Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/490

V Bruseli 19. apríla 2011

Komisia aktualizovala zoznam leteckých dopravcov so zákazom prevádzkovania letov v EÚ

Európska komisia dnes prijala sedemnástu aktualizáciu zoznamu leteckých spoločností, ktorých sa týka zákaz prevádzkovať leteckú dopravu v Európskej únii. Niektoré letecké spoločnosti – vrátane štyroch nákladných leteckých dopravcov z Indonézie a jedného z Ukrajiny – boli vyňaté zo zoznamu, pretože ich problémy s bezpečnosťou boli uspokojivo vyriešené. Zákaz bol ale vydaný pre všetkých leteckých dopravcov, ktorí získali povolenie v Mozambiku na ich lety do krajín EÚ, ako aj na prevádzku dvoch konkrétnych lietadiel spoločnosti Air Madagascar. Dôvodom sú významné nedostatky v bezpečnosti, ktoré si v oboch prípadoch vyžadujú prijať rozhodujúce opatrenia. Všetky rozhodnutia boli prijaté s jednotnou podporou Výboru pre leteckú bezpečnosť, ktorý sa skladá z expertov z členských štátov.

Podpredseda Komisie Siim Kallas, zodpovedný za oblasť dopravy, uviedol: "Komisia je pripravená spolupracovať s orgánmi tých krajín, ktoré majú problémy s bezpečnosťou, aby tieto problémy čo najrýchlejšie a najefektívnejšie prekonali. Dovtedy ale stále platí, že bezpečnosť je prvoradá. V tejto veci si nemôžeme dovoliť žiadne ústupky. Ak máme dôkazy v rámci Európskej únie alebo mimo nej, že leteckí dopravcovia neposkytujú bezpečnú leteckú dopravu, musíme konať, aby sme vylúčili akékoľvek riziko ohrozujúce bezpečnosť."

Po jednotnom stanovisku Výboru pre leteckú bezpečnosť, Európska komisia dnes prijala sedemnástu aktualizáciu zoznamu leteckých spoločností, ktorých sa týka zákaz prevádzkovania leteckej dopravy v Európskej únii. Týmto novým zoznamom sa nahrádza predchádzajúci zoznam z novembra 2010 a je už doň možné nahliadnuť na webovej lokalite1 Komisie.

Výbor pre leteckú bezpečnosť takisto prešetril rôzne prípady európskych leteckých dopravcov na svojom zasadnutí medzi 5. a 7. aprílom. Komisia vyzýva orgány niekoľkých členských štátov, aby naďalej sprísňovali dohľad nad týmito leteckými dopravcami, aby sa zaistilo, že prevádzka všetkých leteckých spoločností usadených v Európe je na najvyššej úrovni bezpečnosti.

Touto aktualizáciou sa zrušuje predchádzajúci zákaz letovej prevádzky štyroch indonézskych nákladných leteckých dopravcov – Cardig Air, Republic Express, Asia Link and Air Maleo. Stalo sa tak vďaka tomu, že indonézske orgány prijali solídne opatrenia na vykonanie nápravy, aby zaručili, že ich letová prevádzka je bezpečná. Tiež sa zrušili obmedzenia ukrajinskej leteckej spoločnosti UMAir po tom, čo sa spoľahlivo dokázalo, že sa jej bezpečnosť zvýšila.

Orgány Angoly, Kambodže, Kazachstanu a Kirgizska zintenzívnili svoje úsilie presadzovať medzinárodné bezpečnostné normy. Na základe toho boli vyňaté zo zoznamu tie spoločnosti, ktoré sa už nevenujú obchodnej leteckej preprave.

Na zaručenie nulového bezpečnostného rizika letových prevádzok určitých leteckých dopravcov sa Komisia s jednotnou podporou členov Výboru pre leteckú bezpečnosť rozhodla v dvoch prípadoch obmedziť vykonávanie leteckej dopravy. V prvom prípade ide o zákaz vykonávania leteckej dopravy všetkých leteckých dopravcov, ktorí získali povolenie v Mozambiku, a to vzhľadom na významné nedostatky, ktorým čelia orgány civilného letectva tejto krajiny, ako uviedla Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) v rámci všeobecného hodnotenia dohľadu nad bezpečnosťou. Komisia takisto uložila obmedzenia na prevádzku dvoch lietadiel typu Boeing 767, ktoré prevádzkuje spoločnosť Air Madagascar, kvôli pretrvávajúcim nedostatkom pri ich prevádzke a dohľade.

Komisia a členovia Výboru pre leteckú bezpečnosť uznali úsilie orgánov týchto krajín o reformu ich súčasného systému civilného letectva a o zvýšenie bezpečnosti, aby sa zaručilo účinné uplatňovanie medzinárodných bezpečnostných noriem. Komisia je pripravená poskytnúť aktívnu podporu tejto reforme v spolupráci s ICAO, členskými štátmi EÚ a Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva.

Vzhľadom na to, že sa objavili noví leteckí dopravcovia so sídlom v Konžskej demokratickej republike, dostali sa na zoznam, pretože všetci dopravcovia z týchto štátov podliehajú prevádzkovým obmedzeniam, pretože príslušné orgány týchto štátov zatiaľ nie sú schopné vykonávať zodpovedný dohľad nad bezpečnosťou.

Nakoniec Výbor pre leteckú bezpečnosť vyzval po zdĺhavej diskusii Komisiu, aby zintenzívnila dialóg o otázkach leteckej bezpečnosti s Ruskou federáciou, a aby tak zaručila, že všetky lietadlá, čo lietajú do EÚ, spĺňajú medzinárodné bezpečnostné normy.

Komisia sa trvalo zasadzuje o podporu lepšieho dodržiavania medzinárodných bezpečnostných noriem a v tejto súvislosti poverila Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva, aby uskutočnila sériu misií technickej pomoci na podporu príslušných orgánov v niekoľkých štátoch v ich úsilí zvýšiť bezpečnosť a reagovať na niektoré obavy týkajúce sa bezpečnosti.

Aktualizovaný európsky zoznam zahŕňa v prípade 21 štátov všetkých dopravcov, ktorí v nich získali osvedčenie, čo spolu predstavuje 269 známych leteckých dopravcov, ktorí  majú úplný zákaz prevádzkovať leteckú dopravu v Európskej únii. Týmito štátmi sú Afganistan, Angola, Benin, Džibuti, Filipíny, Gabon (s výnimkou troch dopravcov, ktorí prevádzkujú lety za určitých podmienok a obmedzení), Indonézia (s výnimkou šiestich dopravcov), Kazachstan (s výnimkou jedného dopravcu, ktorý prevádzkuje lety za určitých podmienok a obmedzení), Kirgizská republika, Konžská republika, Konžská demokratická republika, Libéria, Mauritánia, Mozambik, Rovníková Guinea, Sierra Leone, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Sudán, Svazijsko a Zambia.

Na zozname sa nachádzajú aj traja jednotliví dopravcovia: Blue Wing Airlines zo Surinamu, Meridian Airways z Ghany a Silverback Cargo Freighters z Rwandy.

Okrem toho sa na zozname nachádza ešte desať leteckých dopravcov, ktorí môžu prevádzkovať leteckú dopravu do EÚ za prísnych obmedzení a podmienok: Air Astana z Kazachstanu, ako už bolo uvedené; Air Koryo z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky; Airlift International z Ghany; Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines a SN2AG z Gabonu; Iran Air; TAAG Angolan Airlines a Air Madagascar s povolením z Madagaskaru.

1 :

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_sk.htm


Side Bar