Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/498

Briuselis, 2011 m. balandžio 20 d.

Komisija peržiūrėjo Komisijos narių elgesio kodeksą

Šiandien per savaitinį posėdį Komisija nusprendė peržiūrėti Komisijos narių elgesio kodeksą. Padarytais pakeitimais, sugriežtinus ir paaiškinus kai kurias ankstesnes nuostatas, sustiprinti etikos principai.

2009 m. rugsėjo mėn. paskelbtose Politikos gairėse kitos kadencijos Komisijai Pirmininkas J. M. Barroso pareiškė sieksiantis peržiūrėti Komisijos narių elgesio kodeksą ir tikintis, kad „šis kodeksas taps gairėmis, įkvėpsiančiomis kitas ES institucijas“.

Dabartinis elgesio kodeksas jau dabar yra vienas griežčiausių viešojo sektoriaus tarnautojams taikomų kodeksų. Jis peržiūrėtas vadovaujantis keliais tyrimais, kuriuos neseniai atliko Europos Komisija, Europos Parlamentas ir OECD (Post-Public Employment – Good Practices for Preventing Conflict of Interest, 2010). Iš šių tyrimų gauta papildomos naudingos informacijos, kaip padaryti Komisijos narių elgesio kodeksą išsamesnį ir veiksmingesnį. Pagal šias rekomendacijas padaryti šie pakeitimai:

  • aiškesnės politinės veiklos, įskaitant Komisijos narių dalyvavimo rinkimų kampanijose, taisyklės;

  • griežtesnės veiklos pasibaigus kadencijai taisyklės, įskaitant Ad hoc etikos komiteto vertinimo kriterijus ir nuo 12 iki 18 mėnesių pailgintą įpareigojimo pranešti apie veiklą pasibaigus tarnybai laikotarpį;

  • metinė interesų deklaracijų peržiūra;

  • nustatyta aiški tvarka, taikoma kilus galimam interesų konflikto pavojui Komisijos nariui einant pareigas;

  • aiškesnės su dovanomis ir naudojimusi vaišingumu susijusios taisyklės;

  • draudimas sutuoktiniams, partneriams ir tiesioginiams šeimos nariams dirbti Komisijos narių kabinetuose;

  • sustiprinta Ad hoc etikos komiteto kompetencija.

Komisijos narių elgesio kodeksas visiškai atitinka Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 245 straipsnį. Šių straipsnių nuostatose bendrai apibrėžti Komisijos narių įsipareigojimai dirbti nepriklausomai ir sąžiningai kodekse sukonkretinti.

Pagal Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių Europos Parlamentas pakviestas pateikti pastabas dėl pasiūlytų pakeitimų. Šiandien priimtame elgesio kodekse atsižvelgta į Europos Parlamento išreikštą nuomonę.


Side Bar