlement een initiatiefverslag van Diana Wallis goedgekeurd dat een optioneel Europees contractenrecht steunt (MEMO/11/236). Nog volgens deze commissie zou een optioneel instrument kunnen worden aangevuld met een referentie-'toolbox' om de coherentie en kwaliteit van de wetgeving op het gebied van Europees contractenrecht te waarborgen.

Voor verdere informatie:

Haalbaarheidsstudie uitgevoerd door de deskundigengroep Europees contractenrecht:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Newsroom directoraat-generaal Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

BIJLAGE

Samenstelling van de deskundigengroep over Europees contractenrecht

Professor Hugh Beale (United Kingdom), QC, FBA, Law Commissioner for England and Wales from 2000 to 2007 and currently Professor of Law at the University of Warwick and visiting professor at the Universities of Amsterdam in the Netherlands and Oxford in the United Kingdom.

Professor Eric Clive (United Kingdom), CBE, FRSE, member of the Scottish Law Commission from 1981 to 2000 and visiting Professor of Scots Law at the University of Edinburgh.

Dr Susanne Czech (Austria), Secretary General at the European E-commerce and Mail Order Trade Association.

Professor Fernando Gomez (Spain), Professor of Law and Economics at Universitat Pompeu Fabra in Barcelona.

Professor Luc Grynbaum (France), Professor of Law at Université Paris-Descartes in Paris.

Professor Torgny Håstad (Sweden), judge at the Swedish Supreme Court until December 2010 and currently Professor of Law at Uppsala University.

Professor Martijn Hesselink (Netherlands), Professor of Law at the University of Amsterdam.

Professor Miklos Kiraly (Hungary), Professor of Law at the Eötvös Loránd University in Budapest.

Professor Irene Kull (Estonia), Professor of Law at the Faculty of Law in Tartu.

Maître Pierre Levêque (France), Lawyer at the Paris Bar.

Professor Paulo Mota Pinto (Portugal), Professor of Law at the Universidade de Coimbra.

Professor Jerzy Pisulinski (Poland), Professor of Law at the Jagiellonnian University in Kraków.

Mr Bob Schmitz (Luxembourg), representative of the Consumer Union of Luxembourg.

Professor Hans Schulte-Nölke (Germany), Professor of Law and Director at the European Legal Studies Institute in Osnabrück.

Professor Jules Stuyck (Belgium), lawyer at the Brussels Bar and Professor of Law at the University of Leuven.

Professor Anna Veneziano (Italy), Professor of Law at the Università degli Studi di Teramo.

Ms Ioana Lambrina Vidican (Romania), Notary in Bucharest.


Side Bar