Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/523

Brüssel, 3. mai 2011

Piiriülesed tehingud: Euroopa Komisjon avaldab eksperdirühma teostatavusuuringu Euroopa lepinguõiguse kohta

Euroopa Komisjoni juures loodud eksperdirühm esitas täna tulevast Euroopa lepinguõiguse alast algatust käsitleva teostatavusuuringu. 2010. aasta aprillis kutsus komisjon kokku rühma praktiseerivaid juriste, endiseid kohtunikke ja akadeemikuid kogu Euroopa Liidust, et uurida ELi lepinguõiguse täiustamise võimalusi (IP/10/595). Rühm kogunes kord kuus ja arutas oma tööd regulaarselt äriringkondade, kaasa arvatud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde), ja tarbijate organisatsioonide esindajate ning juriidilise kutseala töötajatega. Aruteludest võtsid osa ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu esindajad. Uuring hõlmab lepingusuhte kõige olulisemaid praktilisi küsimusi nagu seaduslikud õigused praakkauba saamise korral ja eeskirjad, mis käsitlevad ebaõiglasi lepingusätteid. Huvitatud isikud võivad saata tagasisidet eksperdirühma koostatud üksikute artiklite kohta kuni 1. juulini 2011. Komisjon võtab arvesse nii seda tagasisidet kui ka 2011. aasta jaanuaris läbiviidud avalike konsultatsioonide tulemusi (MEMO/11/55). Järgmise sammuna peab komisjon kindlaks määrama, kas ja mil määral saab eksperdirühma koostatud teksti kasutada Euroopa lepinguõigust käsitleva poliitilise algatuse lähtepunktina.

„Pärast rohkem kui 10 aastat kestnud intensiivset tööd Euroopa Liidu lepinguõiguse alal olen tänulik eksperdirühma liikmetele selle eest, et nad konsolideerisid, lihtsustasid, ajakohastasid ja kitsendasid senitehtud ettevalmistustöö teostatavusuuringuks. Samuti on rõõm näha, et väga erinevaid õiguslikke tavasid ja kutselisi taustu esindavad lepinguõiguse eksperdid saavutasid dokumendi suhtes konsensuse,” ütles komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Eksperdirühma töö tulemus on kahtlemata suur samm tulevase Euroopa lepinguõigust käsitleva dokumendi suunas, mille poolt Euroopa Parlamendi õiguskomisjon eelmisel kuul hääletas. Kõnealune uuring annab ELi institutsioonidele vahendid tulevaste ELi algatuste puhuks lepinguõiguse vallas. Ma kavatsen seda täiendavalt arutada Euroopa Parlamendi, peatse eesistujariigi Poola ja sidusrühmadega, et näha kas ja kuidas saaksid need vahendid olla selle aasta sügisel lepinguõiguse alase poliitilise algatuse aluseks. Tahan, et VKEd ja tarbijad saaksid kasu kasutajasõbralikust lepinguõigusest, eelkõige piiriüleste tehingute puhul ühtsel turul.”

Taust

Lepingud on äärmiselt vajalikud ettevõtete juhtimiseks ja tarbijatele ostutehingute sooritamiseks. Need formaliseerivad osapoolte kokkuleppe ja hõlmavad laia teemaderingi, kaasa arvatud kaupade müük ja kaupadega seotud teenused nagu remont ja hooldus.

Praeguses õiguslikus olukorras peavad ettevõtjad ja tarbijad järgima piiriüleste tehingute puhul ühtsel turul erinevaid riiklikke lepinguõigusi. See erineb märgatavalt olukorrast Ameerika Ühendriikides, kus müüja saab müüa tooteid kõigis 50 osariigis ühtsete eeskirjade alusel, vaatamata sellele, et seadused on New Yorgist Californiani erinevad.

ELis põhjustab lepinguõiguste praegune killustatus suuremaid kulusid, vähendab õiguskindlust ettevõtjate jaoks ja kahandab tarbijate usaldust ühtse turu vastu. Tehingukulud (lepingusätete ja kaubanduspoliitikate kohandamine kuni 27 õigussüsteemile) ja välismaiste lepinguõigustega tegelemisega kaasnev õiguslik ebakindlus teevad laienemise ühtsel turul eriti raskeks VKEdele, kes moodustavad kuni 99% ELi ettevõtjatest.

Kujutlege näiteks, et kuue töötaja ja keskmiselt 150 000 eurose aastakäibega Ühendkuningriigi firmal on edukas toode, mida ta soovib müüa kogu Euroopas. Kui firma palkab ülejäänud 26 riigi seaduste arvessevõtmiseks õiguseksperdid, võib see talle maksma minna umbes 275 000 eurot.

Ka tarbijad on ettevaatlikud ühtse turu eeliste kasutamisel, sest nad ei ole kindlad, millised on nende õigused. Näiteks saaks Soome naine osta oma lemmiktootja valmistatud kingi Prantsusmaa internetipoest 110 euro eest (lisanduvad saatmiskulud), kuid ta tunneb end kindlamalt, makstes nende eest Soomes 150 eurot. Seda seepärast, et ta ei ole kindel, kas tal on õigus nõuda interneti teel ostetud kingade väljavahetamist, kui neil peaks nädala pärast tallad ära kukkuma.

Komisjon püüab majanduse elavdamise edendamiseks kõrvaldada ühtse turu kitsaskohti Euroopa 2020. aasta strateegia (IP/10/225) raames. Selle juurde kuulub ka liikumine Euroopa lepinguõiguse poole.

2010. aasta juulis esitas komisjon mitmeid võimalusi oma rohelises raamatus, milles käsitleti ühtsemat lähenemist lepinguõigusele. Seejärel algatas komisjon 31. jaanuarini 2011 kestnud avaliku arutelu, mille käigus saadi 320 vastust (MEMO/11/55).

12. aprillil 2011 kiitis Euroopa Parlamendi õiguskomisjon heaks Diana Wallise omaalgatusliku aruande, milles toetatakse vabatahtlikult kohaldatavat Euroopa lepinguõigust (MEMO/11/236). Komisjon lisas, et vabatahtlikult kohaldatavat dokumenti saaks Euroopa lepinguõiguse ühtsuse ja kvaliteedi tagamiseks täiendada viitemeetmete paketiga.

Lisateave

Euroopa lepinguõiguse eksperdirühma läbiviidud teostatavusuuring:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Justice Commissioner:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

LISA

Euroopa lepinguõiguse eksperdirühma koosseis

Professor Hugh Beale (United Kingdom), QC, FBA, Law Commissioner for England and Wales from 2000 to 2007 and currently Professor of Law at the University of Warwick and visiting professor at the Universities of Amsterdam in the Netherlands and Oxford in the United Kingdom.

Professor Eric Clive (United Kingdom), CBE, FRSE, member of the Scottish Law Commission from 1981 to 2000 and visiting Professor of Scots Law at the University of Edinburgh.

Dr Susanne Czech (Austria), Secretary General at the European E-commerce and Mail Order Trade Association.

Professor Fernando Gomez (Spain), Professor of Law and Economics at Universitat Pompeu Fabra in Barcelona.

Professor Luc Grynbaum (France), Professor of Law at Université Paris-Descartes in Paris.

Professor Torgny Håstad (Sweden), judge at the Swedish Supreme Court until December 2010 and currently Professor of Law at Uppsala University.

Professor Martijn Hesselink (Netherlands), Professor of Law at the University of Amsterdam.

Professor Miklos Kiraly (Hungary), Professor of Law at the Eötvös Loránd University in Budapest.

Professor Irene Kull (Estonia), Professor of Law at the Faculty of Law in Tartu.

Maître Pierre Levêque (France), Lawyer at the Paris Bar.

Professor Paulo Mota Pinto (Portugal), Professor of Law at the Universidade de Coimbra.

Professor Jerzy Pisulinski (Poland), Professor of Law at the Jagiellonnian University in Kraków.

Mr Bob Schmitz (Luxembourg), representative of the Consumer Union of Luxembourg.

Professor Hans Schulte-Nölke (Germany), Professor of Law and Director at the European Legal Studies Institute in Osnabrück.

Professor Jules Stuyck (Belgium), lawyer at the Brussels Bar and Professor of Law at the University of Leuven.

Professor Anna Veneziano (Italy), Professor of Law at the Università degli Studi di Teramo.

Ms Ioana Lambrina Vidican (Romania), Notary in Bucharest.


Side Bar