Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/499

Bruxelles, 20 aprilie 2011

Proiectul de buget 2012 al UE: destinat unui număr de 500 de milioane de europeni într-o perioadă de austeritate

„Un document care stabilește un echilibru sensibil, combinând măsuri de austeritate cu măsuri de stimulare a creșterii pentru 500 de milioane de europeni”. Iată cum definește dl Janusz Lewandowski, comisarul pentru buget și programare financiară, proiectul de buget 2012, adoptat de Comisie la 20 aprilie 2011. Proiectul de buget 2012 prevede plăți în valoare de 132,7 miliarde EUR, cu 4,9 % mai mult decât în 2011, și angajamente în valoare de 147,4 miliarde EUR (+3,7 %). Principalul obiectiv al proiectului de buget 2012 este să sprijine pe deplin economia europeană și cetățenii UE.

Pentru austeritate

Proiectul de buget 2012 se dorește a fi în acord cu actualul climat de austeritate existent la nivel național. Comisia a făcut eforturi deosebite și a optat pentru o înghețare a propriilor cheltuieli administrative pentru 2012, adică o creștere cu 0,0 % față de bugetul 2011. Acest lucru a fost posibil prin reducerea semnificativă a cheltuielilor cu clădiri, tehnologia informației și comunicațiilor, studii, publicații, delegații, conferințe și întâlniri. În plus, pentru al treilea an consecutiv, Comisia nu solicită noi posturi.

În plus, pentru întocmirea proiectului de buget pentru anul viitor, Comisia s-a străduit să identifice programele și inițiativele care nu produc rezultatele scontate. Din cauza nivelurilor scăzute de absorbție a fondurilor, bugetul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare a fost redus cu 70,7 milioane EUR. Instrumentul pentru țările industrializate a înregistrat o reducere cu 14,5 milioane EUR din cauza nivelurilor ridicate de dezangajări din 2007 și a întârzierilor înregistrate în ceea ce privește adoptarea noului temei juridic. Finanțarea GALILEO a fost redusă cu 24,9 milioane EUR (N.B.: cifre în credite de angajament). „Avem obligații față de contribuabilul european, declară comisarul Lewandowski; pentru a face economii, trebuie să ne analizăm cu seriozitate activitatea și să ne întrebăm dacă aceasta produce cu adevărat beneficii pentru întreaga Europă.”

„Facturile trebuie plătite!”

Comisia trebuie, totuși, să își onoreze angajamentele juridice. Programele finanțate de UE lansate în 2007 au atins viteza de croazieră. Acest lucru înseamnă că, în 2012, vom avea mai multe facturi de plătit pentru a rambursa autoritățile regionale sau IMM-urile care au investit în aceste programe. În special, nivelurile crescute ale plăților pentru programele de cercetare (+ 13,3 %, suma totală ajungând la 7,6 miliarde EUR) și pentru fondurile structurale și de coeziune (+ 8,4 %, suma totală ajungând la 45,1 miliarde EUR) vizează maximizarea contribuției bugetului UE la coeziune și creștere economică.

Creșterea propusă pentru bugetul pe anul viitor se ridică la strictul minim necesar pentru a onora angajamentele juridice pe care și le-a asumat Comisia. Dacă s-ar coborî sub acest nivel, statele membre și Parlamentul European nu și-ar mai putea respecta angajamentele juridice asumate în baza contractelor existente.

Există persoane care se întreabă de ce este necesar să mărim bugetul UE, în timp ce statele membre adoptă măsuri draconice de austeritate la nivel național”, spune Janusz Lewandowski. „Aceasta este o întrebare legitimă. Principalul motiv al acestei măriri este faptul că trebuie să plătim facturi pentru proiecte aflate în desfășurare în întreaga Europă. Probabil că aceste proiecte, de care beneficiază comunitățile locale și întreprinderile, nu ar fi fost lansate în 2007 dacă nu ar fi existat un angajament de finanțare din partea UE; este de neconceput să întrerupem finanțarea acestora. În primul rând, am putea fi acționați în justiție dacă nu respectăm termenii contractuali; în al doilea rând, bugetele statelor membre ar avea și mai mult de suferit, întrucât contează pe faptul că vor beneficia de contribuția UE pentru fondurile pe care statele le-au acordat deja beneficiarilor; în al treilea rând, întreruperea acestor proiecte la jumătatea drumului ar fi în detrimentul unor comunități întregi. Nu ne putem pedepsi cetățenii, întreprinderile, autoritățile locale și regionale care au dreptul de a li se plăti facturile. Gândiți-vă, de exemplu, la interconexiunea electrică dintre Regatul Unit și Irlanda. Contribuția totală a UE la acest proiect se ridică la 100 de milioane EUR! Scopul acestuia este asigurarea unui securități sporite a aprovizionării cu energie electrică pentru cetățenii irlandezi și britanici. În 2012, UE urmează să plătească pentru acest proiect aproximativ 24 de milioane EUR, adică mai mult de dublul sumei plătite în 2011.

Pentru o creștere economică durabilă

Pentru a beneficia de creștere economică și coeziune într-o Uniune cu 27 de state membre sunt necesare investiții și eforturi concertate. Proiectul de buget prevede, pentru 2012, plata a aproximativ 57,7 miliarde EUR pentru creșterea durabilă, pentru a ajuta statele membre să mărească nivelul investițiilor în acest domeniu; prioritățile Strategiei Europa 2020 beneficiază de aproximativ 62,6 miliarde EUR, cu 5,1 % mai mult decât anul trecut.

Cetățenii se află în centrul politicii europene, siguranța acestora reprezentând o prioritate absolută pentru UE. Proiectul de buget 2012 prevede o creștere cu 6,8 % în domeniul Libertate, securitate și justiție, în care sunt prevăzute acțiuni ce vizează interesele și nevoile cetățenilor. În plus, în cadrul inițiativelor Strategiei Europa 2020, acțiunile pentru tineret se ridică la 1,9 miliarde EUR, cu 15 % mai mult decât în 2011. Și activitățile privind schimbările climatice ocupă un loc important; se prevede o creștere cu 6,1 % în 2012, ajungându-se la un total de 8,1 miliarde EUR.

Pentru 500 de milioane de europeni

Numai 6 % din bugetul UE se alocă pentru funcționarea instituțiilor UE, 94 % din bugetul anual întorcându-se la regiunile, orașele, întreprinderile, oamenii de știință și cetățenii europeni, jumătate din aceste fonduri fiind destinate creșterii și ocupării forței de muncă.

„În centrul proiectului de buget adoptat astăzi se află UE și cetățenii săi. În primul rând, propunem reduceri bugetare în mai multe sectoare administrative, de exemplu formarea personalului, publicațiile, cheltuielile de deplasare și cheltuielile cu birourile pentru a menține costurile interne la cel mai scăzut nivel; în al doilea rând, am făcut eforturi pentru a identifica domeniile bugetare care nu produc rezultatele scontate, pentru a redirecționa fondurile către programe sau inițiative care înregistrează rezultate concrete pe teren. În al treilea rând, am optat pentru investiții în domenii care contribuie la creșterea și dezvoltarea economică: bugetul UE reprezintă un pachet anticriză! ”, afirmă Janusz Lewandowski.

PROIECTUL DE BUGET 2012 PE SCURT

PB 2012

Buget 2011(1)

Diferența

Diferența

CA

CP

CA

CP

CA

CP

CA

CP

1. Creștere durabilă

67 962,5

57 700,9

64 501,2

53 279,9

5,4 %

8,3 %

3 461,3

4 421,0

Marjă (2)

151,5

— Competitivitate pentru creștere și ocuparea forței de muncă

15 223,6

12 566,1

13 520,6

11 627,8

12,6 %

8,1 %

1 703,0

938,3

Marjă (2)

129,4

— Coeziune pentru creștere și ocuparea forței de muncă

52 738,9

45 134,8

50 980,6

41 652,1

3,4 %

8,4 %

1 758,3

3 482,7

Marjă

22,1

2. Conservarea și gestionarea resurselor naturale

60 158,4

57 948,4

58 659,2

56 378,9

2,6 %

2,8 %

1 499,2

1 569,5

Marjă

651,6

3. Cetățenie, libertate, securitate și justiție (3)

2 023,9

1 514,0

1 823,3

1 460,3

11,0 %

3,7 %

200,6

53,3

Marjă

81,1

Libertate, securitate și justiție

1 340,4

868,3

1 139,0

813,3

17,7 %

6,8 %

201,4

55,1

Marjă

65,6

— Cetățenie (3)

683,5

645,7

684,3

647,1

-0,1 %

-0,3 %

-0,9

-1,7

Marjă

15,5

4. UE ca actor mondial

9 009,3

7 293,7

8 759,3

7 238,7

2,9 %

0,8 %

250,0

55,0

Marjă (4)

246,7

5. Administrație

8 281,4

8 281,7

8 171,4

8 170,1

1,3 %

1,4 %

110,0

111,6

Marjă (5)

472,6

Total

147 435,4

132 738,7

142 111,3

126 546,7

3,7 %

4,9 %

5 324,1

6 192,0

Marjă

1 603,5

8 815,3

Creditele ca % din VNB

1,12 %

1,01 %

1,12 %

0,99 %

(1) Bugetul 2011 include bugetul rectificativ 1 și proiectele de buget rectificativ 2 și 3.

(2) Marja pentru rubrica 1a nu ia în considerare creditele referitoare la Fondul european de ajustare la globalizare (500 de milioane EUR).

(3) Cu excepția Fondului de solidaritate al Uniunii Europene.

(4) Marja prevăzută pentru rubrica 4 nu ia în considerare creditele aferente rezervei pentru ajutoare de urgență (258,9 milioane EUR).

(5) Pentru calcularea marjei sub plafonul pentru rubrica 5, se ia în considerare nota de subsol (1) din cadrul financiar 2007-2013 pentru suma de 84 de milioane EUR corespunzătoare contribuțiilor personalului la sistemul de pensii.

(1): CA = credite de angajament; CP = credite de plată

PROIECTUL DE BUGET 2012 - ANGAJAMENTE

PROIECTUL DE BUGET 2012 - PLĂȚI

Etapele următoare

Consiliul își va face publică poziția cu privire la proiectul de buget în iunie, iar Parlamentul European, în octombrie. În cazul unui dezacord între cele două instituții, Comisia Europeană va iniția o procedură de conciliere de 21 de zile, asumându-și rolul de mediator imparțial. Se așteaptă ca Parlamentul să adopte bugetul final 2012 în luna noiembrie.

Pentru mai multe informații privind proiectul de buget 2012:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

_____________________________________________________

Notă: Bugetul cuprinde previziuni atât pentru angajamente (garanții juridice de asigurare a finanțării, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții), cât și pentru plăți (în numerar sau transferuri bancare către beneficiari).


Side Bar