Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/498

Bruselj, 20. aprila 2011

Komisija spremenila svoj kodeks ravnanja komisarjev

Komisija je na današnjem tedenskem sestanku sklenila spremeniti svoj kodeks ravnanja komisarjev. Sprejete spremembe, ki krepijo in pojasnjujejo več prej veljavnih določb, utrjujejo etični okvir.

Predsednik Barroso je v svojih političnih smernicah za naslednjo Komisijo, predstavljenih septembra 2009, oznanil, da namerava spremeniti kodeks ravnanja komisarjev, za katerega upa, da bo „referenčni dokument, ki bo navdihoval druge institucije EU“.

Veljavni kodeks ravnanja je eden najstrožjih kodeksov, ki veljajo za nosilce javnih funkcij. Nova različica kodeksa ravnanja upošteva različne študije, ki so jih pred kratkim izvedli Evropska komisija, Evropski parlament in OECD (Post-Public Employment – Good Practices for Preventing Conflict of Interest, 2010). Te študije so vir koristnih priporočil za večjo dovršenost in učinkovitost kodeksa ravnanja Komisije, ki se kažejo v naslednjih spremembah:

  • jasnejših pravilih o političnih dejavnostih, vključno s sodelovanjem komisarjev v volilnih kampanjah,

  • strožjih pravilih o dejavnostih komisarjev po prenehanju funkcije, vključno s smernicami za ocene ad hoc odbora za etiko, in podaljšanju obveznosti obveščanja o dejavnostih po prenehanju funkcije z 12 na 18 mesecev,

  • letni reviziji izjav o interesih,

  • uvedbi jasnega postopka za obravnavanje morebitne nevarnosti konflikta interesov med mandatom,

  • jasnejših pravilih glede sprejemanja daril in gostoljubnosti,

  • izključitvi zakoncev, partnerjev in ožjih družinskih članov iz kabinetov članov Komisije,

  • krepitvi pristojnosti ad hoc odbora za etiko.

Kodeks ravnanja komisarjev je popolnoma v skladu s členom 17 Pogodbe o Evropski uniji in členom 245 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Obveznosti glede neodvisnosti in integritete, ki veljajo za člane Komisije in so na splošno določene v navedenih členih, imajo v kodeksu operativno razsežnost.

Evropski parlament je bil v skladu z Okvirnim sporazumom o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo pozvan, naj predloži pripombe k predlaganim spremembam. Danes sprejeti kodeks ravnanja upošteva njegova stališča.


Side Bar