Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/498

Брюксел, 20 април 2011 г.

Комисията преразглежда Кодекса за поведение на членовете на Комисията

На своето ежеседмично заседание днес Комисията реши да преразгледа Кодекса за поведение на членовете на Комисията. Направените промени са с цел укрепване на етичната рамка чрез засилване и изясняване на няколко от предходните разпоредби.

В документа „Политически насоки за следващата Комисия“, представен през септември 2009 г., председателят Барозу оповести своето намерение да преразгледа Кодекса за поведение на членовете на Комисията, за който той се надяваше да стане „основен референтен документ, който да служи за вдъхновение за другите институции на ЕС“.

Настоящият Кодекс за поведение вече е с едни от най-строгите правила, които се прилагат спрямо служителите на обществена длъжност. Новото преразглеждане на Кодекса за поведение е вследствие на няколко наскоро проведени проучвания от Европейската комисия и Европейския парламент, както и от ОИСР (Заетостта след заемане на обществена длъжност – Добри практики за предотвратяване на конфликт на интереси, 2010 г.). Тези проучвания доведоха до допълнителни полезни препоръки за придаване на завършеност и увеличаване на ефективността на Кодекса за поведение на Комисията и са отразени в следните промени:

  • по-ясни правила за политическите дейности, включително участието на членовете на Комисията в избирателни кампании;

  • по-строги правила относно дейността след напускането на колегията, включително насочващи критерии за оценката на създадения за целта Комитет по етика и удължаване на срока на задължението за уведомяване за дейността, след заемана служба в Комисията, от 12 на 18 месеца;

  • ежегодно преразглеждане на декларациите за интереси;

  • въвеждане на ясна процедура за преодоляване на потенциалния риск от конфликт на интереси по време на мандата;

  • по-ясни правила регулиращи приемането на подаръци и жестовете на гостоприемство;

  • изключването на съпрузи/съпруги, партньори и преки членове на семейството от кабинетите на членовете на Комисията;

  • засилване на компетенциите на създадения за целта Комитет по етика.

Кодексът за поведение на членовете на Комисията е в пълно съответствие с член 17 от Договора за Европейския съюз и с член 245 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Той придава оперативно измерение на задълженията за независимост и почтеност, наложени спрямо членовете на Комисията и определени в общи линии в тези разпоредби.

В съответствие с Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията, Европейският парламент беше поканен да даде своето мнение относно предложените промени. В Кодекса за поведение, който беше приет днес, се вземат предвид гледните точки, изразени от Европейския парламент.


Side Bar