Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/4

Brussell, 5 ta’ Jannar 2011

L-UE tirratifika l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabbiltà

Wara r-ratifika formali, l-Unjoni Ewropea saret parti mill-ewwel trattat dwar id-drittijiet tal-bniedem li qatt sar - il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà. Il-Konvenzjoni taħseb biex tiżgura li l-persuni b'diżabilità jistgħu jgawdu d-drittijiet tagħhom l-istess bħaċ-ċittadini l-oħra. Dan hu l-ewwel trattat komprensiv dwar id-drittijiet tal-bniedem li ġie rratifikat mill-UE bħala entità waħda. Dan ġie ffirmat ukoll mis-27 Stat Membru tal-UE u rratifikat minn 16 minnhom (ara l-Anness). L-UE saret is-97 parti għal dan it-trattat. Il-Konvenzjoni tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni u s-salvagwardja ta' firxa sħiħa ta' drittijiet ċivili, politiċi, soċjali u ekonomiċi għall-persuni b'diżabbiltà. Hija tirrifletti l-impenn aktar wiesa' tal-Kummissjoni għall-bini ta' Ewropa mingħajr barrieri sal-2020 għat-80 miljun persuna b'diżabbiltà li hu stmat li hemm fl-UE, kif stabbilit fl-istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea dwar id-diżabbiltà (IP/10/1505).

Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea u l-Kummissarju tal-UE għall-Ġustizzja Viviane Reding qalet "Aħbar tajba għas-sena l-ġdida u avveniment importanti fl-istorja tad-drittijiet tal-bniedem għax din hi l-ewwel darba li l-UE saret parti ta' trattat internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem. Nixtieq inrodd ħajr lill-Presidenza Belġjana tal-koperazzjoni eċċellenti tagħha, li ppermettiet il-konklużjoni rapida u b'suċċess tal-proċess ta' ratifikazzjoni." "Il-Konvenzjoni tan-NU tippromwovi u tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali tal-persuni b'diżabbiltà. F'Novembru, il-Kummissjoni ppreżentat l-istrateġija tal-UE dwar id-diżabbiltà għall-għaxar snin li jmiss. miżuri konkreti bi skeda konkreta biex tiġi implimentata l-Konvenzjoni tan-NU. Issa nappella lill-Istati Membri li għandhom ma rratifikawx il-Konvenzjoni biex jagħmlu dan minnufih. Hi r-responsabbiltà kollettiva tagħna li niżguraw li l-persuni b'diżabbiltà ma jiffaċċjawx ostakli addizzjonali fil-ħajja tagħhom ta' kuljum.

L-UE iffirmat il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà fil-jum meta fetħet għall-firem fit-30 ta' Marzu 2007 (IP/07/446). Minn dakinhar ġiet iffirmata mis-27 pajjiż tal-UE u 120 pajjiż ieħor minn madwar id-dinja. Wara t-tlestija tal-proċedura ta' ratifikazzjoni, l-UE bħala entità waħda issa hi l-ewwel organizzazzjoni internazzjonali li saret parti formali mill-Konvenzjoni (kif saru wkoll 16-il Stat Membru).

Il-Konvenzjoni timpenja lill-partijiet biex jiżguraw li l-persuni b'diżabilità jistgħu jgawdu bis-sħiħ id-drittijiet tagħhom l-istess bħaċ-ċittadini l-oħra (MEMO/10/198).

Għall-UE, dan ifisser li tiżgura li l-leġiżlazzjoni, il-politiki u l-programmi kollha fil-livell tal-UE jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet kollha tal-Konvenzjoni dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabbiltà, fi ħdan il-limiti tar-responsabbiltajiet tal-UE. Il-pajjiżi li rratifikawha, bħall-Istati Membri tal-UE, għandhom jieħdu azzjoni fl-oqsma li ġejjin: aċċess għall-edukazzjoni, l-impjiegi, t-trasport, l-infrastruttura u l-binijiet miftuħa għall-pubbliku, l-għoti tad-dritt tal-vot, it-titjib tal-parteċipazzjoni politika u l-iżgurar tal-kapaċità legali sħiħa għall-persuni kollha b'diżabbiltà.

Il-partijiet li rratifikaw il-Konvenzjoni se jkollhom bżonn li minn żmien għal żmien jinfurmaw lill-Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà dwar il-miżuri li ttieħdu biex jimplimentaw il-Konvenzjoni. Il-Kumitat, magħmul minn esperti indipendenti, se jiffoka fuq in-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni u jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet.

L-istrateġija tal-UE dwar id-diżabbiltà għall-2010-2020 tiffoka fuq l-għoti tas-setgħa lin-nies li għandhom diżabbiltajiet biex ikunu jistgħu jgawdu drittijiethom daqs ħaddieħor u fuq it-tneħħija tal-ostakoli fil-ħajja ta' kuljum. Taħseb ukoll biex tgħin fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni fil-prattika, kemm fil-livell tal-UE u anke f'dak nazzjonali. L-istrateġija tikkumplimenta u ssostni l-azzjonijiet li jittieħdu mill-Istati Membri, li għandhom ir-responsabbiltà ewlenija rigward il-politiki dwar id-diżabbiltà.

Kuntest

Persuna minn kull sitta fl-Unjoni Ewropea – madwar 80 miljun – għandha diżabbiltà li tvarja minn ħafifa sa severa. 'Il fuq minn terz tan-nies ta' 'l fuq minn 75 sena għandhom diżabbiltajiet li b'mod jew b'ieħor jillimitawhom. Dawn in-numri huma mistennija jikbru hekk kif il-popolazzjoni tal-UE bil-mod il-mod tkompli tixjieħ. Il-biċċa l-kbira ta' dawn in-nies spiss ma jkunux jistgħu jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u fl-ekonomija minħabba ostakoli fiżiċi jew ta' tip ieħor, kif ukoll minħabba d-diskriminazzjoni.

Aktar tagħrif

ANNEX

State of play UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Dates of signatures and ratification

Country

Signature

Ratification*/Formal confirmation

UN Convention

Optional Protocol

UN Convention

Optional Protocol

AT

30 March 2007

30 March 2007

26 September 2008

26 September 2008

BE

30 March 2007

30 March 2007

2 July 2009

2 July 2009

BG

27 September 2007

18 December 2008

CY

30 March 2007

30 March 2007

CZ

30 March 2007

30 March 2007

28 September 2010

DE

30 March 2007

30 March 2007

24 February 2009

24 February 2009

DK

30 March 2007

24 July 2009

EE

25 September 2007

EL

30 March 2007

27 September 2010

ES

30 March 2007

30 March 2007

3 December 2007

3 December 2007

FI

30 March 2007

30 March 2007

FR

30 March 2007

23 September 2008

18 February 2010

18 February 2010

HU

30 March 2007

30 March 2007

20 July 2007

20 July 2007

IE

30 March 2007

IT

30 March 2007

30 March 2007

15 May 2009

15 May 2009

LT

30 March 2007

30 March 2007

18 August 2010

18 August 2010

LU

30 March 2007

30 March 2007

LV

18 July 2008

22 January 2010

1 March 2010

31 August 2010

MT

30 March 2007

30 March 2007

NL

30 March 2007

PL

30 March 2007

PT

30 March 2007

30 March 2007

23 September 2009

23 September 2009

RO

26 September 2007

25 September 2008

SE

30 March 2007

30 March 2007

15 December 2008

15 December 2008

SI

30 March 2007

30 March 2007

24 April 2008

24 April 2008

SK

26 September 2007

26 September 2007

26 May 2010

26 May 2010

UK

30 March 2007

26 February 2009

8 June 2009

7 August 2009

EU

30 March 2007

23 December 2010

* Ratification means the deposit of the instrument of ratification with the Secretary-General of the United Nations

** Internal procedures achieved, however the instrument of formal confirmation not yet deposited with the Secretary-General of the United Nations


Side Bar