Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/523

Bryssel 3. toukokuuta 2011

EU pohtii oman sopimusoikeuden laatimista rajatylittävän kaupan helpottamiseksi

Euroopan komission perustama asiantuntijaryhmä julkistaa tänään toteutettavuustutkimuksen, joka koskee aloitetta EU:n oman sopimusoikeuden laatimisesta. Tutkimus kattaa muun muassa tavaran virheellisyyteen liittyvät lakisääteiset oikeudet ja kohtuuttomia sopimusehtoja koskevat säännöt. Komissio kutsui huhtikuussa 2010 koolle EU:n eri jäsenvaltioiden juristeista, entisistä tuomareista ja oikeusoppineista muodostetun työryhmän, joka sai tehtäväkseen ehdottaa parannuksia sopimusoikeusasioihin EU:ssa (IP/10/595). Työryhmä on kokoontunut kerran kuussa keskustelemaan yritysmaailman, mm. pk-yritysten, ja kuluttajajärjestöjen edustajien sekä oikeusalan ammattilaisten kanssa. Mukana on ollut myös tarkkailijoita Euroopan parlamentista ja neuvostosta. Sidosryhmät voivat antaa palautetta asiantuntijoiden ehdottamista määräyksistä heinäkuun alkuun asti. Komissio päättää tämän palautteen ja tammikuussa 2011 päättyneen julkisen kuulemisen tulosten (MEMO/11/55) perusteella, voidaanko asiantuntijaryhmän laatiman tekstin pohjalta laatia eurooppalaista sopimusoikeutta koskeva aloite.

Euroopan unionissa on tehty intensiivisesti työtä sopimusoikeuden parissa yli 10 vuoden ajan. Haluankin kiittää asiantuntijaryhmän jäseniä tästä toteutettavuustutkimuksesta, jossa aiemman valmistelutyön tulokset esitetään tiivistetyssä muodossa. On hienoa, että hyvin erilaisia oikeusperinteitä ja ammatillisia taustoja edustavat sopimusoikeuden asiantuntijat ovat päässeet yhteisymmärrykseen,” sanoi oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding.

Asiantuntijaryhmän laatima tutkimus antaa EU:n toimielimille keinot työstää eurooppalaista sopimusoikeutta. Asiaa koskeva aloite on tarkoitus esittää syksyn aikana. Varapuheenjohtaja Reding aikoo pohtia sen käytännön toteutusta yhdessä Euroopan parlamentin, seuraavan puheenjohtajamaan Puolan edustajien ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on, että pienet ja keskisuuret yritykset ja kuluttajat voivat hyötyä helppotajuisista sopimusoikeuden säännöistä, jotka edistävät rajatylittävää kauppaa sisämarkkinoilla.

Tausta

Sopimuksia tarvitaan, jotta yritykset voivat hoitaa liiketoimintaansa ja kuluttajat tehdä ostoksia. Sopimuksella vahvistetaan se, mistä osapuolet ovat keskenään sopineet esimerkiksi tavaroiden myynnistä ja siihen liittyvistä palveluista, kuten korjauksista ja huollosta.

Tällä hetkellä sisämarkkinoilla toimivat yritykset ja kuluttajat joutuvat rajatylittävien liiketoimien yhteydessä tekemisiin monenlaisten kansallisten sopimusoikeussääntöjen kanssa. Tilanne on aivan erilainen kuin Yhdysvalloissa, missä kauppias voi myydä tavaroitaan samojen sääntöjen pohjalta 50 osavaltiossa New Yorkista Kaliforniaan, vaikka osavaltioilla onkin omat lainsäädäntönsä.

EU:ssa sen sijaan sopimusoikeuden epäyhtenäisyys aiheuttaa yrityksille lisäkustannuksia ja oikeudellista epävarmuutta ja heikentää kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin. Ylimääräiset liiketoimintakustannukset (jotka johtuvat esimerkiksi sopimusehtojen ja markkinoinnin mukauttamisesta jopa 27:n eri oikeusjärjestelmän vaatimuksiin) ja vieraan maan sopimusoikeuden aiheuttama oikeudellinen epävarmuus vaikeuttavat erityisesti pk-yritysten laajentumista sisämarkkinoilla. EU:n yrityksistä 99 prosenttia on pk-yrityksiä.

Ajatellaanpa esimerkiksi brittiläistä yritystä, jossa on kuusi työntekijää ja jonka vuotuinen liikevaihto on 150 000 euroa. Yritys on kehittänyt hyvän tuotteen, jota se haluaisi markkinoida kaikkialla Euroopassa. Tätä varten se joutuisi kuitenkin maksamaan 275 000 euroa sopimusoikeuden asiantuntijoille saadakseen neuvoja 26 muun jäsenvaltion lainsäädännön asettamien vaatimusten noudattamisessa.

Myös kuluttajat saattavat arastella sisämarkkinoiden hyödyntämistä, koska ovat epävarmoja oikeuksistaan. Esimerkiksi suomalainen nainen voisi hankkia lempimerkkiään edustavat kengät ranskalaisesta verkkokaupasta 110 eurolla (toimituskulut mukaan lukien), mutta saattaa silti ostaa ne mieluummin suomalaisesta kenkäkaupasta 150 eurolla, koska ei ole varma, vaihtaako verkkokauppa kengät, jos vaikkapa korko irtoaa heti ensimmäisellä viikolla.

Eurooppa 2020 -strategian (IP/10/225) mukaisesti komissio edistää talouden elpymistä puuttumalla sisämarkkinoiden pullonkauloihin. Eurooppalaisen sopimusoikeuden luominen poistaisi niistä yhden.

Komissio esitti heinäkuussa 2010 vihreän kirjan eri vaihtoehdoista yhdenmukaisempien ratkaisujen löytämiseksi sopimusoikeuden alalla. Tämän jälkeen järjestettiin julkinen kuuleminen, joka päättyi 31. tammikuuta 2011 ja johon saatiin 320 vastausta (MEMO/11/55).

Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi 12. huhtikuuta 2011 Diana Wallisin valiokunta-aloitteisen mietinnön, jossa kannatetaan eurooppalaista sopimusoikeutta koskevan valinnaisen säädöksen laatimista (MEMO/11/236). Valiokunnan mukaan valinnaisen säädöksen lisäksi voitaisiin laatia ohjeistukseksi tarkoitettu ”työkalupakki” eurooppalaista sopimusoikeutta koskevan lainsäädännön johdonmukaisuuden ja laadun takaamiseksi.

Lisätietoja

Eurooppalaista sopimusoikeutta käsittelevän asiantuntijaryhmän laatima toteutettavuustutkimus:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Oikeusasioiden pääosaston uutisia

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

LIITE

Eurooppalaista sopimusoikeutta käsittelevän asiantuntijaryhmän kokoonpano

Professor Hugh Beale (United Kingdom), QC, FBA, Law Commissioner for England and Wales from 2000 to 2007 and currently Professor of Law at the University of Warwick and visiting professor at the Universities of Amsterdam in the Netherlands and Oxford in the United Kingdom.

Professor Eric Clive (United Kingdom), CBE, FRSE, member of the Scottish Law Commission from 1981 to 2000 and visiting Professor of Scots Law at the University of Edinburgh.

Dr Susanne Czech (Austria), Secretary General at the European E-commerce and Mail Order Trade Association.

Professor Fernando Gomez (Spain), Professor of Law and Economics at Universitat Pompeu Fabra in Barcelona.

Professor Luc Grynbaum (France), Professor of Law at Université Paris-Descartes in Paris.

Professor Torgny Håstad (Sweden), judge at the Swedish Supreme Court until December 2010 and currently Professor of Law at Uppsala University.

Professor Martijn Hesselink (Netherlands), Professor of Law at the University of Amsterdam.

Professor Miklos Kiraly (Hungary), Professor of Law at the Eötvös Loránd University in Budapest.

Professor Irene Kull (Estonia), Professor of Law at the Faculty of Law in Tartu.

Maître Pierre Levêque (France), Lawyer at the Paris Bar.

Professor Paulo Mota Pinto (Portugal), Professor of Law at the Universidade de Coimbra.

Professor Jerzy Pisulinski (Poland), Professor of Law at the Jagiellonnian University in Kraków.

Mr Bob Schmitz (Luxembourg), representative of the Consumer Union of Luxembourg.

Professor Hans Schulte-Nölke (Germany), Professor of Law and Director at the European Legal Studies Institute in Osnabrück.

Professor Jules Stuyck (Belgium), lawyer at the Brussels Bar and Professor of Law at the University of Leuven.

Professor Anna Veneziano (Italy), Professor of Law at the Università degli Studi di Teramo.

Ms Ioana Lambrina Vidican (Romania), Notary in Bucharest.


Side Bar