Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/523

V Bruselu dne 3. května 2011

Přeshraniční transakce: Evropská komise zveřejnila studii proveditelnosti o evropském smluvním právu vypracovanou expertní skupinou

Expertní skupina zřízená Evropskou komisí dnes představila svou studii proveditelnosti týkající se budoucí iniciativy v oblasti evropského smluvního práva. Skupina složená z právníků, bývalých soudců a akademiků z celé Evropské unie byla svolána Komisí v dubnu 2010 s cílem zkoumat způsoby, jakými by se dalo zlepšit smluvní právo v EU (IP/10/595). Scházela se každý měsíc a pravidelně o své práci diskutovala se zástupci podniků (včetně malých a středních podniků), spotřebitelskými organizacemi a právními odborníky. Schůzek se účastnili rovněž pozorovatelé z Evropského parlamentu a Rady. Studie se týká nejdůležitějších praktických problémů v rámci smluvního vztahu, jako jsou práva v souvislosti s vadným zbožím a pravidla pro určení nepřiměřenosti smluvních podmínek. V návaznosti na dnešní zveřejnění studie mohou zúčastněné strany do 1. července 2011 zasílat k jednotlivým článkům vypracovaným expertní skupinou své ohlasy. Komise přihlédne k takto získaným informacím, jakož i k výsledkům veřejné konzultace ukončené v lednu 2011 (MEMO/11/55). Dalším úkolem Komise bude stanovit, zda a do jaké míry může text expertní skupiny posloužit jako východisko pro následnou politickou iniciativu v oblasti evropského smluvního práva.

„Jsem vděčná členům expertní skupiny, že po více než deseti letech intenzivní práce Evropské unie v oblasti smluvního práva sjednotili, zjednodušili, aktualizovali a konkretizovali dosud uskutečněné přípravné práce v podobě studie proveditelnosti. Jako pozitivní vnímám i to, že se na dokumentu shodli odborníci na smluvní právo s velmi odlišnými právními tradicemi a odbornými znalostmi,“ uvedla místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová a dodala: „Expertní skupina učinila bezpochyby významný krok na cestě k budoucímu vytvoření nástroje evropského smluvního práva, jenž byl minulý měsíc podpořen v hlasování Výborem Evropského parlamentu pro právní záležitosti. Tato studie poskytuje orgánům EU soubor nástrojů pro případné budoucí iniciativy EU v oblasti smluvního práva. Daným tématem se hodlám dále zabývat ve svých jednáních s Evropským parlamentem, nastupujícím polským předsednictvím a zúčastněnými stranami, abych zjistila, zda a jak mohou nástroje posloužit jako základ následné politické iniciativy týkající se smluvního práva na podzim tohoto roku. Mým cílem je, aby měli malé a střední podniky a spotřebitelé k dispozici uživatelsky vstřícný nástroj smluvního práva, jenž pro ně bude přínosem, zejména pokud jde o přeshraniční transakce na jednotném trhu.“

Souvislosti

Smlouvy jsou nezbytným prvkem podnikání a realizace nákupů spotřebiteli. Formálně stvrzují dohodu mezi stranami a mohou upravovat širokou škálu záležitostí, včetně prodeje zboží a souvisejících služeb, jako jsou opravy a údržba.

Za současného právního stavu se musí podniky a spotřebitelé na jednotném trhu vypořádat v rámci přeshraničních transakcí s různými vnitrostátními smluvními právy. Tím se EU výrazně liší od USA, kde může obchodník prodávat své výrobky ve všech 50 státech na základě jednotných pravidel i navzdory existenci různých zákonů v jednotlivých státech od New Yorku po Kalifornii.

Současná roztříštěnost smluvního práva v rámci EU přispívá k vyšším nákladům, větší míře právní nejistoty pro podniky a nižší důvěře spotřebitelů v jednotný trh. Transakční náklady (např. uzpůsobování smluvních podmínek a obchodní politiky až 27 právním systémům) a právní nejistota související s používáním cizího smluvního práva komplikují expanzi v rámci jednotného trhu hlavně malým a středním podnikům, které představují 99 % podniků v EU.

Představme si například, že společnost ze Spojeného království se šesti zaměstnanci a průměrným ročním obratem dosahujícím 150 000 EUR má úspěšný výrobek, který chce prodávat po celé Evropě. Najme-li tato společnost v zájmu orientace v zákonech ostatních 26 států odborníky na smluvní právo, mohla by nést transakční náklady ve výši kolem 275 000 EUR.

Jelikož si nejsou jisti svými právy, také spotřebitelé jsou opatrní, pokud jde o využívání jednotného trhu. Finská žena by si mohla koupit svou oblíbenou značku bot ve francouzském internetovém obchodě za 110 EUR (bez poplatku za dodání), ale přesto by pro ni mohlo být přijatelnější zaplatit 150 EUR ve Finsku. Důvodem je možná to, že si není jistá, zda má po nákupu bot na internetu právo žádat o jejich výměnu, upadnou-li jim po týdnu podrážky.

Komise nyní v rámci strategie Evropa 2020 (IP/10/225) usiluje o odstranění překážek na jednotném trhu s cílem povzbudit hospodářské oživení. Součástí těchto snah je i snaha o pokrok směrem k vytvoření evropského smluvního práva.

V červenci roku 2010 navrhla Komise v zelené knize několik možností, jak dosáhnout soudržnějšího přístupu ke smluvnímu právu. Poté uspořádala veřejnou konzultaci, jež trvala do 31. ledna 2011 a přinesla 320 odpovědí (MEMO/11/55).

Dne 12. dubna 2011 Výbor Evropského parlamentu pro právní záležitosti přijal zprávu z vlastního podnětu vypracovanou Dianou Wallisovou, jež podporuje vytvoření volitelného evropského smluvního práva (MEMO/11/236). Výbor rovněž prohlásil, že v zájmu soudržnosti a kvality legislativy v oblasti evropského smluvního práva by volitelný nástroj mohl být doplněn referenčním „souborem nástrojů“.

Další informace

Studie proveditelnosti vypracovaná expertní skupinou v oblasti evropského smluvního práva:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Rubrika aktualit na stránkách generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

PŘÍLOHA

Složení expertní skupiny v oblasti evropského smluvního práva

Professor Hugh Beale (United Kingdom), QC, FBA, Law Commissioner for England and Wales from 2000 to 2007 and currently Professor of Law at the University of Warwick and visiting professor at the Universities of Amsterdam in the Netherlands and Oxford in the United Kingdom.

Professor Eric Clive (United Kingdom), CBE, FRSE, member of the Scottish Law Commission from 1981 to 2000 and visiting Professor of Scots Law at the University of Edinburgh.

Dr Susanne Czech (Austria), Secretary General at the European E-commerce and Mail Order Trade Association.

Professor Fernando Gomez (Spain), Professor of Law and Economics at Universitat Pompeu Fabra in Barcelona.

Professor Luc Grynbaum (France), Professor of Law at Université Paris-Descartes in Paris.

Professor Torgny Håstad (Sweden), judge at the Swedish Supreme Court until December 2010 and currently Professor of Law at Uppsala University.

Professor Martijn Hesselink (Netherlands), Professor of Law at the University of Amsterdam.

Professor Miklos Kiraly (Hungary), Professor of Law at the Eötvös Loránd University in Budapest.

Professor Irene Kull (Estonia), Professor of Law at the Faculty of Law in Tartu.

Maître Pierre Levêque (France), Lawyer at the Paris Bar.

Professor Paulo Mota Pinto (Portugal), Professor of Law at the Universidade de Coimbra.

Professor Jerzy Pisulinski (Poland), Professor of Law at the Jagiellonnian University in Kraków.

Mr Bob Schmitz (Luxembourg), representative of the Consumer Union of Luxembourg.

Professor Hans Schulte-Nölke (Germany), Professor of Law and Director at the European Legal Studies Institute in Osnabrück.

Professor Jules Stuyck (Belgium), lawyer at the Brussels Bar and Professor of Law at the University of Leuven.

Professor Anna Veneziano (Italy), Professor of Law at the Università degli Studi di Teramo.

Ms Ioana Lambrina Vidican (Romania), Notary in Bucharest.


Side Bar