Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/4

Bryssel 5. tammikuuta 2011

EU ratifioi vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen

Euroopan unionista on muodollisen ratifioinnin jälkeen tullut kaikkien aikojen ensimmäisen ihmisoikeussopimuksen, vammaisten oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) yleissopimuksen sopimuspuoli. Yleissopimuksen tavoitteena on varmistaa, että vammaiset voivat käyttää oikeuksiaan tasavertaisesti kaikkien muiden kansalaisten kanssa. Kyseessä on ensimmäinen kattava ihmisoikeussopimus, jonka koko EU tulee ratifioimaan. Kaikki 27 EU:n jäsenvaltiota ovat allekirjoittaneet sopimuksen, ja jäsenvaltioista 16 on ratifioinut sen (ks. liite). EU:sta tulee tämän sopimuksen 97. sopimuspuoli. Sopimuksessa määritetään vammaisten kansalaisoikeuksien sekä sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten oikeuksien suojelua ja turvaamista koskevat vähimmäisvaatimukset. Se kuvastaa EU:n laajempaa sitoutumista tavoitteeseen luoda EU:n noin 80 miljoonalle vammaiselle esteetön Eurooppa vuoteen 2020 mennessä, kuten Euroopan komission vammaisstrategiassa vahvistetaan (IP/10/1505).

”Tämä on hyvä alku uudelle vuodelle ja merkkipaalu ihmisoikeuksien historiassa, sillä EU:sta tulee nyt ensimmäisen kerran kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen sopimuspuoli. Haluan kiittää puheenjohtajavaltio Belgiaa erinomaisesta yhteistyöstä, jonka ansiosta ratifiointiprosessi saatiin nopeasti pääätökseen”, toteaa Euroopan komission varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. ”YK:n yleissopimus edistää ja suojelee vammaisten ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Komissio esitti marraskuussa EU:n vammaisstrategian kymmenelle seuraavalle vuodelle. Se sisältää konkreettisia toimenpiteitä ja konkreettisen aikataulun YK:n yleissopimuksen täytäntöönpanolle. Pyydän nyt kaikkia niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet yleissopimusta, tekemään niin nopeasti. On yhteinen vastuumme varmistaa, että vammaiset eivät kohtaa ylimääräisiä esteitä jokapäiväisessä elämässään”, Reding jatkaa.

EU allekirjoitti vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 30. maaliskuuta 2007, joka oli sen ensimmäinen mahdollinen allekirjoituspäivä (IP/07/446). Sen jälkeen yleissopimuksen ovat allekirjoittaneet kaikki 27 EU:n jäsenvaltiota ja 120 muuta maata ympäri maailmaa. Ratifiointiprosessin loppuun saattamisen jälkeen EU kokonaisuudessaan on nyt ensimmäinen kansainvälinen järjestö, josta on tullut yleissopimuksen virallinen sopimuspuoli (kuten 16:sta EU:n jäsenvaltiostakin).

Yleissopimuksessa velvoitetaan sopimuspuolet varmistamaan, että vammaiset voivat käyttää oikeuksiaan tasavertaisesti kaikkien muiden kansalaisten kanssa (MEMO/10/198).

EU:n osalta tämä merkitsee sitä, että on varmistettava, että EU:n lainsäädäntö, politiikat ja ohjelmat noudattavat vammaisten oikeuksia koskevia yleissopimuksen määräyksiä EU:n vastuualojen rajoissa. Ratifioijamaiden, joihin EU:n jäsenvaltiot sisältyvät, olisi toteutettava toimenpiteitä seuraavilla aloilla: vammaisten pääsy koulutukseen, työelämään, joukkoliikenteeseen, infrastruktuureihin ja julkisiin rakennuksiin, äänioikeuden myöntäminen vammaisille, heidän poliittisen osallistumisensa parantaminen ja täyden oikeustoimikelpoisuuden takaaminen kaikille vammaisille.

Yleissopimuksen ratifioineiden maiden on säännöllisesti ilmoitettava YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet yleissopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Riippumattomista asiantuntijoista muodostuva komitea tuo esille mahdolliset puutteet yleissopimuksen täytäntöönpanossa ja esittää suosituksia.

EU:n vammaisstrategialla 2010–2020 pyritään ensisijaisesti parantamaan vammaisten mahdollisuuksia käyttää oikeuksiaan tasavertaisesti muiden ihmisten kanssa sekä poistamaan esteet, jotka haittaavat vammaisten jokapäiväistä elämää. Sen tavoitteena on myös auttaa yleissopimuksen määräysten käytännön täytäntöönpanossa niin EU:n kuin jäsenvaltioidenkin tasolla. Strategia täydentää ja tukee vammaispolitiikasta päävastuun kantavien jäsenvaltioiden toimia.

Taustaa

Joka kuudes henkilö EU:ssa on jollakin tavalla vammainen: lievästi, keskivaikeasti tai vaikeasti vammaisia on Euroopan unionissa noin 80 miljoonaa. Useampi kuin joka kolmas 75 vuotta täyttänyt kärsii jonkinasteisesta toimintarajoitteesta. Näiden määrien odotetaan kasvavan EU:n väestön vanhetessa. Useimmat vammaiset eivät läheskään aina voi osallistua täysimääräisesti yhteiskunta- ja talouselämään joko fyysisten tai muiden esteiden taikka syrjinnän takia.

Lisätietoja

ANNEX

State of play UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Dates of signatures and ratification

Country

Signature

Ratification*/Formal confirmation

UN Convention

Optional Protocol

UN Convention

Optional Protocol

AT

30 March 2007

30 March 2007

26 September 2008

26 September 2008

BE

30 March 2007

30 March 2007

2 July 2009

2 July 2009

BG

27 September 2007

18 December 2008

CY

30 March 2007

30 March 2007

CZ

30 March 2007

30 March 2007

28 September 2010

DE

30 March 2007

30 March 2007

24 February 2009

24 February 2009

DK

30 March 2007

24 July 2009

EE

25 September 2007

EL

30 March 2007

27 September 2010

ES

30 March 2007

30 March 2007

3 December 2007

3 December 2007

FI

30 March 2007

30 March 2007

FR

30 March 2007

23 September 2008

18 February 2010

18 February 2010

HU

30 March 2007

30 March 2007

20 July 2007

20 July 2007

IE

30 March 2007

IT

30 March 2007

30 March 2007

15 May 2009

15 May 2009

LT

30 March 2007

30 March 2007

18 August 2010

18 August 2010

LU

30 March 2007

30 March 2007

LV

18 July 2008

22 January 2010

1 March 2010

31 August 2010

MT

30 March 2007

30 March 2007

NL

30 March 2007

PL

30 March 2007

PT

30 March 2007

30 March 2007

23 September 2009

23 September 2009

RO

26 September 2007

25 September 2008

SE

30 March 2007

30 March 2007

15 December 2008

15 December 2008

SI

30 March 2007

30 March 2007

24 April 2008

24 April 2008

SK

26 September 2007

26 September 2007

26 May 2010

26 May 2010

UK

30 March 2007

26 February 2009

8 June 2009

7 August 2009

EU

30 March 2007

23 December 2010

* Ratification means the deposit of the instrument of ratification with the Secretary-General of the United Nations

** Internal procedures achieved, however the instrument of formal confirmation not yet deposited with the Secretary-General of the United Nations


Side Bar