Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/4

Brüsszel, 2011. január 5.

Az EU megerősíti a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményt

A hivatalos megerősítést követően az Európai Unió a legelső emberi jogi szerződés – a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény – részes felévé válik. Az egyezmény célja annak biztosítása, hogy a fogyatékossággal élők a többi polgárral azonos alapon élvezhessék jogaikat. Ez az első olyan átfogó emberi jogi szerződés, amelyet az EU a maga egészében megerősít. E dokumentumot a 27 uniós tagállam mindegyike aláírta, és közülük 16 meg is erősítette (lásd a mellékletet). Az EU kilencvenhetedikként csatlakozik a szerződéshez. Az egyezmény meghatározza a fogyatékossággal élők polgári, politikai, szociális és gazdasági jogainak biztosítása és védelme érdekében szükséges minimumkövetelményeket. A megerősítés tágabb értelemben az EU azon kötelezettségvállalását tükrözi, miszerint 2020-ra akadálymentes Európát teremt a becslések szerint mintegy 80 millió fogyatékossággal élő uniós polgár számára, az Európai Bizottság fogyatékossággal élőkre vonatkozó stratégiájával (IP/10/1505) összhangban.

„Nagyszerű hír ez az új évre, az emberi jogok történetében pedig mérföldkövet jelent, hiszen az EU most első ízben válik egy nemzetközi emberi jogi szerződés részes felévé. Szeretném kifejezni köszönetemet a belga elnökségnek a kiváló együttműködésért, ami lehetővé tette a megerősítési folyamat gyors és sikeres lezárását” – nyilatkozta Viviane Reding alelnök, az EU jogérvényesülésért felelős biztosa. „Az ENSZ-egyezmény a fogyatékossággal élők emberi jogainak és alapvető szabadságjogainak előmozdítására és védelmére szolgál. A Bizottság novemberben bemutatta az EU fogyatékossággal élőkre vonatkozó, az elkövetkezendő tíz évre érvényes stratégiáját, amely kézzelfogható intézkedéseket és konkrét ütemtervet határoz meg az ENSZ-egyezmény végrehajtása érdekében. Ezúton szólítom fel azon tagországokat, amelyek az egyezményt eddig még nem erősítették meg, hogy ezt mielőbb tegyék meg. Kollektív felelősségünk annak biztosítása, hogy a fogyatékossággal élők mindennapjait ne nehezítsék meg további akadályok” – tette hozzá Reding alelnök.

Az Európai Unió 2007. március 30-án – az aláírási időszak nyitónapján – aláírta a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményt (IP/07/446). Azóta az egyezményt mind a 27 uniós tagállam aláírta, és világszerte 120 további ország csatlakozott hozzá. A megerősítési folyamat lezárását követően az egészében vett EU az első olyan nemzetközi szervezet, amely hivatalosan az egyezmény részes felévé vált (ahogyan 16 uniós tagállam is).

Az egyezmény annak biztosítására arra kötelezi az aláíró feleket, hogy a fogyatékossággal élők a többi polgárral azonos alapon, maradéktalanul gyakorolhassák jogaikat (MEMO/10/198). Az Európai Uniót illetően ez azt jelenti, hogy valamennyi uniós szintű jogszabálynak, szakpolitikának és programnak összhangban kell állnia az egyezmény fogyatékossággal élők jogaira vonatkozó rendelkezéseivel, az EU felelősségi körének határain belül. A megerősítő országoknak – így az uniós tagállamoknak is – a következő területeken kell intézkedéseket tenniük: az oktatáshoz, foglalkoztatáshoz, közlekedéshez, infrastruktúrához és középületekhez való hozzáférés lehetővé tétele, a szavazati jog megadása, a politikai részvétel javítása és a teljes jogképesség biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy számára.

Az egyezményhez csatlakozó feleknek rendszeresen tájékoztatniuk kell az ENSZ fogyatékos személyek jogaival foglalkozó bizottságát az egyezmény végrehajtása érdekében tett intézkedésekről. A független szakértőkből álló bizottság felhívja a figyelmet az egyezmény végrehajtása terén mutatkozó esetleges hiányosságokra, és javaslatokat fogalmaz meg.

Az EU fogyatékossággal élőkre vonatkozó 2010–2020. évi stratégiájának középpontjában az a törekvés áll, hogy a fogyatékossággal élők ugyanolyan feltételek mellett gyakorolhassák jogaikat, mint egészséges társaik, és eltűnjenek a mindennapi életüket megnehezítő akadályok. Ezenkívül a stratégia célja az is, hogy segítséget nyújtson az egyezmény rendelkezéseinek gyakorlati végrehajtásához uniós és nemzeti szinten egyaránt. E stratégia a tagállamok tevékenységének kiegészítésére és támogatására szolgál – hiszen a fogyatékossággal kapcsolatos politikák tekintetében a fő felelősséget a tagállamok viselik.

Háttér

Az Európai Unió minden hatodik polgára – mintegy 80 millió ember – különböző fokú, az enyhétől a súlyosig terjedő fogyatékossággal él. A 75 évesnél idősebbek több mint egyharmada szenved olyan fogyatékosságban, amely valamilyen mértékben korlátozza őt. Az uniós népesség fokozatos idősödése miatt e számok egyre emelkednek. A fogyatékossággal élők többsége a fizikai vagy más akadályok, valamint a hátrányos megkülönböztetés miatt igen gyakran nehézségekbe ütközik, hogy a társadalomban és a gazdaságban teljes körűen részt vegyen.

További információk

A fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény: http://www.un.org/disabilities

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

State of play UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Dates of signatures and ratification

Country

Signature

Ratification*/Formal confirmation

UN Convention

Optional Protocol

UN Convention

Optional Protocol

AT

30 March 2007

30 March 2007

26 September 2008

26 September 2008

BE

30 March 2007

30 March 2007

2 July 2009

2 July 2009

BG

27 September 2007

18 December 2008

CY

30 March 2007

30 March 2007

CZ

30 March 2007

30 March 2007

28 September 2010

DE

30 March 2007

30 March 2007

24 February 2009

24 February 2009

DK

30 March 2007

24 July 2009

EE

25 September 2007

EL

30 March 2007

27 September 2010

ES

30 March 2007

30 March 2007

3 December 2007

3 December 2007

FI

30 March 2007

30 March 2007

FR

30 March 2007

23 September 2008

18 February 2010

18 February 2010

HU

30 March 2007

30 March 2007

20 July 2007

20 July 2007

IE

30 March 2007

IT

30 March 2007

30 March 2007

15 May 2009

15 May 2009

LT

30 March 2007

30 March 2007

18 August 2010

18 August 2010

LU

30 March 2007

30 March 2007

LV

18 July 2008

22 January 2010

1 March 2010

31 August 2010

MT

30 March 2007

30 March 2007

NL

30 March 2007

PL

30 March 2007

PT

30 March 2007

30 March 2007

23 September 2009

23 September 2009

RO

26 September 2007

25 September 2008

SE

30 March 2007

30 March 2007

15 December 2008

15 December 2008

SI

30 March 2007

30 March 2007

24 April 2008

24 April 2008

SK

26 September 2007

26 September 2007

26 May 2010

26 May 2010

UK

30 March 2007

26 February 2009

8 June 2009

7 August 2009

EU

30 March 2007

23 December 2010

* Ratification means the deposit of the instrument of ratification with the Secretary-General of the United Nations

** Internal procedures achieved, however the instrument of formal confirmation not yet deposited with the Secretary-General of the United Nations


Side Bar