Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/498

Briselē, 2011. gada 20. aprīlī

Komisija pārskata Komisāru rīcības kodeksu

Komisija savā iknedēļas sanāksmē šodien nolēma pārskatīt Komisāru rīcības kodeksu. Veikto izmaiņu rezultātā tiek pastiprināts ētiskais pamats, uzlabojot un precizējot vairākus līdzšinējos noteikumus.

Savās 2009. gada septembrī iesniegtajās Politikas pamatnostādnēs nākamajai Komisijai priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu paziņoja par savu nodomu pārskatīt Komisāru rīcības kodeksu, izsakot cerību, ka tas kļūs ,,par atskaites punktu, kas sniedz ierosmi citām ES iestādēm.”

Jau pašreizējais rīcības kodekss ir viens no stingrākajiem, ko piemēro valsts iestāžu amatpersonām. Pirms rīcības kodeksa jaunās pārskatīšanas Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) nesen veica vairākus pētījumus (ESAO pētījuma nosaukums: Post-Public Employment – Good Practices for Preventing Conflict of Interest, 2010.). Šie pētījumi sniedza turpmākus lietderīgus ieteikumus, kuru nolūks ir palielināt Komisijas rīcības kodeksa pilnīgumu un efektivitāti un kuri ir atspoguļoti šādās izmaiņās:

  • skaidrāki noteikumi par politiska rakstura aktivitātēm, tostarp komisāru piedalīšanos vēlēšanu kampaņās;

  • stingrāki noteikumi par darbību pēc aiziešanas no komisāru kolēģijas, tostarp galvenie kritēriji ad hoc ētikas komitejas novērtējuma veikšanai, un tā laikposma pagarināšana no 12 līdz 18 mēnešiem, kurā jāpaziņo par darba uzsākšanu pēc aiziešanas no kolēģijas;

  • ikgadēja interešu deklarāciju pārskatīšana;

  • skaidras procedūras ieviešana, lai novērstu jebkādu iespējamo risku saistībā ar interešu konfliktu amata pilnvaru laikā;

  • skaidrāki noteikumi par dāvanām un viesmīlību;

  • aizliegums Komisijas locekļu birojos nodarbināt viņu laulātos, partnerus un tiešos ģimenes locekļus;

  • ad hoc ētikas komitejai uzticētā uzdevuma pastiprināšana.

Komisāru rīcības kodeksā ir pilnībā ievērots Līguma par Eiropas Savienību 17. pants un Līguma par Eiropas Savienības darbību 245. pants. Rīcības kodeksā ir konkretizēti Komisijas locekļiem uzliktie neatkarības un integritātes ievērošanas pienākumi, kas ir vispārīgi noteikti šajos līgumos.

Saskaņā ar pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām Eiropas Parlaments tika aicināts iesniegt apsvērumus par ierosinātajām izmaiņām. Šodien pieņemtajā rīcības kodeksā ir ņemts vērā Eiropas Parlamenta paustais viedoklis.


Side Bar