Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/499

Brüsszel, 2011. április 20

Az Európai Unió 2012. évi költségvetési tervezete: 500 millió európai számára szól takarékosság idején

„Kényes egyensúly, amely takarékossági és növekedést ösztönző intézkedéseket ötvöz 500 millió európai számára.” E szavakkal jellemezte Janusz Lewandowski költségvetésért és pénzügyi programozásért felelős biztos az Unió 2012. évi költségvetési tervezetét, amelyet 2011. április 20-án fogadott el a Bizottság. A 2012. évi költségvetési tervezet 132,7 milliárd EUR kifizetést tartalmaz, amely 2011-hez képest 4,9%-os növekedést jelent. A kötelezettségvállalások 147,4 milliárd EUR-t (+3,7%) tesznek ki. A 2012. évi költségvetési tervezet fő célkitűzése az európai gazdaság és az uniós polgárok teljes mértékű támogatása.

A takarékosságért

A Bizottság arra törekedett, hogy a 2012. évi költségvetési tervezet összhangban legyen a tagállamokban jelenleg tapasztalható takarékossági megfontolásokkal. A Bizottság különös erőfeszítést tett és a 2012. évi igazgatási kiadások befagyasztása, vagyis a 2011. évi költségvetéshez viszonyított 0,0%-os emelés mellett döntött. Ez úgy volt elérhető, hogy jelentősen csökkentette az épületekhez, az információs és kommunikációs technológiához, a tanulmányokhoz és kiadványokhoz, a kiküldetésekhez, valamint a konferenciákhoz és találkozókhoz kötődő kiadásokat. Ezenfelül a Bizottság – zsinórban harmadik éve – nem igényel további új álláshelyeket.

A jövő évi költségvetés összeállítása során a Bizottság továbbá arra törekedett, hogy azonosítsa az eredménytelen programokat, illetve kezdeményezéseket. A fejlesztési együttműködési eszköz kerete a források alacsony szintű felhasználása miatt 70,7 millió EUR-val csökkent. Az iparosodott országokkal való együttműködés eszköze esetében 14,5 millió EUR volt a csökkentés, mivel 2007-ben több előirányzatot visszavontak, valamint az új jogalap elfogadása késedelmet szenvedett. A GALILEO program finanszírozása 24,9 millió EUR-val csökkent (lásd a kötelezettségvállalási előirányzatok számadatait). „Ezzel tartozunk az európai adófizetőknek – mondta Lewandowski biztos, majd hozzátette: A megtakarítások kapcsán szigorúan meg kell vizsgálnunk tevékenységünket és fel kell tennünk magunknak a kérdést: vajon minden, amit teszünk, egész Európa számára valódi haszonnal jár-e?”

„A számlákat ki kell fizetni!”

A Bizottság ugyanakkor köteles betartani jogi kötelezettségvállalásait. A 2007-ben elindított, uniós finanszírozású programok mostanra teljes sebességgel működnek. Ez azt vonja maga után, hogy 2012-ben több kifizetést kell majd teljesítenünk, hogy visszatérítsük az ezekbe a programokba beruházó regionális hatóságok és kkv-k kiadásait. A kutatási programok kifizetései +13,3%-kal 7,6 milliárd EUR-ra, a strukturális alapok és a Kohéziós Alap kifizetései pedig +8,4%-kal 45,1 milliárd EUR-ra emelkednek. Ennek célja, hogy maximalizáljuk a gazdasági növekedéshez és kohézióhoz nyújtott uniós költségvetési hozzájárulást.

A jövő évi költségvetés javasolt emelése csupán a Bizottság jogi kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez szükséges minimális szintet éri el. E számadat bármilyen csökkentése azt jelentené, hogy a tagállamok és az Európai Parlament kénytelenek lennének megszegni a meglévő szerződésekkel kapcsolatban tett jogi kötelezettségvállalásokat.

„Néhányan azt kérdezik, miért bővítjük az uniós költségvetést, amikor a tagállamok szigorú takarékossági intézkedéseket hoznak belföldön – mondta Janusz Lewandowski. – Ez jogos kérdés. Az emelés fő oka, hogy kötelesek vagyunk Európa-szerte rendezni az egyes projektekkel kapcsolatos kifizetéseket. Uniós támogatás nélkül talán soha nem indultak volna el 2007-ben azok a projektek, amelyek a helyi közösségek és vállalkozások javára válnak; ezért elképzelhetetlen, hogy ezeket ne finanszírozzuk tovább. Először is, beperelhetnek bennünket, amiért nem teljesítjük a szerződéses feltételeket. Másodszor, ez még érzékenyebben érintené a tagállamok költségvetését, hiszen azt várják tőlünk, hogy visszatérítsük számukra azon finanszírozás uniós részét, amelyet ők már kifizettek a kedvezményezetteknek. Harmadszor, egész közösségekre nézve járna hátrányos következményekkel, ha félúton leállítanánk az ilyen jellegű projekteket. Nem büntethetjük polgárainkat, vállalkozásainkat, helyi és regionális hatóságainkat, akiknek joguk van ahhoz, hogy teljesítsük számukra e kifizetéseket. Vegyük például az Egyesült Királyság és Írország közötti elektromos összeköttetést. Az ehhez a projekthez nyújtott teljes uniós hozzájárulás 100 millió EUR! A projekt célja, hogy az ír és brit polgárok számára nagyobb biztonságot nyújtson az energiaellátás terén. Az Unió 2012-ben erre a projektre mintegy 24 millió EUR-t fordít, ami 2011-hez viszonyítva több mint kétszer akkora összeget jelent.

A fenntartható gazdasági növekedésért

A 27 tagállamból álló Unióban a gazdasági növekedés és kohézió összehangolt erőfeszítések és beruházások révén valósítható meg. A költségvetési tervezet 2012-ben mintegy 57,7 milliárd EUR kifizetését irányozza elő fenntartható növekedésre, amelynek segítségével a tagállamok fokozhatják beruházásaikat e téren. Az Európa 2020 stratégia prioritásaira pedig hozzávetőleg 62,6 milliárd EUR-t fordítunk, ami az előző évhez képest 5,1%-os emelkedést jelent.

Az európai szakpolitikák középpontjában a polgárok állnak, akiknek biztonsága kiemelt fontosságú az EU számára. A 2012. évi költségvetési tervezetben 6,8%-os emelést irányoztunk elő a szabadság, biztonság és a jog érvényesülése terén, ahol a fellépések a polgárok érdekeire és igényeire összpontosulnak. Ezenfelül az Európa 2020 stratégia kezdeményezései keretében az ifjúsággal kapcsolatos fellépések összege eléri az 1,9 milliárd EUR-t, ami 2011-hez képest 15,0%-kal magasabb. Az éghajlatváltozás kapcsán végzendő tevékenységek ugyancsak fontosak: e téren 2012-ben 6,1%-os emelést tervezünk, így összesen 8,1 milliárd EUR áll majd rendelkezésre.

500 millió európai számára

Az uniós intézmények működésére az uniós költségvetés csupán 6%-át fordítjuk, következésképpen az éves költségvetés 94%-a az európai régiók és városok, vállalkozások, tudósok és polgárok rendelkezésére áll, és a költségvetés fele a növekedés és foglalkoztatás céljait szolgálja.

„A ma elfogadott költségvetési tervezet középpontjában az Unió és annak polgárai állnak. Először is, az igazgatás számos területén javaslunk csökkentéseket – így például a személyzet képzése, a kiadványok, valamint az utazási és irodaköltségek terén – annak érdekében, hogy a belső költségek arányát a legalacsonyabb szinten tartsuk. Másodszor, mindenre kiterjedően azonosítottuk a költségvetés azon területeit, amelyek nem teljesítettek megfelelően, továbbá konkrét gyakorlati eredményeket hozó programok és kezdeményezések felé csoportosítottuk át a forrásokat. Harmadszor, amellett döntöttünk, hogy olyan területekbe ruházzunk be, amelyek hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez és fejlődéshez: az uniós költségvetés válságellenes csomag! ” – jelentette ki Janusz Lewandowski.

A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET DIÓHÉJBAN

. évi költségvetési tervezet 2012

. évi költségvetés 2011 (1)

Különbözet

Különbözet

CA

PA

CA

PA

CA

PA

CA

PA

1. Fenntartható növekedés

67 962.5

57 700.9

64 501.2

53 279.9

5.4%

8.3%

3 461,3

4 421,0

Mozgástér (2)

151.5

— Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért

15 223.6

12 566.1

13 520.6

11 627.8

12.6%

8.1%

1 703,0

938,3

Mozgástér (2)

129.4

— Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért

52 738.9

45 134.8

50 980.6

41 652.1

3.4%

8.4%

1 758,3

3 482,7

Mozgástér

22.1

2. A természeti erőforrások megőrzése és kezelése

60 158.4

57 948.4

58 659.2

56 378.9

2.6%

2.8%

1 499,2

1 569,5

Mozgástér

651.6

3. Uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése (3)

2 023.9

1 514.0

1 823.3

1 460.3

11.0%

3.7%

200,6

53,3

Mozgástér

81.1

— Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése

1 340.4

868.3

1 139.0

813.3

17.7%

6.8%

201,4

55,1

Mozgástér

65.6

— Uniós polgárság (3)

683.5

645.7

684.3

647.1

-0.1%

-0.3%

-0,9

-1,7

Mozgástér

15.5

4. Az EU mint globális szereplő

9 009.3

7 293.7

8 759.3

7 238.7

2.9%

0.8%

250,0

55,0

Mozgástér (4)

246.7

5. Igazgatás

8 281.4

8 281.7

8 171.4

8 170.1

1.3%

1.4%

110,0

111,6

Mozgástér (5)

472.6

Összesen

147 435.4

132 738.7

142 111.3

126 546.7

3.7%

4.9%

5 324,1

6 192,0

Mozgástér

1 603.5

8 815.3

Előirányzatok a GNI %-ában

1.12 %

1.01 %

1.12 %

0.99 %

(1) A 2011. évi költségvetés tartalmazza az 1. számú költségvetés-módosítást, valamint a 2–3. számú költségvetés-módosítási tervezetet.

(2) Az 1a. alfejezet mozgástere nem veszi figyelembe az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaphoz kapcsolódó előirányzatokat (500 millió EUR).

(3) Nem tartalmazza az Európai Szolidaritási Alapot.

(4) A 4. fejezet mozgástere nem veszi figyelembe a sürgősségisegély-tartalékhoz kapcsolódó előirányzatokat (258,9 millió EUR).

(5) Az 5. fejezet felső korlátja alatt fennmaradó mozgástér kiszámítása során figyelembe vették a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret 1. lábjegyzetét a személyzet által a nyugdíjrendszerbe fizetett 84 millió EUR-s hozzájárulás erejéig.

(1): CA = Kötelezettségvállalási előirányzatok PA= Kifizetési előirányzatok

A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI

A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIFIZETÉSEI

A következő lépések

A Tanács júniusban ismerteti a költségvetési tervezettel kapcsolatos álláspontját, amelyet októberben az Európai Parlament álláspontja követ. Amennyiben véleménykülönbség állna fenn köztük, 21 napos egyeztetési eljárás veszi kezdetét, amelyben az Európai Bizottság pártatlan közvetítőként lép fel. A 2012. évi végleges költségvetést várhatóan novemberben fogadja el a Parlament.

További információk a 2012. évi költségvetési tervezetről:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

_____________________________________________________

Megjegyzés: A költségvetés kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket irányoz elő. A kötelezettségvállalások finanszírozás nyújtására vonatkozó jogi kötelezettségek, amelyek bizonyos feltételek teljesülése esetén lépnek életbe, míg a kifizetések a kedvezményezettek számára történő tényleges pénzátutalást jelentenek.


Side Bar