Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/4

Bruselj, 5. januarja 2011

EU ratificirala Konvencijo ZN o pravicah invalidov

Po formalni ratifikaciji je Evropska unija prvič postala pogodbenica pogodbe na področju človekovih pravic – Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Cilj Konvencije je invalidom omogočiti uživanje enakih pravic, kot jih lahko vsi ostali. To je prva celovita pogodba o človekovih pravicah, ki jo je ratificirala EU. Podpisalo jo je vseh 27 držav članic EU, ratificiralo pa 16 (glej Prilogo). EU je postala 97. pogodbenica te pogodbe. Konvencija določa minimalne standarde za zaščito civilnih, političnih, družbenih in ekonomskih pravic invalidov. Konvencija odraža širšo zavezo EU, da bi za 80 milijonov invalidov, kolikor jih po ocenah živi v Evropi, v EU do leta 2020 izgradila Evropo brez ovir, kakor je navedeno v strategiji o invalidnosti Evropske komisije (IP/10/1505).

"To je dobra novica ob novem letu in mejnik v zgodovini človekovih pravic, saj je EU prvič v zgodovini postala pogodbenica mednarodne pogodbe o človekovih pravicah. Rada bi se zahvalila belgijskemu predsedstvu za odlično sodelovanje, na podlagi katerega smo lahko hitro in uspešno zaključili ratifikacijski postopek,“ je dejala Viviane Reding, podpredsednica Evropske komisije in komisarka EU za pravosodjem, in dodala: „Konvencija ZN spodbuja in varuje človekove pravice in temeljne svoboščine invalidov. Komisija je novembra predstavila strategijo o invalidnosti za naslednjih deset let, v kateri je opisala konkretne ukrepe z natančno določenim časovnim načrtom za izvajanje Konvencije ZN. Zdaj pozivam vse preostale države članice, ki še niso ratificirale Konvencije, naj to hitro storijo. Naša skupna odgovornost je invalidom omogočiti, da se v vsakodnevnem življenju ne srečujejo z dodatnimi ovirami.“

EU je Konvencijo ZN o pravicah invalidov podpisala prvi dan, ko je bila pripravljena za podpis, tj. 30. marca 2007 (IP/07/446). Do današnjega dne jo je podpisalo vseh 27 držav EU, poleg tega pa še 120 držav iz celega sveta. Po zaključku ratifikacijskega postopka je EU zdaj prva mednarodna organizacija, ki je postala uradna pogodbenica Konvencije (k pogodbi je že uradno pristopilo tudi 16 držav članic EU).

Konvencija pogodbenice zavezuje, da invalidom omogočijo uživanje popolnoma enakih pravic, kot jih lahko vsi ostali (MEMO/10/198). Za EU to pomeni, da mora v okviru svojih pristojnosti zagotoviti, da so vsa zakonodaja, politike in programi na ravni EU skladni z določbami Konvencije o pravicah invalidov. Države, ki so Konvencijo ratificirale, kot na primer države članice EU, bi morale ukrepati na naslednjih področjih: dostop do izobraževanja, zaposlovanje, promet, infrastruktura in zgradbe, odprte javnosti, dodeljevanje volilnih pravic, izboljšanje politične udeležbe in zagotavljanje popolne pravne sposobnosti vseh invalidov.

Pogodbenice, ki so ratificirale Konvencijo, bodo morale redno poročati Odboru ZN za pravice invalidov o ukrepih, sprejetih za izvajanje Konvencije. Odbor, sestavljen iz neodvisnih strokovnjakov, bo poročal o kakršnih koli pomanjkljivostih pri izvajanju Konvencije in pripravil priporočila.

Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020 predvsem želi invalidom omogočiti uživanje enakih pravic, kot jih lahko vsi ostali, ter odpraviti ovire, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Prav tako želi pomagati pri izvajanju določb Konvencije v praksi, tako na ravni EU kot tudi na nacionalni ravni. Strategija dopolnjuje in podpira ukrepe držav članic, ki pri politikah o invalidnosti nosijo glavno odgovornost.

Ozadje

Vsak šesti prebivalec Evropske unije, tj. okoli 80 milijonov Evropejcev, trpi za lažjo ali težjo obliko invalidnosti. Več kot tretjina ljudi, starejših od 75 let, trpi za določeno vrsto invalidnosti, ki jih omejuje. Te številke se bodo s postopnim staranjem prebivalstva EU gotovo še povečale. Večina invalidov se vse prevečkrat ne more v celoti vključiti v družbo in gospodarstvo zaradi fizičnih ali drugih ovir ter diskriminacije.

Več informacij

PRILOGA

Stanje na področju Konvencije ZN o pravicah invalidov

Datumi podpisov in ratifikacij

Država

Podpis

Ratifikacija* / Formalna potrditev

Konvencija ZN

neobvezni Protokol

Konvencija ZN

neobvezni Protokol

AT

30. marca 2007

30. marca 2007

26. septembra 2008

26. septembra 2008

BE

30. marca 2007

30. marca 2007

2. julija 2009

2. julija 2009

BG

27. septembra 2007

18. decembra 2008

CY

30. marca 2007

30. marca 2007

CZ

30. marca 2007

30. marca 2007

28. septembra 2010

DE

30. marca 2007

30. marca 2007

24. februarja 2009

24. februarja 2009

DK

30. marca 2007

24. julija 2009

EE

25. septembra 2007

EL

30. marca 2007

27. septembra 2010

ES

30. marca 2007

30. marca 2007

3. decembra 2007

3. decembra 2007

FI

30. marca 2007

30. marca 2007

FR

30. marca 2007

23. septembra 2008

18. februarja 2010

18. februarja 2010

HU

30. marca 2007

30. marca 2007

20. julija 2007

20. julija 2007

IE

30. marca 2007

IT

30. marca 2007

30. marca 2007

15. maja 2009

15. maja 2009

LT

30. marca 2007

30. marca 2007

18. avgusta 2010

18.avgusta 2010

LU

30. marca 2007

30. marca 2007

LV

18. julija 2008

22. januarja 2010

1. marca 2010

31. avgusta 2010

MT

30. marca 2007

30. marca 2007

NL

30. marca 2007

PL

30. marca 2007

PT

30. marca 2007

30. marca 2007

23. septembra 2009

23 septembra 2009

RO

26 septembra 2007

25. septembra 2008

SE

30. marca 2007

30. marca 2007

15. decembra 2008

15. decembra 2008

SI

30. marca 2007

30. marca 2007

24. aprila 2008

24. aprila 2008

SK

26. septembra 2007

26. septembra 2007

26. maja 2010

26. maja 2010

UK

30. marca 2007

26. februarja 2009

8. junija 2009

7. avgusta 2009

EU

30. marca 2007

23. decembra 2010

* Ratifikacija pomeni deponiranje instrumenta o ratifikaciji pri generalnem sekretarju Združenih narodov.

** Notranji postopki so končani, instrument o formalni potrditvi pa še ni bil deponiran pri generalnem sekretarju Združenih narodov.


Side Bar