Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/523

Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2011

Διασυνοριακές συναλλαγές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τη μελέτη σκοπιμότητας της ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων

Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέδωσε σήμερα μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με μια μελλοντική πρωτοβουλία σχετική με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων. Τον Απρίλιο του 2010, η Επιτροπή κάλεσε την ομάδα, που απαρτίζεται από ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα, πρώην δικαστές και ακαδημαϊκούς από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διερευνήσει τους τρόπους βελτίωσης του δικαίου των συμβάσεων στην ΕΕ (IP/10/595). Η ομάδα συνερχόταν μηνιαίως και συζητούσε τακτικά τα ζητήματά της με εκπροσώπους των επιχειρήσεων – συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) – οργανώσεις καταναλωτών και νομικά επαγγέλματα. Συμμετείχαν επίσης παρατηρητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μελέτη καλύπτει τα πιο χαρακτηριστικά πρακτικά ζητήματα μιας συμβατικής σχέσης, όπως τα δικαιώματα σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων και κανόνες περί ενδεχομένως αθέμιτων συμβατικών όρων. Μετά τη σημερινή δημοσίευση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους για τα επί μέρους άρθρα που συντάχθηκαν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων μέχρι την 1η Ιουλίου 2011. Η επιτροπή θα λάβει υπόψη αυτές τις παρατηρήσεις, καθώς και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2011 (MEMO/11/55). Ως επόμενο βήμα, η Επιτροπή θα χρειασθεί να προσδιορίσει το κατά πόσον και σε ποιό βαθμό το κείμενο της ομάδας εμπειρογνωμόνων μπορεί να χρησιμεύσει ως σημείο εκκίνησης για πολιτική πρωτοβουλία παρακολούθησης σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων.

«Μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια εντατικής εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δίκαιο των συμβάσεων, ευχαριστώ τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων γιατί ενοποίησαν, απλούστευσαν, εκσυγχρόνισαν και περιόρισαν την μέχρι τώρα επιτελεσθείσα προπαρασκευαστική εργασία σε μια μελέτη σκοπιμότητας. Είναι επίσης θετικό το γεγονός ότι εμπειρογνώμονες σε θέματα του δικαίου των συμβάσεων προερχόμενοι από πολύ διαφορετικές νομικές παραδόσεις και διαθέτοντας εντελώς διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο επέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία όσον αφορά το έγγραφο», δήλωσε η κα Viviane Reding, Αντιπρόεδρος και Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης. «Το αποτέλεσμα της ομάδας εμπειρογνωμόνων αποτελεί αναμφίβολα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο των εργασιών για ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων, το οποίο υποστήριξε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον τελευταίο μήνα. Η εν λόγω μελέτη εξασφαλίζει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ένα σύνολο εργαλείων για οποιαδήποτε μελλοντική πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων. Προτίθεμαι να το συζητήσω περαιτέρω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την επικείμενη πολωνική προεδρία και τους ενδιαφερόμενους για να διαπιστώσουμε το κατά πόσον και με ποιόν τρόπο αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση μιας πολιτικής πρωτοβουλίας παρακολούθησης σχετικά με το δίκαιο των συμβάσεων το προσεχές φθινόπωρο. Στόχος μου είναι να μπορούν οι ΜΜΕ και οι καταναλωτές να επωφελούνται από ένα εύχρηστο μέσο για το δίκαιο των συμβάσεων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διασυνοριακές συναλλαγές στην Ενιαία Αγορά».

Ιστορικό

Οι συμβάσεις είναι ουσιαστικής σημασίας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και για τις αγορές που πραγματοποιούνται από τους καταναλωτές. Αυτές επισημοποιούν μια συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων και μπορούν να καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης εμπορευμάτων και συναφών υπηρεσιών όπως η επισκευή και η συντήρηση.

Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές στην ενιαία αγορά οφείλουν να αντιμετωπίσουν διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες σχετικές με τις συμβάσεις κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές. Αυτή η κατάσταση διαφέρει σημαντικά από την κατάσταση που ισχύει στις ΗΠΑ, όπου ένας έμπορος μπορεί να πωλήσει προϊόντα και στις 50 Πολιτείες βάσει ενός κοινού συνόλου κανόνων, παρά τα διάφορα δίκαια που ισχύουν στις διάφορες πολιτείες.

Στο εσωτερικό της ΕΕ, ο ισχύων κατακερματισμός των νομοθεσιών που αφορούν τις συμβάσεις συντελεί σε αύξηση των εξόδων, αυξημένη απουσία ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις και χαμηλότερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ενιαία αγορά. Το κόστος των συναλλαγών (όπως η προσαρμογή των συμβατικών όρων και των εμπορικών πολιτικών σε 27 διαφορετικά νομικά συστήματα) και η απουσία ασφάλειας δικαίου που συνεπάγεται η επαφή με τις αλλοδαπές ισχύουσες νομοθεσίες για τις συμβάσεις, καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την επέκταση των ΜΜΕ, που αποτελούν το 99% όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ, στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς.

Για παράδειγμα, ας φανταστούμε ότι μια εταιρία του Ηνωμένου Βασιλείου που απασχολεί έξι μισθωτούς και έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 150.000 ευρώ διαθέτει ένα επιτυχές προϊόν και επιθυμεί να το πωλήσει σε όλη την Ευρώπη. Η εταιρία θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με έξοδα συναλλαγής ανερχόμενα περίπου σε 275.000 ευρώ λόγω της πρόσληψης εμπειρογνωμόνων για θέματα δικαίου των συμβάσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νομοθεσίες των υπολοίπων 26 κρατών.

Οι καταναλωτές είναι επίσης επιφυλακτικοί απέναντι στο ενδεχόμενο να αντλήσουν οφέλη από την ενιαία αγορά λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί όσον αφορά τα δικαιώματά τους. Μια Φιλανδή θα μπορούσε να αγοράσει την αγαπημένη της μάρκα υποδημάτων από ένα γαλλικό ηλεκτρονικό κατάστημα αντί 110 ευρώ (πλην των εξόδων παράδοσης), αλλά παρά ταύτα αισθάνεται πιο άνετα πληρώνοντας 150 ευρώ στην Φινλανδία. Αυτό λόγω του ότι αυτή δεν είναι ενδεχομένως καθόλου σίγουρη για το κατά πόσον μετά από ηλεκτρονική αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση των υποδημάτων αν οι σόλες τους διαλύονται μετά από μια εβδομάδα.

Σύμφωνα με την Ευρώπη 2020 στρατηγική (IP/10/225), η Επιτροπή προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα στην ενιαία αγορά, ώστε να προαγάγει την οικονομική ανάκαμψη. Αυτό συμπεριλαμβάνει την επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων.

Τον Ιούλιο του 2010, η Επιτροπή πρότεινε διάφορες εναλλακτικές λύσεις σε ένα δελτίο τύπου Πράσινη Βίβλο για πιο συνεκτική προσέγγιση του δικαίου των συμβάσεων. Η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση η οποία διήρκεσε μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2011 και είχε 320 απαντήσεις (MEMO/11/55).

Στις 12 Απριλίου 2011, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε μια έκθεση πρωτοβουλίας της Diana Wallis που υποστηρίζει ένα προαιρετικό ευρωπαϊκό δίκαιο συμβάσεων (MEMO/11/236). Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων υποστήριξε επίσης ότι ένα προαιρετικό νομικό μέσο θα μπορούσε να συμπληρωθεί με ένα σύνολο εργαλείων αναφοράς για να εξασφαλισθεί η συνοχή και η ποιότητα της νομοθεσίας σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Μελέτη σκοπιμότητας που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα εμπειρογνωμόνων σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Αρχική ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η σύνθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων

Professor Hugh Beale (United Kingdom), QC, FBA, Law Commissioner for England and Wales from 2000 to 2007 and currently Professor of Law at the University of Warwick and visiting professor at the Universities of Amsterdam in the Netherlands and Oxford in the United Kingdom.

Professor Eric Clive (United Kingdom), CBE, FRSE, member of the Scottish Law Commission from 1981 to 2000 and visiting Professor of Scots Law at the University of Edinburgh.

Dr Susanne Czech (Austria), Secretary General at the European E-commerce and Mail Order Trade Association.

Professor Fernando Gomez (Spain), Professor of Law and Economics at Universitat Pompeu Fabra in Barcelona.

Professor Luc Grynbaum (France), Professor of Law at Université Paris-Descartes in Paris.

Professor Torgny Håstad (Sweden), judge at the Swedish Supreme Court until December 2010 and currently Professor of Law at Uppsala University.

Professor Martijn Hesselink (Netherlands), Professor of Law at the University of Amsterdam.

Professor Miklos Kiraly (Hungary), Professor of Law at the Eötvös Loránd University in Budapest.

Professor Irene Kull (Estonia), Professor of Law at the Faculty of Law in Tartu.

Maître Pierre Levêque (France), Lawyer at the Paris Bar.

Professor Paulo Mota Pinto (Portugal), Professor of Law at the Universidade de Coimbra.

Professor Jerzy Pisulinski (Poland), Professor of Law at the Jagiellonnian University in Kraków.

Mr Bob Schmitz (Luxembourg), representative of the Consumer Union of Luxembourg.

Professor Hans Schulte-Nölke (Germany), Professor of Law and Director at the European Legal Studies Institute in Osnabrück.

Professor Jules Stuyck (Belgium), lawyer at the Brussels Bar and Professor of Law at the University of Leuven.

Professor Anna Veneziano (Italy), Professor of Law at the Università degli Studi di Teramo.

Ms Ioana Lambrina Vidican (Romania), Notary in Bucharest.


Side Bar