Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/523

Briuselis, 2011 m. gegužės 3 d.

Tarpvalstybiniai sandoriai. Europos Komisija paskelbė ekspertų grupės atliktą Europos sutarčių teisės galimybių studiją

Europos Komisijos įsteigta ekspertų grupė šiandien pateikė būsimos Europos sutarčių teisės iniciatyvos galimybių studiją. 2010 m. balandžio mėn. Komisija subūrė grupę teisininkų, buvusių teisėjų ir mokslininkų iš visos Europos Sąjungos ir pavedė jiems išnagrinėti, kaip būtų galima pagerinti sutarčių teisę Europos Sąjungoje (IP/10/595). Ši grupė posėdžiavo kartą per mėnesį ir nuolat tarėsi su verslo – taip pat mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) – atstovais, vartotojų organizacijomis ir teisininkais. Posėdžiuose dalyvavo ir stebėtojai iš Europos Parlamento ir Tarybos. Studijoje nagrinėjamos aktualiausios sutartinių santykių problemos, kaip antai teisės įsigijus nekokybišką prekę ar taisyklės, pagal kurias gali būti nustatomos nesąžiningos sutarties sąlygos. Šiandien paskelbus studiją, suinteresuotosios šalys iki 2011 m. liepos 1 d. galės teikti pastabas dėl konkrečių ekspertų grupės parengtų straipsnių. Komisija atsižvelgs į šias pastabas, taip pat į 2011 m. sausio mėn. pasibaigusių viešų konsultacijų rezultatus (MEMO/11/55). Toliau Komisija spręs, ar ekspertų grupės parengtas tekstas gali tapti politinės Europos sutarčių teisės iniciatyvos pagrindu, ir, jei taip, kokia apimtimi.

„Esu dėkinga ekspertų grupės nariams, kad galiausiai, Europos Sąjungai 10 metų aktyviai dirbus sutarčių teisės srityje, savo atliktoje galimybių studijoje jie konsolidavo, supaprastino, modernizavo ir glaustai išdėstė iki šiol sukauptą parengiamąją medžiagą. Džiugina ir tai, kad labai skirtingų teisės tradicijų ir profesinės patirties sutarčių teisės ekspertai susitarė dėl šio dokumento, – sakė už teisingumą atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Tai, ką padarė ekspertų grupė – neabejotinai didžulis žingsnis pirmyn rengiant būsimą Europos sutarčių teisės priemonę, kurios sukūrimui pritarė praėjusį mėnesį balsavęs Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas. Ši studija suteikia ES institucijoms priemonių rinkinį, kuris pravers ateityje rengiant bet kokią ES sutarčių teisės iniciatyvą. Šį klausimą ketinu toliau nagrinėti su Europos Parlamentu, pirmininkausiančia Lenkija ir suinteresuotosiomis šalimis – reikės nuspręsti, ar pateiktu priemonių rinkiniu galima remtis šių metų rudenį kuriant politinę sutarčių teisės iniciatyvą, ir jei taip, tai kaip būtent. Norėčiau, kad būtų sukurta lengva taikyti sutarčių teisės priemonė, praversianti MVĮ ir vartotojams, ypač sudarant tarpvalstybinius sandorius bendrojoje rinkoje.“

Pagrindiniai faktai

Sutartys – esminis įmonių veiklos ir vartotojų pirkimo sandorių elementas. Jomis formaliai užfiksuojamas šalių susitarimas dėl pačių įvairiausų dalykų, įskaitant prekių ir susijusių paslaugų, kaip antai remontas ir priežiūra, pardavimą.

Pagal dabar galiojančią teisę tarpvalstybinio sandorio bendrojoje rinkoje atveju įmonės ir vartotojai turi taikyti skirtingų valstybių nacionalinę sutarčių teisę. Visai kitokia yra JAV sistema, kurioje remdamasis tam tikromis bendromis taisyklėmis prekybininkas gali pardavinėti prekes visose 50 valstijų, nesvarbu, kad Niujorko ir Kalifornijos įstatymai skiriasi.

Dėl dabartinio sutarčių teisės susiskaidymo ES patiriama daugiau sąnaudų, didėja įmonių teisinis netikrumas, o vartotojai mažiau pasitiki bendrąja rinka. Dėl sandorių sąnaudų (kaip antai sutarties sąlygų suderinimo pagal skirtingas teisės sistemas, kurių yra 27-ios, ir atitinkamą prekybos politiką) ir teisinio netikrumo, susijusio su užsienio valstybės sutarčių teisės taikymu, MVĮ, sudarančioms 99 proc. ES įmonių, ypač sunku plėsti savo veiklą bendrojoje rinkoje.

Įsivaizduokime, kad šešis darbuotojus turinti JK įmonė, kurios vidutinė metinė apyvarta yra 150 000 EUR, sukūrė sėkmingą produktą ir nori prekiauti juo visoje Europoje. Kadangi ši įmonė turėtų samdyti sutarčių teisės specialistus konsultacijai dėl kitų 26 šalių įstatymų, sandorio sąnaudos galėtų išaugti iki 275 000 EUR.

Nebūdami tikri dėl savo teisių, vartotojai taip pat nedrįsta naudotis bendrosios rinkos privalumais. Prancūzijos internetinėje parduotuvėje mėgiamo prekių ženklo batelius Suomijos gyventoja galėtų nusipirkti už 110 EUR (be pristatymo), bet kartais ji jaučiasi ramiau sumokėdama už juos 150 EUR Suomijoje. Taip yra dėl to, kad greičiausiai ji nėra tikra, ar nusipirkusi batus internetu turės teisę prašyti juos pakeisti, jei po savaitės nuplyš jų padai.

Įgyvendindama strategiją Europa 2020 (IP/10/225), Komisija šalina bendrosios rinkos kliūtis, kad ekonomika kuo greičiau atsigautų. To siekiama ir mėginant kurti Europos sutarčių teisę.

2010 m. liepos mėn. žaliojoje knygoje Komisija pasiūlė keletą vientisesnės sutarčių teisės koncepcijos kūrimo galimybių. Komisija surengė viešas konsultacijas, kurios buvo baigtos 2011 m. sausio 31 d. Jose pateikta 320 atsakymų (MEMO/11/55).

2011 m. balandžio 12 d. Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas patvirtino jo iniciatyva Dianos Wallis parengtą pranešimą, kuriame pritariama neprivalomos Europos sutarčių teisės sukūrimui (MEMO/11/236). Be to, Komitetas pažymėjo, kad siekiant užtikrinti nuoseklią ir kokybišką teisėkūrą Europos sutarčių teisės srityje, šalia neprivalomos priemonės galėtų būtų sukurtas ir pagalbinių priemonių rinkinys.

Daugiau informacijos rasite

Ekspertų grupės atlikta Europos sutarčių teisės galimybių studija:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

ES Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

PRIEDAS

Europos sutarčių teisės ekspertų grupės sudėtis

Professor Hugh Beale (United Kingdom), QC, FBA, Law Commissioner for England and Wales from 2000 to 2007 and currently Professor of Law at the University of Warwick and visiting professor at the Universities of Amsterdam in the Netherlands and Oxford in the United Kingdom.

Professor Eric Clive (United Kingdom), CBE, FRSE, member of the Scottish Law Commission from 1981 to 2000 and visiting Professor of Scots Law at the University of Edinburgh.

Dr Susanne Czech (Austria), Secretary General at the European E-commerce and Mail Order Trade Association.

Professor Fernando Gomez (Spain), Professor of Law and Economics at Universitat Pompeu Fabra in Barcelona.

Professor Luc Grynbaum (France), Professor of Law at Université Paris-Descartes in Paris.

Professor Torgny Håstad (Sweden), judge at the Swedish Supreme Court until December 2010 and currently Professor of Law at Uppsala University.

Professor Martijn Hesselink (Netherlands), Professor of Law at the University of Amsterdam.

Professor Miklos Kiraly (Hungary), Professor of Law at the Eötvös Loránd University in Budapest.

Professor Irene Kull (Estonia), Professor of Law at the Faculty of Law in Tartu.

Maître Pierre Levêque (France), Lawyer at the Paris Bar.

Professor Paulo Mota Pinto (Portugal), Professor of Law at the Universidade de Coimbra.

Professor Jerzy Pisulinski (Poland), Professor of Law at the Jagiellonnian University in Kraków.

Mr Bob Schmitz (Luxembourg), representative of the Consumer Union of Luxembourg.

Professor Hans Schulte-Nölke (Germany), Professor of Law and Director at the European Legal Studies Institute in Osnabrück.

Professor Jules Stuyck (Belgium), lawyer at the Brussels Bar and Professor of Law at the University of Leuven.

Professor Anna Veneziano (Italy), Professor of Law at the Università degli Studi di Teramo.

Ms Ioana Lambrina Vidican (Romania), Notary in Bucharest.


Side Bar