Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/498

Bruxelles, 20 aprilie 2011

Comisia revizuiește Codul de conduită al comisarilor

Comisia a decis astăzi, în cadrul reuniunii sale săptămânale, să revizuiască Codul de conduită al comisarilor. Modificările aduse consolidează cadrul etic printr-un plus de forță și claritate conferit anumitor dispoziții anterioare.

În documentul „Orientări politice pentru următoarea Comisie”, prezentat în septembrie 2009, președintele Barroso și-a anunțat intenția de a revizui Codul de conduită al comisarilor, exprimându-și speranța ca acesta să devină un „document de referință care va fi o sursă de inspirație pentru celelalte instituții ale UE”.

Codul de conduită actual este deja unul dintre cele mai riguroase coduri destinate funcționarilor publici. Noua revizuire a Codului de conduită urmează mai multor studii efectuate recent de către Comisia Europeană și Parlamentul European, precum și de OCDE (Post-Public Employment – Good Practices for Preventing Conflict of Interest, 2010). Studiile menționate au furnizat câteva recomandări utile cu scopul de a spori exhaustivitatea și eficiența Codului de conduită al Comisiei, acestea fiind reflectate în următoarele modificări:

  • norme mai clare privind activitățile politice, inclusiv participarea comisarilor în campaniile electorale;

  • norme mai stricte cu privire la activitățile desfășurate după încheierea mandatului, inclusiv orientări privind criteriile de evaluare aplicate de Comitetul ad hoc pe probleme de etică, și extinderea obligației de notificare a activităților desfășurate după încheierea mandatului de la 12 la 18 luni;

  • revizuirea anuală a declarațiilor de interese;

  • introducerea unei proceduri clare privind abordarea oricărui risc potențial de conflict de interese în timpul mandatului;

  • norme mai clare privind cadourile și ospitalitatea;

  • interdicția ca soții, partenerii și membrii direcți ai familiei să facă parte din personalul cabinetelor membrilor Comisiei;

  • consolidarea mandatului Comitetului ad hoc pe probleme de etică.

Codul de conduită al comisarilor respectă pe deplin articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 245 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acesta conferă o dimensiune operațională obligațiilor privind independența și integritatea impuse membrilor Comisiei, care sunt definite în termeni generali în dispozițiile menționate.

În conformitate cu Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie, Parlamentul European a fost invitat să prezinte observații cu privire la modificările propuse. Codul de conduită adoptat astăzi ia în considerare punctele de vedere exprimate de Parlamentul European.


Side Bar