Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/499

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2011

Σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012: για 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους σε καιρούς λιτότητας

«Πρόκειται για μια λεπτή εξισορρόπηση μέτρων λιτότητας με μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης για 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους». Έτσι περιέγραψε ο Επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τον δημοσιονομικό προγραμματισμό Janusz Lewandowski το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012 που ενέκρινε σήμερα, 20 Απριλίου 2011, η Επιτροπή. Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2012, αντιπροσωπεύει 132,7 δισεκατ. ευρώ σε πληρωμές που ισοδυναμούν με αύξηση ύψους 4,9 % σε σχέση με το 2011. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανέρχονται σε 147,4 δισεκατ. ευρώ (+3,7%). Βασικός στόχος του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2012 είναι η πλήρης υποστήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και των πολιτών της ΕΕ.

Όσον αφορά την λιτότητα

Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2012 προσπαθεί να εναρμονιστεί με το τρέχον κλίμα λιτότητας που επικρατεί σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή κατέβαλε ιδιαίτερες προσπάθειες και προτίμησε να παγώσει τις διοικητικές της δαπάνες το 2012 πράγμα που σημαίνει 0,0% αύξηση σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2011. Αυτό επιτεύχθηκε με σημαντική ελάττωση των δαπανών για κτίρια, πληροφορική και επικοινωνία, μελέτες, δημοσιεύσεις, αποστολές, συνεδριάσεις και συσκέψεις. Πέραν αυτών, επί τρίτο κατά σειρά έτος, η Επιτροπή δεν ζητεί να της δοθούν νέες θέσεις προσωπικού.

Επίσης, κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του επόμενου έτους, η Επιτροπή προσπάθησε να διαπιστώσει ποιά προγράμματα ή πρωτοβουλίες δεν έχουν ικανοποιητικές επιδόσεις. Λόγω χαμηλότερων επιπέδων απορρόφησης, το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας μειώθηκε κατά 70,7 εκατ. ευρώ. Το χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες μειώθηκε επίσης κατά 14,5 εκατ. ευρώ λόγω των μεγάλων αποδεσμεύσεων κονδυλίων το 2007 και των καθυστερήσεων στην έκδοση της νέας νομικής βάσης. Η χρηματοδότηση του GALILEO μειώθηκε κατά 24,9 εκατ. ευρώ (Σημείωση: τα αριθμητικά στοιχεία αντιστοιχούν σε αναλήψεις υποχρεώσεων). «Έχουμε υποχρέωση απέναντι στον ευρωπαίο φορολογούμενο, είπε ο Επίτροπος Lewandowski: η εξοικονόμηση πόρων πρέπει, μεταξύ άλλων, να μας κάνει να εξετάζουμε σοβαρά τα όσα κάνουμε και να διερωτόμαστε αν όλα όσα κάνουμε όντως είναι προς όφελος ολόκληρης της Ευρώπης!»

«Πρέπει να πληρωθούν οι λογαριασμοί!»

Ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να φέρει σε πέρας τις νομικές της δεσμεύσεις. Τα προγράμματα που δρομολογήθηκαν το 2007 με χρηματοδότηση από την ΕΕ, βρίσκονται τώρα σε πλήρη ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι το 2012 θα έχουμε περισσότερους λογαριασμούς να πληρώσουμε για την εξόφληση των περιφερειακών αρχών ή των ΜΜΕ που έχουν επενδύσει στα προγράμματα αυτά. Συγκεκριμένα, οι αυξήσεις πληρωμών για τα ερευνητικά προγράμματα (+ 13,3% σε 7,6 δισεκατ. ευρώ) και στα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής (+ 8,4 % σε 45,1 δισεκατ. ευρώ) αποβλέπουν στην μεγιστοποίηση της συμβολής του προϋπολογισμού της ΕΕ στην οικονομική ανάπτυξη και στη συνοχή

Η προτεινόμενη αύξηση για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους περιορίζεται στο απολύτως ελάχιστο που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των νομικών δεσμεύσεων της Επιτροπής. Οποιαδήποτε μείωση κάτω από το ύψος αυτό θα ανάγκαζε τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αθετήσουν τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο υφιστάμενων συμβάσεων.

«Ορισμένοι ρωτούν για ποιο λόγο αυξάνεται ο προϋπολογισμός της ΕΕ όταν τα κράτη μέλη είναι τα ίδια αντιμέτωπα με αυστηρά μέτρα λιτότητας, είπε ο Επίτροπος Janusz Lewandowski· πρόκειται για θεμιτό ερώτημα. Ο κύριος λόγος είναι ότι πρέπει να πληρώσουμε λογαριασμούς για σχέδια που λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα σχέδια αυτά που ωφελούν τοπικούς πληθυσμούς και επιχειρήσεις πιθανόν να μην είχαν ποτέ δρομολογηθεί το 2007 χωρίς τη διάθεση κονδυλίων της ΕΕ· η διακοπή της χρηματοδότησής τους είναι αδιανόητη. Πρώτον, μπορεί να γίνει καταγγελία εναντίον μας για μη τήρηση των όρων των συμβάσεων; δεύτερον, αυτό θα έβλαπτε τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών ακόμη περισσότερο, καθώς αυτά προσβλέπουν στην καταβολή του μεριδίου της ΕΕ επί των ποσών χρηματοδότησης που αυτά έχουν ήδη καταβάλλει στους δικαιούχους· τρίτον, η διακοπή της εκτέλεσης των σχεδίων αυτών θα έβλαπτε ολόκληρους πληθυσμούς. Δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε πολίτες, επιχειρήσεις, τοπικές και περιφερειακές αρχές που έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν την εξόφληση των λογαριασμών τους. Ας πάρουμε για παράδειγμα την διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας. Η συνολική συμβολή της ΕΕ στο έργο αυτό υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ! Στόχος του έργου είναι η παροχή σε ιρλανδούς και βρετανούς πολίτες μεγαλύτερης ασφάλειας όσον αφορά την ηλεκτροδότησή τους. Το 2012, οι λογαριασμοί που θα πρέπει να πληρώσει η ΕΕ για το έργο αυτό θα ανέλθουν σε 24 εκατ. ευρώ, δηλαδή πάνω από το διπλάσιο σε σχέση με το 2011.

Όσον αφορά την διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη

Η πρόοδος όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και τη συνοχή σε μια Ένωση με 27 κράτη μέλη επιτυγχάνεται με συντονισμένες προσπάθειες και επενδύσεις. Το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει περίπου 57,7 δισεκατ. ευρώ σε πληρωμές το 2012 στο πλαίσιο της διατηρήσιμης ανάπτυξης, ώστε να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στους τομείς αυτούς, ενώ 62,6 δισεκατ. ευρώ αφιερώνονται για τις προτεραιότητας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ποσό αυξημένο κατά 5,1 % έναντι του προηγούμενου έτους.

Οι πολίτες αποτελούν τον άξονα της ευρωπαϊκής πολιτικής και η ασφάλειά τους αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ. Το σχέδιο προϋπολογισμού του 2012 προβλέπει αύξηση κατά 6,8% στον τομέα της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης με δράσεις εστιασμένες στα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολιτών. Επιπλέον, βάσει των πρωτοβουλιών της στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020», οι δράσεις υπέρ των νέων ανέρχονται σε 1,9 δισεκατ. ευρώ, δηλαδή 15,0% περισσότερο από το 2011. Σημαντική θέση κατέχουν και οι ενέργειες για την κλιματική αλλαγή. Το 2012 προγραμματίζεται αύξηση κατά 6,1% ώστε να επιτευχθεί συνολικό ποσό 8,1 δισεκατ. ευρώ.

Για 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους

Μόνον το 6% του προϋπολογισμού της ΕΕ αφορά την λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ως εκ τούτου το 94% του ετήσιου προϋπολογισμού επιστρέφει στις περιφέρειες και στις πόλεις, στις επιχειρήσεις, στους επιστήμονες και στους πολίτες της Ευρώπης, ενώ το μισό από το ποσό αυτό διατίθεται για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

«Το σχέδιο προϋπολογισμού που εγκρίθηκε σήμερα εστιάζεται στην ΕΕ και στους πολίτες της. Πρώτον, προτείνουμε περικοπές σε πολλούς διοικητικούς τομείς, όπως εκπαίδευση του προσωπικού, δημοσιεύσεις, αποστολές και γραφεία, με σκοπό να διατηρηθεί το μερίδιο του εσωτερικού κόστους στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο· δεύτερον, καταβάλλαμε μεγάλες προσπάθειες να διαπιστώσουμε ποιοί τομείς του προϋπολογισμού δεν απέδιδαν όσο αναμενόταν ώστε να διοχετευθούν τα σχετικά ποσά σε προγράμματα ή πρωτοβουλίες που παράγουν απτά αποτελέσματα. Τρίτον, επιλέξαμε να επενδύσουμε σε τομείς που συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποτελεί μια δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της κρίσης!» δήλωσε ο Επίτροπος Janusz Lewandowski.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2012

Προϋπολογισμός 2012

ΣΠ 2011(1)

Διαφορά

Διαφορά

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

1. Διατηρήσιμη ανάπτυξη

67 962,5

57 700,9

64 501,2

53 279,9

5,4%

8,3%

3 461,3

4 421,0

Περιθώριο (2)

151,5

— Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση

15 223,6

12 566,1

13 520,6

11 627,8

12,6%

8,1%

1 703,0

938,3

Περιθώριο (2)

129,4

— Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση

52 738,9

45 134,8

50 980,6

41 652,1

3,4%

8,4%

1 758,3

3 482,7

Περιθώριο

22,1

2. Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων

60 158,4

57 948,4

58 659,2

56 378,9

2,6%

2,8%

1 499,2

1 569,5

Περιθώριο

651,6

3. Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη (3)

2 023,9

1 514,0

1 823,3

1 460,3

11,0%

3,7%

200,6

53,3

Περιθώριο

81,1

— Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη

1 340,4

868,3

1 139,0

813,3

17,7%

6,8%

201,4

55,1

Περιθώριο

65,6

— Ιθαγένεια (3)

683,5

645,7

684,3

647,1

-0,1%

-0,3%

-0,9

-1,7

Περιθώριο

15,5

4. Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων

9 009,3

7 293,7

8 759,3

7 238,7

2,9%

0,8%

250,0

55,0

Περιθώριο (4)

246,7

5. Διοίκηση

8 281,4

8 281,7

8 171,4

8 170,1

1,3%

1,4%

110,0

111,6

Περιθώριο (5)

472,6

Σύνολο

147 435,4

132 738,7

142 111,3

126 546,7

3,7%

4,9%

5 324,1

6 192,0

Περιθώριο

1 603,5

8 815,3

Πιστώσεις ως% του ΑΕΕ

1,12 %

1,01 %

1,12 %

0,99 %

(1) Ο προϋπολογισμός του 2011 περιλαμβάνει τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1 και τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών 2 έως 3.

(2) Το περιθώριο για τον τομέα 1α δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (500 εκατ. ευρώ).

(3) Μη περιλαμβανομένου του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ

(4) Το περιθώριο για τον τομέα 4 δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που συνδέονται με το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (258,9 εκατ. EUR).

(5) Για τον υπολογισμό του περιθωρίου υπό το ανώτατο όριο για τον τομέα 5, λαμβάνεται υπόψη η υποσημείωση αριθ. 1 του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 που αφορά ποσό 84 εκατ. ευρώ για τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό καθεστώς.

(1): ΠΑΥ = Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ΠΠ = Πιστώσεις πληρωμών

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2012, ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2012, ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο θα γνωστοποιήσει τη θέση του σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού τον Ιούνιο και θα ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δύο, θα κινηθεί διαδικασία συνδιαλλαγής διάρκειας 21 ημερών κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει το ρόλο του έντιμου διαμεσολαβητή. Ο τελικός προϋπολογισμός του 2012 αναμένεται να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2012:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

_____________________________________________________

Σημείωση: Ο προϋπολογισμός προβλέπει συγχρόνως αναλήψεις υποχρεώσεων (νομικές υποχρεώσεις για χρηματοδοτήσεις εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις) και πληρωμές (χρηματικές καταθέσεις ή τραπεζικές μεταφορές προς τους δικαιούχους).


Side Bar