Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/4

V Bruselu dne 5. ledna 2011

EU ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením

Evropská unie se po oficiální ratifikaci stává smluvní stranou vůbec první úmluvy v oblasti lidských práv – Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Jejím cílem je zajistit, aby lidé se zdravotním postižením mohli požívat svých práv stejně jako všichni ostatní. Jde o první komplexní úmluvu v oblasti lidských práv, kterou EU jako celek ratifikovala. Podepsalo ji všech 27 členských států EU a ratifikovalo ji 16 z nich (viz příloha). Evropská unie se tak stala devadesátou sedmou stranou této Úmluvy, která stanoví minimální normy pro ochranu a zajištění celé řady občanských, politických, sociálních a ekonomických práv pro osoby se zdravotním postižením. Odráží obecnější závazek EU vybudovat pro zhruba 80 milionů lidí do roku 2020 bezbariérovou Evropu, jak uvádí strategie Komise v oblasti zdravotního postižení (IP/10/1505).

Skutečnost, že se EU poprvé stává smluvní stranou mezinárodní úmluvy v oblasti lidských práv, je dobrou zprávou v novém roce a milníkem v dějinách lidských práv. Ráda bych poděkovala belgickému předsednictví za vynikající spolupráci, která umožnila rychlé a úspěšné dokončení ratifikačního procesu,“ řekla Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Tato Úmluva OSN podporuje a chrání lidská práva a základní svobody osob se zdravotním postižením. Komise v listopadu představila strategii EU v oblasti zdravotního postižení pro příštích deset let: jde o konkrétní opatření s konkrétním harmonogramem, jejichž cílem je Úmluvu OSN realizovat. Vyzývám nyní všechny zbývající členské státy, které dosud Úmluvu neratifikovaly, aby tak co nejdříve učinily. Je naším společným úkolem zajistit, aby lidé se zdravotním postižením nebyli ve svém každodenním životě vystaveni dalším překážkám.“

Evropská unie podepsala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením hned první den, kdy bylo podepisování zahájeno, tedy dne 30. března 2007 (IP/07/446). Od té doby byla Úmluva podepsána všemi 27 státy EU a dalšími 120 zeměmi z celého světa. Evropská unie je nyní, na základě dokončeného postupu ratifikace, první mezinárodní organizací, která se stala oficiální smluvní stranou této Úmluvy (stejně jako 16 členských států EU).

Úmluva zavazuje strany k zajišťování toho, aby lidé se zdravotním postižením mohli plně požívat svých práv stejně jako ostatní (MEMO/10/198). V případě EU to znamená, že všechny právní předpisy, politiky a programy na úrovni EU musí být v souladu s ustanoveními Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, a to v mezích působnosti EU. Země, které Úmluvu ratifikovaly, jako jsou např. členské státy, musí přijmout kroky týkající se přístupu ke vzdělání, zaměstnání, dopravě, infrastrukturám a do budov přístupných veřejnosti, práva volit, zlepšení politické účasti a zajištění plné právní způsobilosti osob se zdravotním postižením.

Smluvní strany, které uvedenou Úmluvu ratifikovaly, budou muset pravidelně informovat Výbor pro práva osob se zdravotním postižením OSN o opatřeních přijatých za účelem jejího provedení. Tento výbor, který sestává z nezávislých odborníků, bude upozorňovat na nedostatky v provádění Úmluvy a bude vydávat doporučení.

Strategie EU v oblasti zdravotního postižení se zaměřuje na to, aby bylo osobám se zdravotním postižením umožněno požívat svých práv za stejných podmínek jako ostatní a aby byly odstraněny překážky v jejich každodenním životě. Jejím cílem je také provádět ustanovení Úmluvy v praxi, a to jak na úrovni EU, tak na úrovni jednotlivých států. Tato strategie doplňuje a podporuje opatření členských států, které za politiku v oblasti zdravotního postižení odpovídají především.

Souvislosti

Každý šestý člověk v Evropské unii – celkem přibližně 80 milionů osob – má nějakou formu zdravotního postižení, které může být lehkého až těžkého stupně, a více než třetina lidí ve věku nad 75 let trpí postižením, které je do určité míry omezuje. Tato čísla se budou dále zvyšovat s tím, jak obyvatelé EU postupně stárnou. Většina těchto lidí se přitom až příliš často nemůže plně účastnit společenského a hospodářského života z důvodu fyzických a jiných překážek či diskriminace.

Další informace

ANNEX

State of play UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Dates of signatures and ratification

Country

Signature

Ratification*/Formal confirmation

UN Convention

Optional Protocol

UN Convention

Optional Protocol

AT

30 March 2007

30 March 2007

26 September 2008

26 September 2008

BE

30 March 2007

30 March 2007

2 July 2009

2 July 2009

BG

27 September 2007

18 December 2008

CY

30 March 2007

30 March 2007

CZ

30 March 2007

30 March 2007

28 September 2010

DE

30 March 2007

30 March 2007

24 February 2009

24 February 2009

DK

30 March 2007

24 July 2009

EE

25 September 2007

EL

30 March 2007

27 September 2010

ES

30 March 2007

30 March 2007

3 December 2007

3 December 2007

FI

30 March 2007

30 March 2007

FR

30 March 2007

23 September 2008

18 February 2010

18 February 2010

HU

30 March 2007

30 March 2007

20 July 2007

20 July 2007

IE

30 March 2007

IT

30 March 2007

30 March 2007

15 May 2009

15 May 2009

LT

30 March 2007

30 March 2007

18 August 2010

18 August 2010

LU

30 March 2007

30 March 2007

LV

18 July 2008

22 January 2010

1 March 2010

31 August 2010

MT

30 March 2007

30 March 2007

NL

30 March 2007

PL

30 March 2007

PT

30 March 2007

30 March 2007

23 September 2009

23 September 2009

RO

26 September 2007

25 September 2008

SE

30 March 2007

30 March 2007

15 December 2008

15 December 2008

SI

30 March 2007

30 March 2007

24 April 2008

24 April 2008

SK

26 September 2007

26 September 2007

26 May 2010

26 May 2010

UK

30 March 2007

26 February 2009

8 June 2009

7 August 2009

EU

30 March 2007

23 December 2010

* Ratification means the deposit of the instrument of ratification with the Secretary-General of the United Nations

** Internal procedures achieved, however the instrument of formal confirmation not yet deposited with the Secretary-General of the United Nations


Side Bar