Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/488

Brüksel, 19 Nisan 2011

AB eğitim raporu: ilerleme iyi fakat hedeflere ulaşmak için daha fazla çaba gerekiyor

Brüksel, 19 Nisan – AB Komisyonunun eğitim ve öğretim konusunda bugün açıklanan yeni raporu, AB ülkelerinin son on yılda eğitim sistemlerinin kilit alanlarında ilerleme kaydetmiş olmalarına rağmen, 2010 yılı için belirlenen beş kriterden yalnızca birini yerine getirebildiklerini ortaya koymuştur. AB, 2000 yılından bu yana matematik, fen ve teknoloji alanlarından mezun sayısını %37 artırmış, böylece %15’lik kriteri kolayca aşmıştır. Okulu terk oranını düşürmek için önemli fakat yetersiz ilerleme kaydedilmiş, üst orta eğitimini tamamlayan öğrenci sayısı arttırılmış, okuma-yazma becerileri geliştirilmiş ve eğitim-öğretime katılan yetişkin oranı yükseltilmiştir. Her ülkeye özgü oranların ayrıntılı dökümü için aşağıda bulunan eke bakınız. Avrupa 2020 istihdam ve büyüme stratejisi, okulu terk oranını %10’un altına indirme ve mezun oranını en az %40’a çıkarma hedeflerini korumaktadır.

Eğitim, Kültür, Çokdillilik ve Gençlik Komiseri Androulla Vassiliou, “Avrupa’da eğitim seviyelerinin önemli oranda yükselmiş olması iyi bir haberdir. Orta okulu bitirip yüksek eğitimden mezun olan gençlerin sayısı, on yıl öncesine göre çok artmıştır. Ancak, yarıda bırakılan eğitim, hâlâ AB’de yedi gençten birini etkileyen bir sorundur. 15 yaşına gelmiş beş öğrenciden biri okumakta zorluk çekmektedir. İşte bu nedenle, eğitim ve öğretim Avrupa 2020’nin ana hedeflerinden biridir. Avrupa’da ortak hedeflerimize ulaşmak için Üye Ülkelerden daha fazla çaba göstermelerine ihtiyaç duymaktayız,” dedi.

Komiser, Üye Ülkeleri, karşı karşıya oldukları ekonomik krizin getirdiği zorluklara rağmen eğitim bütçelerinde kesinti yapmamalarını kuvvetle tavsiye etmektedir. “Eğitim harcamaları, istihdam ve ekonomik büyüme için iyi yatırımlardır ve uzun vadede kendi masraflarını çıkartırlar. Ancak, bütçe zorlukları dönemlerinde kaynakların olabildiğince verimli şekilde kullanacağını da temin etmeliyiz,” diyerek sözlerine devam etti.

2020 için beş eğitim kriteri

AB Eğitim Bakanları, 2009’da, 2020’ye kadar ulaşılması gereken beş eğitim ve öğretim kriteri üzerinde anlaşmışlardı:

Eğitim ve öğretimi yarıda bırakanların oranı %10’un altında olmalıdır (bugünün %14.4’lük oranı temel alındığında, bu, okulu terk eden öğrenci sayısının asgari 1.7 milyon azalması demektir);

30-34 yaş grubunun asgari %40’ı yükseköğrenimden mezun olmalıdır. (bugünün oranı %32.3 olduğu düşünülürse, bu en aşağı 2.6 milyon daha fazla mezun yaratmak anlamına gelir);

Dört ilâ zorunlu okula başlama yaşı arasında bulunan çocukların en aşağı %95’i okul öncesi eğitime katılmalıdırlar (bugün, bu oran %92.3’tür. Bu hedefe ulaşılması, eğitime 250.000’den daha fazla çocuğun katılması anlamına gelir);

15 yaş grubu nüfusunda okuma, matematik ve fende yeterli beceri gösteremeyen öğrenci sayısı %15’in altına indirilmelidir (bugün, bu oran her üç alan için de %20 civarındadır. Bu hedefe ulaşılması, bu alanlarda yeterli beceri gösteremeyen öğrenci sayısını 250.000 daha azaltmak anlamına gelir);

25-64 yaş grubunda bulunan yetişkinlerin ortalama en az %15’i yaşam boyu eğitime katılmalıdır (bugünün oranı, %9.3’tür. Bu hedefe ulaşılması, 15 milyon daha fazla yetişkinin eğitim ve öğretime katılması anlamına gelir).

Kriterlerle ilgili yıllık ilerleme raporu

Komisyon, göstergeler ve kriterlerle ilgili yıllık raporunda, Üye Ülkelerin performanslarını hem bu belirlenen hedefleri esas alarak, hem de 2010 için önceden üzerinde anlaşmaya varılmış bazı kriterlere göre değerlendirmektedir.

Bellibaşlı sonuçlar

2020 kriterleri: kesin öngörülerde bulunmak için henüz çok erken olsa da, geçmis eğilimler, Üye Ülkelerin kriterlere yüksek öncelik tanımaya ve eğitim ile öğretime verimli bir şekilde yatırım yapmaya devam etmeleri halinde 2020 için konulan kriterlerin çoğunun ulaşılabileceğini düşündürüyor. Bu durum özellikle okulu terk etme ve mezunlar konusundaki iki eğitim ana başlığı için geçerlidir.

2010 kriterleri: AB ülkeleri ilerleme kaydetmişler ama sadece matematik, fen ve teknoloji mezunları sayısındaki hedefe başarıyla ulaşabilmişlerdir (2010 ile ilgili tam veriler gelecek yılın başında hazır olacaktır).

Katılım ve başarı: 2000’den bu yana, hem eğitime genel katılım, hem de yetişkinlerin diploma seviyeleri artmıştır. Okul öncesi eğitime katılan çocukların da sayısı yükselmiştir.

Hem performans, hem konu seçiminde cinsiyet ayırımı önemini korumuştur. Örneğin, kızlar erkeklerden daha iyi okuyabilmekte ve erkekler okulu daha büyük sayılarda terk etmektedirler. Matematik, fen ve teknoloji alanlarında kadından çok erkek mezun bulunmaktadır.

Tüm AB Üye Ülkelerini, artı Hırvatistan, Mak*, İzlanda, Türkiye, Norveç ve Lihtenştayn’ı kapsayan bu rapor, hangi ülkelerin AB ortalamasının üstünde veya altında performans gösterdiklerini ve hangilerinin diğerlerine yetişmekte veya diğerlerinden geri kalmakta olduğunu genel bakış ve detaylı istatistiklerle göstermektedir.

Gelecek adımlar

Gelecek haftalarda, Üye Ülkeler ulusal reform programlarını Komisyona sunacak, burada eğitimi yarıda bırakma ve yükseköğrenim mezunlarına dair ulusal hedeflerini belirtecek ve bu hedeflere nasıl ulaşacaklarını belirleyeceklerdir. Komisyon, kısa bir süre içinde istihdam edilebilirlik ve öğrenim hareketliliği üzerine yeni kriterler sunacaktır.

Daha fazla bilgi için:

MEMO/11/253’ya link

Tam Komisyon raporu "Progress towards the Lisbon objectives in education and training - Indicators and benchmarks, 2010/11"

Broşür: Education benchmarks for Europe [her ülkeye özgü veri ile]

Avrupa Komisyonu: European strategy and co-operation in education and training:

EK

2010 eğitim kriterlerine doğru ilerleme: 2000-2009 arası gelişim

2020 eğitim kriterlerine doğru ilerleme: 2000-2009 arası gelişim

1. Okul öncesi katılım

2020 kriteri: 2020’ye kadar dört ilâ zorunlu okula başlama yaşı arasında bulunan çocukların en aşağı %95’i okul öncesi eğitime katılmalıdırlar.

Eğilim: 2000 yılından bu yana, okul öncesi katılım oranı %6’yı aşmıştır. En yüksek katılım oranları, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya ve İspanya’da bulunmaktadır.

En başarılı AB uygulayıcıları: Belçika, Fransa, Hollanda

2000

2007

2008

AB 27

85.6

90.7

92.3

Belçika

99.1

99.7

99.5

Bulgaristan

73.4

79.8

78.4

Çek Cum.

90.0

92.6

90.9

Danimarka

95.7

92.7

91.8

Almanya

82.6

94.5

95.6

Estonya

87.0

93.6

95.1

İrlanda

74.6

71.7

72.0

Yunanistan

69.3

68.2

:

İspanya

100

98.1

99.0

Fransa

100

100

100

İtalya

100

99.3

98.8

Kıbrıs

64.7

84.7

88.5

Letonya

65.4

88.2

88.9

Litvanya

60.6

76.6

77.8

Lüksemburg

94.7

93.9

94.3

Macaristan

93.9

95.1

94.6

Malta

100

98.8

97.8

Hollanda

99.5

98.9

99.5

Avusturya

84.6

88.8

90.3

Polonya

58.3

66.8

67.5

Portekiz

78.9

86.7

87.0

Romanya

67.6

81.8

82.8

Slovenya

85.2

89.2

90.4

Slovakya

76.1

79.4

79.1

Finlandiya

55.2

69.8

70.9

İsveç

83.6

94.0

94.6

İngiltere

100

90.7

97.3

Hırvatistan

:

65.2

68.0

İzlanda

91.8

95.4

96.2

MK*

17.4

26.1

28.5

Türkiye

11.6

26.7

34.4

Lihtenştayn

69.3

84.5

83.2

Norveç

79.7

94.3

95.6

Kaynak: Eurostat (LFS) En iyi performans göstermiş olanlar En düşük performans göstermiş olanlar b= seride kesilme p=geçici (01) = 2001. (02) = 2002.

*MK = Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya

2. Düşük başarı göstermiş olanlar

2010-2020 kriteri: Okumada yeterli başarı gösteremeyenlerin oranı, 2010’a kadar %20 azalmalı ve %17’ye düşmelidir. Okuma, matematik ve fende yeterli başarı gösteremeyenlerin oranı, 2020’a kadar %15’in altına inmelidir.

Eğilim: AB’de (18 ülke için karşılaştırılabilir veri mevcuttur), okumada yeterli başarı gösteremeyen öğrenci sayısı 2000 yılında %21.3 iken (kızlar : %13.3, erkekler: %26.6) 2009’da %20.0’ye inmiştir.

En başarılı AB uygulayıcıları: Finlandiya, Hollanda ve Estonya

2000

2006

2009

AB (18)

21.3

24.1

20.0

Belçika

19.0

19.4

17.7

Bulgaristan

40.3

51.1

41.0

Çek Cum..

17.5

24.8

23.1

Danimarka

17.9

16.0

15.2

Almanya

22.6

20.0

18.5

Estonya

:

13.6

13.3

İrlanda

11.0

12.1

17.2

Yunanistan

24.4

27.7

21.3

İspanya

16.3

25.7

19.6

Fransa

15.2

21.7

19.8

İtalya

18.9

26.4

21.0

Kıbrıs

:

:

:

Letonya

30.1

21.2

17.6

Litvanya

:

25.7

24.3

Lüksemburg

(35.1)

22.9

26.0

Macaristan

22.7

20.6

17.6

Malta

:

:

:

Hollanda

(9.5)

15.1

14.3

Avusturya

19.3

21.5

27.5

Polonya

23.2

16.2

15.0

Portekiz

26.3

24.9

17.6

Romanya

41.3

53.5

40.4

Slovenya

:

16.5

21.2

Slovakya

:

27.8

22.3

Finlandiya

7.0

4.8

8.1

İsveç

12.6

15.3

17.4

İngiltere

(12.8)

19.0

18.4

Hırvatistan

:

21.5

22.5

İzlanda

14.5

20.5

16.8

Türkiye

:

32.2

24.5

Lihtenştayn

22.1

14.3

15.6

Norveç

17.5

22.4

14.9

Kaynak: OECD (AEIT) (PISA) En iyi performans göstermiş olanlar En düşük performans göstermiş olanlar ( ) = karşılaştırılamıyor.

GKRC ve Malta henüz ankete katılmadılar. AB sonucuna, karşılaştırılabilir verilerle katılmış 18 ülkeden gelen verilerle varılmıştır.

3. Okulu terk edenler

2010-2020 kriteri (ve AB 2020 başlık hedefi): 2010-2020’ye kadar okulu terk eden ögrenci sayısı %10’u geçmemeli.

Eğilim: 27 üyeli AB’de 18-24 yaş grubunda okulu terk edenlerin sayısı 2000 yılında %17.6’dan 2009 yılında %14.4’e inmiştir (kadın: %12.5, erkek: %16.3)

En başarılı AB uygulayıcıları: Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya

2000

2008

2009

AB 27

17.6

14.9

14.4

Belçika

13.8

12.0

11.1

Bulgaristan

20.5 (01)

14.8

14.7

Çek Cum.

5.7 (02)

5.6

5.4

Danimarka

11.7

11.5

10.6

Almanya

14.6

11.8

11.1

Estonya

15.1

14.0

13.9

İrlanda

14.6 (02)

11.3

11.3

Yunanistan

18.2

14.8

14.5

İspanya

29.1

31.9

31.2

Fransa

13.3

11.9

12.3

İtalya

25.1

19.7

19.2

Kıbrıs

18.5

13.7

11.7

Letonya

16.9(02)

15.5

13.9

Litvanya

16.5

7.4

8.7

Lüksemburg

16.8

13.4

7.7

Macaristan

13.9

11.7

11.2

Malta

54.2

39

36.8

Hollanda

15.4

11.4

10.9

Avusturya

10.2

10.1

8.7

Polonya

7.4 (01)

5.0

5.3

Portekiz

43.6

35.4

31.2

Romanya

22.9

15.9

16.6

Slovenya

6.4 (01)

5.1u

5.3u

Slovakya

6.7 (02)

6.0

4.9

Finlandiya

9.0

9.8

9.9

İsveç

7.3

12.2

10.7

İngiltere

18.2

17.0

15.7

Hırvatistan

8.0 (02)

3.7 u

3.9 u

İzlanda

29.8

24.4

21.4

MK*

n/a

19.6

16.2

Türkiye

59.3

45.5

44.3

Norveç

12.9

17.0

17.6

Kaynak: Eurostat (LFS) En iyi performans göstermiş olanlar En düşük performans göstermiş olanlar b= seride kesilme p=geçici u=güvenilemez veri (01) = 2001. (02) = 2002.

*MK = Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya

4. Gençliğin öğrenime erişimi

2010 kriteri: 2010’a kadar AB’de bulunan 22 yaş nüfusunun en az %85’i üst orta öğrenimini tamamlamış olmalıdır.

Eğilim: AB’de üst orta öğrenim seviyesi 20-24 yaş grubu için 2000’de %76.6 iken 2009’da %78.6’ya yükselmiştir (kadınlar %81.4, erkekler %75.9)

En başarılı AB uygulayıcıları: Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya

2000

2008

2009

AB 27

76.6

78.4

78.6

Belçika

81.7

82.2

83.3

Bulgaristan

75.2

83.7

83.7

Çek Cum.

91.2

91.6

91.9

Danimarka

72.0

71.0

70.1

Almanya

74.7

74.1

73.7

Estonya

79.0

82.2

82.3

İrlanda

82.6

87.7

87.0

Yunanistan

79.2

82.1

82.2

İspanya

66.0

60.0

59.9

Fransa

81.6

83.4

83.6

İtalya

69.4

76.5

76.3

Kıbrıs

79.0

85.1

87.4

Letonya

76.5

80.0

80.5

Litvanya

78.9

89.1

86.9

Lüksemburg

77.5

72.8

76.8

Macaristan

83.5

83.6

84.0

Malta

40.9

53.0

52.1

Hollanda

71.9

76.2

76.6

Avusturya

85.1

84.5

86.0

Polonya

88.8

91.3

91.3

Portekiz

43.2

54.3

55.5

Romanya

76.1

78.3

78.3

Slovenya

88.0

90.2

89.4

Slovakya

94.8

92.3

93.3

Finlandiya

87.7

86.2

85.1

İsveç

85.2

85.6

86.4

İngiltere

76.7

78.2

79.3

Hırvatistan

90.6 (02)

95.4

95.1

İzlanda

46.1

53.6

53.6

MK*

n/a

79.7

81.9

Türkiye

n/a

48.9

50.0

Norveç

95.0

70.1b

69.7

Kaynak: Eurostat (LFS) En iyi performans göstermiş olanlar En düşük performans göstermiş olanlar b= seride kesilme p=geçici (01) = 2001. (02) = 2002.

*MK = Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya

5. Matematik, fen ve teknoloji mezunları

2010 kriteri: 2010’a kadar AB’de toplam MFT mezunları sayısı asgari %15 artmalı, cinsiyet ayırımı azalmalıdır.

Eğilim: 2000’den bu yana MST mezunları sayısı %37.2 artmış, kadın oranı %30.7’den 2008’de %32.6’ya çıkmıştır.

En başarılı AB uygulayıcıları: 2000’den bu yana ilerleme: Portekiz, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti

ilerleme 2000 - 2008

Kadın oranı

2000

2008

AB 27

37.2

30.7

32.6

Belçika

20.9

25.0

25.9

Bulgaristan

21.8

45.6

37.0

Çek Cum.

141.3

27.0

30.1

Danimarka

14.3

28.5

36.4

Almanya

53.5

21.6

31.1

Estonya

57.1

35.7

42.1

İrlanda

1.0

37.9

30.4

Yunanistan

26.5*

:

41.9

İspanya

14.8

31.5

30.2

Fransa

5.4

30.8

28.2

İtalya

62.9

36.6

38.4

Kıbrıs

58.3

31.0

37.4

Letonya

11.5*

31.4

32.2

Litvanya

36.4

35.9

33.5

Lüksemburg

:

:

48.2

Macaristan

18.9

22.6

25.7

Malta

33.9*

26.3

28.4

Hollanda

39.3

17.6

18.9

Avusturya

66.4

19.9

24.2

Polonya

100.0

35.9

40.3

Portekiz

193.2

41.9

34.1

Romanya

89.1*

35.1

43.1

Slovenya

16.0

22.8

26.5

Slovakya

185.8

30.1

36.8

Finlandiya

59.5

27.3

33.1

İsevç

13.3

32.1

33.4

İngiltere

17.8

32.1

31.2

Hırvatistan

81.7*

:

33.2

İzlanda

39.9

37.9

n/a

Mk*

68.0

41.6

42.8

Türkiye

70.8

31.1

30.6

Lihtenştayn

41.1*

:

25.8

Norveç

11.0

26.8

29.6

Kaynak: Eurostat (UOE). *= Kümülatif ilerleme, verinin mevcut olduğu yıllardan yola çıkarak tahmin edilmiştir.

*MK = Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya

6. Yükseköğrenime erişim

2020 kriteri (ayrıca AB 2020 başlık hedefi): 2020’ye kadar 30-34 yaş nüfusunun yükseköğrenime erişimi en az %40’a varmalıdır.

Eğilim: 30-34 yaşların yükseköğrenime erişimi 2000’de %22.4’den 2009’da %32.3’e (kadın: %35.7, erkek: %28.9) yükselmiş, böylece nerdeyse %10 artmıştır.

En başarılı AB uygulayıcıları: İrlanda, Danimarka, Lüksemburg

2000

2008

2009

AB 27

22.4

31.1

32.3

Belçika

35.2

42.9

42.0

Bulgaristan

19.5

27.1

27.9

Çek Cum.

13.7

15.4

17.5

Danimarka

32.1

46.3

48.1

Almanya

25.7

27.7

29.4

Estonya

30.8

34.1

35.9

İrlanda

27.5

46.1

49.0

Yunanistan

25.4

25.6

26.5

İspanya

29.2

39.8

39.4

Fransa

27.4

41.3

43.3

İtalya

11.6

19.2

19.0

Kıbrıs

31.1

47.1

44.7

Letonya

18.6

27.0

30.1

Litvanya

42.6

39.9

40.6

Lüksemburg

21.2

39.8

46.6p p p

Macaristan

14.8

22.4

23.9

Malta

7.4

21.0p

21.1p

Hollanda

26.5

40.2

40.5

Avusturya

:

22.2

23.5

Polonya

12.5

29.7

32.8

Portekiz

11.3

21.6

21.1

Romanya

8.9

16.0

16.8

Slovenya

18.5

30.9

31.6

Slovakya

10.6

15.8

17.6

Finlandiya

40.3

45.7

45.9

İsveç

31.8

42.0p

43.9p

İngiltere

29.0

39.7

41.5

Hırvatistan

16.2(02)

18.5u

20.5u

İzlanda

32.6

38.3

41.8

MK*

:

12.4

14.3

Türkiye

:

13.0

14.7

Norveç

37.3

46.2

47.0

Kaynak: Eurostat (UOE), (02) = 2002.

u=güvenilemez veri

*MK = Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya

7. Yetişkinlerin yaşam boyu öğrenime katılımları

2010/2020 kriteri: Çalışma çağı nüfusunun AB ortalama seviyesinde yaşam boyu öğrenime katılımı 2010’da en az %12.5’e, 2020’de %15’e erişmelidir.

Eğilim: AB seviyesinde katılım 2000’de %7.1’den 2009’da %9.3’e çıkmıştır (25-64 yaş nüfusu, kadınlar %10.2, erkekler %8.5). Ancak, bu artışın büyük bir kısmı 2003 dolaylarında zaman serilerinde kesintilerin sonucudur. Katılım, 2005’den bu yana hafifçe düşmüştür.

En başarılı AB uygulayıcıları: Danimarka, İsveç ve Finlandiya

2005

2008

2009

AB 27

9.8

9.5

9.3

Belçika

8.3

6.8

6.8

Bulgaristan

1.3

1.4

1.4

Çek Cum.

5.6

7.8 p

6.8

Danimarka

27.4

30.2

31.6

Almanya

7.7

7.9

7.8

Estonya

5.9

9.8 p

10.5

İrlanda

7.4

7.1

6.3

Yunanistan

1.9

2.9

3.3

İspanya

10.5

10.4

10.4

Fransa

7.1

7.3

6.0

İtalya

5.8

6.3

6.0

Kıbrıs

5.9

8.5

7.8

Letonya

7.9

6.8

5.3

Litvanya

6.0

4.9

4.5

Lüksemburg

8.5

8.5

13.4 p

Macaristan

3.9

3.1

2.7

Malta

5.3

6.2

5.8 p

Hollanda

15.9

17.0

17.0

Avusturya

12.9

13.2

13.8

Polonya

4.9

4.7

4.7

Portekiz

4.1

5.3 p

6.5

Romanya

1.6

1.5

1.5

Slovenya

15.3

13.9

14.6

Slovakya

4.6

3.3

2.8

Finlandiya

22.5

23.1

22.1

İsveç

17.4 p

22.2 b

22.2 p

İngiltere

27.6

19.9 b

20.1

Hırvatistan

2.1

2.2

2.3

İzlanda

25.7

25.1

25.1

MK*

:

2.5

3.3

Türkiye

1.9

1.8

2.3

Norveç

17.8

19.3

18.1

Kaynak: Eurostat (LFS) En iyi performans göstermiş olanlar En düşük performans göstermiş olanlar. b= seride kesilme, p=geçici

*MK = Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya


Side Bar