Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/498

Brüsszel, 2011. április 20.

A Bizottság felülvizsgálja a biztosok magatartási kódexét

A Bizottság a mai napon megtartott heti ülésén úgy határozott, hogy felülvizsgálja a biztosok számára kidolgozott magatartási kódexét. A változtatások célja az etikai keret továbbfejlesztése egyes korábbi rendelkezések megerősítése és egyértelműbbé tétele révén.

Barroso elnök 2009 szeptemberében a következő Bizottság számára készített politikai iránymutatásában bejelentette a biztosok magatartási kódexének felülvizsgálatára vonatkozó szándékát abban a reményben, hogy „ez a kódex olyan referenciadokumentum lesz, amely a többi uniós intézményt is inspirálja majd”.

Már a jelenlegi magatartási kódex is az egyik legszigorúbb a közfeladatot ellátó személyek tekintetében alkalmazott hasonló dokumentumok közül. A magatartási kódex mostani felülvizsgálatát számos tanulmány előzte meg, amelyet a közelmúltban az Európai Bizottság és az Európai Parlament, valamint az OECD végzett (Közfeladat ellátását követően folytatott tevékenység – Bevált gyakorlatok az összeférhetetlenség megelőzésére, 2010) E tanulmányok további hasznos ajánlásokat fogalmaztak meg a bizottsági magatartási kódex átfogó jellegének és hatékonyságának javítása érdekében, amelyeket különösen a következő változások tükröznek:

  • Átláthatóbb szabályok a politikai tevékenységekre vonatkozóan, ideértve a biztosok választási kampányokban történő részvételét is;

  • Szigorúbb szabályok a biztosi testületből való kiválás utáni tevékenységet illetően, ideértve az ad hoc etikai bizottság értékelésére vonatkozó irányadó kritériumokat és a hivatali idő lejárta utáni tevékenység bejelentési kötelezettségének 12 hónapról 18 hónapra történő felemelését;

  • Az érdekeltségi nyilatkozatok éves felülvizsgálata;

  • Olyan átlátható eljárás bevezetése, melynek révén a megbízatás alatti összeférhetetlenség minden veszélye kiküszöbölhető;

  • Egyértelműbb szabályok az ajándékok és a vendéglátás tekintetében;

  • A házastársak, élettársak és közvetlen családtagok kizárása a bizottsági tagok kabinetjeiből;

  • Az ad hoc etikai bizottság hatáskörének növelése.

A biztosok magatartási kódexe teljes mértékben tiszteletben tartja az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkét és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 245. cikkét. Operatív dimenzióba helyezi a Bizottság tagjaira nézve kötelező függetlenséget és feddhetetlenséget, amelyekről az említett cikkek általánosságban rendelkeznek.

Az Európai Parlament és a Bizottság kapcsolatairól szóló keretmegállapodással összhangban a Bizottság felkérte az Európai Parlamentet, hogy tegye meg észrevételeit a javasolt változtatásokkal kapcsolatban. A mai napon elfogadott magatartási kódex tekintetbe veszi az Európai Parlament véleményét.


Side Bar