Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/488

Brussell, id-19 ta’ April 2011

Rapport dwar l-edukazzjoni fl-UE: sar progress iżda hemm bżonn ta' sforz akbar biex jintlaħqu l-miri

Brussell, id-19 ta' April – Il-pajjiżi tal-UE tejbu s-sistemi tal-edukazzjoni tagħhom f'oqsma prinċipali fl-aħħar deċennju iżda laħqu biss wieħed mill-ħames valuri referenzjarji ffissati għall-2010, ir-rapport il-ġdid tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ jiżvela llum. L-UE rnexxielha tilħaq il-mira tagħha li żżid in-numru ta' gradwati tal-matematika, ix-xjenza u t-teknoloġija, b'żieda ta' 37 % mill-2000 li faċilment qabżet il-mira ta' 15 %. Kien sinifikattiv iżda insuffiċjenti l-progress li sar fit-tnaqqis tar-rata ta' dawk bi tluq bikri mill-iskola, fiż-żieda tal-istudenti li jlestu l-edukazzjoni sekondarja għolja, fit-titjib fil-ħiliet tal-litteriżmu u l-qari u fiż-żieda fin-numru tal-adulti li jipparteċipaw fl-edukazzjoni jew it-taħriġ. Għal analiżi dettaljata taċ-ċifri għal kull pajjiż, ara l-anness ta' hawn taħt. L-istrateġija tal-impjiegi u t-tkabbir tal-Ewropa 2020 żżomm il-mira li titnaqqas ir-rata tal-istudenti bi tluq bikri mill-iskola għal 10 %, kif ukoll li jiżdied in-numru ta' gradwati għal mill-inqas 40 %.

Androulla Vassiliou, il-Kummissarju Ewropew għall-Edukazzjoni, il-Kultura, il-Multilingwiżmu u ż-Żgħażagħ, qalet: "L-aħbar it-tajba hi li l-livelli tal-edukazzjoni fl-Ewropa għolew b'mod konsiderevoli. Aktar żgħażagħ qed ilestu l-edukazzjoni sekondarja u jiggradwaw mill-edukazzjoni għolja meta mqabbel ma' għaxar snin ilu. Iżda t-tluq bikri mill-iskola għadu problema li taffettwa wieħed minn kull seba' żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea u wieħed minn kull ħames studenti għad għandhom ħiliet fqar tal-qari fl-età ta' 15-il sena. Għal din ir-raġuni l-edukazzjoni u t-taħriġ jibqgħu fost il-miri ċentrali tal-Ewropa 2020. Għandna bżonn sforzi akbar mill-Istati Membri biex nilħqu l-miri konġunti tagħna Ewropej."

Il-Kummissarju qiegħda tħeġġeġ bil-qawwa kollha lill-Istati Membri biex ma jnaqqsux il-baġits tal-edukazzjoni minkejja r-restrizzjonijiet li qed jiffaċċjaw minħabba l-kriżi ekonomika. "L-infiq fuq l-edukazzjoni huwa investiment tajjeb fl-impjiegi u t-tkabbir ekonomiku u investiment fit-tul fl-edukazzjoni stess: Iżda fi żmenijiet ta' pressjonijiet baġitarji rridu niżguraw li r-riżorsi jintużaw bl-aktar mod effiċjenti possibbli," żiedet il-Kummissarju.

Ħames valuri referenzjarji għall-edukazzjoni għall-2020

Fl-2009, il-Ministri tal-Edukazzjoni tal-UE qablu fuq ħames valuri referenzjarji dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ li jridu jinkisbu sal-2020.

  • in-numru ta' dawk li jħallu l-edukazzjoni u t-taħriġ qabel iż-żmien għandu jkun anqas minn 10 % (ibbażat fuq ir-rata preżenti ta' 14.4 %, dan ifisser li mill-inqas 1.7 miljun student anqas jabbandunaw l-iskola qabel iż-żmien).

  • in-numru ta' dawk bl-età bejn 30-34 b'livell miksub ta' edukazzjoni terzjarja għandu jkun ta' mill-inqas 40 % (abbażi tar-rata preżenti ta' 32.3 %, dan ifisser 2.6 miljun gradwat ieħor);

  • ta' mill-inqas 95 % tat-tfal bejn l-età ta' erba' u l-età tal-bidu tal-edukazzjoni primarja obbligatorja għandhom jipparteċipaw fl-edukazzjoni tat-tfulija bikrija (issa 92.3 % iżda meta tinkiseb din il-mira se jfisser 250,000 tfal żgħar aktar fl-edukazzjoni);

  • in-numru ta' żgħażagħ ta' 15-il sena b'ħiliet insuffiċjenti ta' qari, matematika u xjenza għandu jkun ta' anqas minn 15 % (minn xi 20 % għat-tlieta li huma bħalissa. Il-kisba ta' din il-mira se tfisser 250,000 persuna b'livell baxx anqas);

  • għandu jkun hemm parteċipazzjoni medja minima ta' 15 % tal-adulti (grupp tal-età 25-64) fit-tagħlim tul il-ħajja (in-numru bħalissa hu ta' 9.3 %. Il-kisba ta' din il-mira se tfisser 15-il miljun adult aktar fl-edukazzjoni u t-taħriġ).

Ir-rapport annwali dwar il-progress lejn il-valuri referenzjarji

Fir-rapport annwali tagħha dwar l-indikaturi u l-valuri referenzjarji, il-Kummissjoni tanalizza l-prestazzjoni tal-Istati Membri skont dawn il-miri, filwaqt li tagħmel reviżjoni ta' kif marru l-pajjiżi meta mqabbel ma' sett preċedenti ta' valuri referenzjarji maqbul għall-2010.

Riżultati ewlenin

  • Il-valuri referenzarji tal-2020: minkejja li għadu kmieni għal projezzjoni preċiża, xejriet tal-passat jissuġġerixxu li ħafna mill-valuri referenzjarji għall-2020 għandhom jinkisbu jekk l-Istati Membri jibqgħu jagħtuhom prijorità għolja u jinvestu b'mod effiċjenti fl-edukazzjoni u t-taħriġ. Dan hu minnu, b'mod partikolari, għal żewġ miri titolari tal-edukazzjoni dwar it-tluq bikri mill-iskola u l-gradwati.

  • Il-valuri referenzarji tal-2010: il-pajjiżi tal-UE għamlu progress iżda kisbu biss il-mira tan-numru ta' gradwati tal-matematika, ix-xjenza u t-teknoloġija. (Id-dejta kollha għall-2010 se tkun disponibbli kmieni s-sena d-dieħla).

  • Il-parteċipazzjoni u l-kisbiet: mill-2000: il-parteċipazzjoni ġenerali fl-edukazzjoni żdiedet kif żdiedu wkoll il-livelli tal-kwalifiki tal-adulti. In-numru ta' tfal fl-edukazzjoni preprimarja żdied ukoll.

  • Id-differenzi bejn is-sessi għadhom sinifikattivi kemm fil-prestazzjoni kif ukoll fl-għażla tas-suġġetti. Pereżempju, il-bniet jaqraw aħjar mis-subien u s-subien huma l-aktar li jitilqu kmieni mill-iskola. Hemm aktar irġiel minn nisa fost il-gradwati fis-suġġetti tal-matematika, ix-xjenza u t-teknoloġija.

Ir-rapport, li jkopri l-Istati Membri kollha tal-UE, flimkien mal-Kroazja, Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, l-Islanda, it-Turkija, in-Norveġja u Liechtenstein, fih ħarsiet ġenerali u statistika dettaljata li jidentifikaw liema pajjiżi marru aħjar jew agħar mill-medja tal-UE u liema minnhom qed jirnexxu jew li qed ifallu meta mqabbla mal-oħrajn.

Il-passi li jmiss

Fil-ġimgħat li ġejjin, l-Istati Membri se jissottomettu l-programmi ta' riforma nazzjonali tagħhom lill-Kummissjoni, li fihom huma jiffissaw il-miri nazzjonali dwar l-istudenti bi tluq bikri mill-iskola u l-gradwati tal-edukazzjoni għolja, filwaqt li jagħtu dettalji kif se jiksbu l-miri tagħhom. Il-Kummissjoni dalwaqt se tippreżenta valuri referenzjarji proposti għall-impjiegi u l-mobilità tat-tagħlim.

Biex tkun taf aktar:

Link għall-MEMO/11/253

Ir-rapport tal-Kummissjoni sħiħ "Progress towards the Lisbon objectives in education and training - Indicators and benchmarks, 2010/11"

Fuljett: Education benchmarks for Europe [bid-dejta speċifika għal kull pajjiż]

Il-Kummissjoni Ewropea: European strategy and co-operation in education and training

ANNESS

Progress lejn il-valuri referenzjarji tal-edukazzjoni tal-2010, Evoluzzjoni 2000-2009

Progress lejn il-valuri referenzjarji tal-edukazzjoni tal-2020, Evoluzzjoni 2000-2009

1. Parteċipazzjoni preprimarja

Il-valur referenzjarju 2020: Sal-2020, mill-inqas 95 % tat-tfal bejn l-4 snin u l-età tal-bidu tal-edukazzjoni primarja obbligatorja għandhom jipparteċipaw f'edukazzjoni bikrija.

Xejriet: Il-parteċipazzjoni fl-iskola preprimarja żdiedet b'aktar minn 6 punti perċentwali mill-2000. Franza. Il-Belġju. Il-Pajjiżi l-Baxxi, l-Italja u Spanja għandhom l-ogħla rata ta' parteċipazzjoni.

L-aħjar pajjiżi tal-UE: Il-Belġju, Franza, il-Pajjiżi l-Baxxi

2000

2007

2008

EU 27

85.6

90.7

92.3

Belgium

99.1

99.7

99.5

Bulgaria

73.4

79.8

78.4

Czech Rep.

90.0

92.6

90.9

Denmark

95.7

92.7

91.8

Germany

82.6

94.5

95.6

Estonia

87.0

93.6

95.1

Ireland

74.6

71.7

72.0

Greece

69.3

68.2

:

Spain

100

98.1

99.0

France

100

100

100

Italy

100

99.3

98.8

Cyprus

64.7

84.7

88.5

Latvia

65.4

88.2

88.9

Lithuania

60.6

76.6

77.8

Luxembourg

94.7

93.9

94.3

Hungary

93.9

95.1

94.6

Malta

100

98.8

97.8

Netherlands

99.5

98.9

99.5

Austria

84.6

88.8

90.3

Poland

58.3

66.8

67.5

Portugal

78.9

86.7

87.0

Romania

67.6

81.8

82.8

Slovenia

85.2

89.2

90.4

Slovakia

76.1

79.4

79.1

Finland

55.2

69.8

70.9

Sweden

83.6

94.0

94.6

UK

100

90.7

97.3

Croatia

:

65.2

68.0

Iceland

91.8

95.4

96.2

MK*

17.4

26.1

28.5

Turkey

11.6

26.7

34.4

Liechtenstein

69.3

84.5

83.2

Norway

79.7

94.3

95.6

Sors: Eurostat (LFS) L-aħjar pajjiżi l-agħar pajjiżi. b = waqfa fis-serje. p = provviżorja. (01) = 2001. (02) = 2002.

*MK = Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja.

2. Persuni b'livelli baxxi

Il-valur referenzjarju 2010/2020: Sal-2010 n-numru ta' persuni b'livelli baxxi ta' qari għandu jonqos b'20 % (għal 17 %). Sal-2020 in-numru ta' persuni b'livelli baxxi ta' qari, matematika u xjenza għandu jkun anqas minn b'15 %.

Xejriet: Fl-UE (dejta komparabbli disponibbli għat-18-il pajjiż) il-prestazzjoni tjiebet minn 21.3 % għal dawk b'livell baxx ta' qari fl-2000 għal 20.0 % (bniet: 13.3%, subien: 26.6 %) fl-2009.

L-aħjar pajjiżi tal-UE: Il-Finlandja, il-Pajjiżi l-Baxxi u l-Estonja

2000

2006

2009

EU (18)

21.3

24.1

20.0

Belgium

19.0

19.4

17.7

Bulgaria

40.3

51.1

41.0

Czech Rep.

17.5

24.8

23.1

Denmark

17.9

16.0

15.2

Germany

22.6

20.0

18.5

Estonia

:

13.6

13.3

Ireland

11.0

12.1

17.2

Greece

24.4

27.7

21.3

Spain

16.3

25.7

19.6

France

15.2

21.7

19.8

Italy

18.9

26.4

21.0

Cyprus

:

:

:

Latvia

30.1

21.2

17.6

Lithuania

:

25.7

24.3

Luxembourg

(35.1)

22.9

26.0

Hungary

22.7

20.6

17.6

Malta

:

:

:

Netherlands

(9.5)

15.1

14.3

Austria

19.3

21.5

27.5

Poland

23.2

16.2

15.0

Portugal

26.3

24.9

17.6

Romania

41.3

53.5

40.4

Slovenia

:

16.5

21.2

Slovakia

:

27.8

22.3

Finland

7.0

4.8

8.1

Sweden

12.6

15.3

17.4

UK

(12.8)

19.0

18.4

Croatia

:

21.5

22.5

Iceland

14.5

20.5

16.8

Turkey

:

32.2

24.5

Liechtenstein

22.1

14.3

15.6

Norway

17.5

22.4

14.9

Sors: OECD (PISA) L-aħjar pajjiżi l-agħar pajjiżi ( ) = mhux komparabbli.

Ċipru u Malta għadhom ma pparteċipawx fl-istħarriġ. Ir-riżultat tal-UE: għat-18-il pajjiż b'dejta komparabbli.

*MK = Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja.

3. Studenti bi tluq bikri mill-iskola

Il-valur referenzjarju 2010/2020 (mira titolari tal-2020 tal-UE wkoll): Sal-2010/2020 in-numru ta' studenti bi tluq bikri mill-iskola ta' mhux aktar minn 10 % għandu jintlaħaq.

Xejriet: Fl-UE-27 in-numru ta' studenti bi tluq bikri mill-iskola (popolazzjoni 18-24) naqas minn 17.6 % fl-2000 għal 14.4 % fl-2009 (nisa: 12.5%. rġiel: 16.3 %).

L-aħjar pajjiżi tal-UE: Il-Polonja, ir-Repubblika Ċeka u s-Slovakkja,

2000

2008

2009

EU 27

17.6

14.9

14.4

Belgium

13.8

12.0

11.1

Bulgaria

20.5 (01)

14.8

14.7

Czech Rep.

5.7 (02)

5.6

5.4

Denmark

11.7

11.5

10.6

Germany

14.6

11.8

11.1

Estonia

15.1

14.0

13.9

Ireland

14.6 (02)

11.3

11.3

Greece

18.2

14.8

14.5

Spain

29.1

31.9

31.2

France

13.3

11.9

12.3

Italy

25.1

19.7

19.2

Cyprus

18.5

13.7

11.7

Latvia

16.9(02)

15.5

13.9

Lithuania

16.5

7.4

8.7

Luxembourg

16.8

13.4

7.7

Hungary

13.9

11.7

11.2

Malta

54.2

39

36.8

Netherlands

15.4

11.4

10.9

Austria

10.2

10.1

8.7

Poland

7.4 (01)

5.0

5.3

Portugal

43.6

35.4

31.2

Romania

22.9

15.9

16.6

Slovenia

6.4 (01)

5.1u

5.3u

Slovakia

6.7 (02)

6.0

4.9

Finland

9.0

9.8

9.9

Sweden

7.3

12.2

10.7

UK

18.2

17.0

15.7

Croatia

8.0 (02)

3.7 u

3.9 u

Iceland

29.8

24.4

21.4

MK*

n/a

19.6

16.2

Turkey

59.3

45.5

44.3

Norway

12.9

17.0

17.6

Sors: Eurostat (LFS) L-aħjar pajjiżi l-agħar pajjiżi. b = waqfa fis-serje. p = provviżorja, u=mhix affidabbli, (01) = 2001. (02)= 2002.

*MK = Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja.

4. Il-livell milħuq fl-edukazzjoni għaż-żgħażagħ

Il-valur referenzjarju 2010: Sal-2010 mill-inqas 85 % ta’ dawk li għandhom 22 sena fl-UE għandhom ikunu spiċċaw l-edukazzjoni sekondarja għolja.

Xejriet: Mill-2000 il-livell milħuq fl-edukazzjoni sekondarja għolja għaż-żgħażagħ fl-UE żdied bi ftit minn 76.6 % tal-popolazzjoni b'età 20-24 għal 78.6 % fl-2009 (nisa 81.4 %, rġiel 75.9 %).

L-aħjar pajjiżi tal-UE: Is-Slovakkja, ir-Repubblika Ċeka u l-Polonja

2000

2008

2009

EU 27

76.6

78.4

78.6

Belgium

81.7

82.2

83.3

Bulgaria

75.2

83.7

83.7

Czech Rep.

91.2

91.6

91.9

Denmark

72.0

71.0

70.1

Germany

74.7

74.1

73.7

Estonia

79.0

82.2

82.3

Ireland

82.6

87.7

87.0

Greece

79.2

82.1

82.2

Spain

66.0

60.0

59.9

France

81.6

83.4

83.6

Italy

69.4

76.5

76.3

Cyprus

79.0

85.1

87.4

Latvia

76.5

80.0

80.5

Lithuania

78.9

89.1

86.9

Luxembourg

77.5

72.8

76.8

Hungary

83.5

83.6

84.0

Malta

40.9

53.0

52.1

Netherlands

71.9

76.2

76.6

Austria

85.1

84.5

86.0

Poland

88.8

91.3

91.3

Portugal

43.2

54.3

55.5

Romania

76.1

78.3

78.3

Slovenia

88.0

90.2

89.4

Slovakia

94.8

92.3

93.3

Finland

87.7

86.2

85.1

Sweden

85.2

85.6

86.4

UK

76.7

78.2

79.3

Croatia

90.6 (02)

95.4

95.1

Iceland

46.1

53.6

53.6

MK*

n/a

79.7

81.9

Turkey

n/a

48.9

50.0

Norway

95.0

70.1b

69.7

Sors: Eurostat (LFS) L-aħjar pajjiżi l-agħar pajjiżi. b = waqfa fis-serje. p = provviżorja. (01) = 2001. (02)= 2002

*MK = Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja.

5. Il-gradwati tal-matematika, ix-xjenza u t-teknoloġija

Il-valur referenzjarju 2010: Sal-2010 n-numru totali tal-gradwati tal-matematika, ix-xjenza u t-teknoloġija fl-UE għandu jiżdied b'mill-inqas 15 %, id-differenza bejn is-sessi għandha tonqos.

Xejriet: In-numru ta' gradwati tal-matematika, ix-xjenza u t-teknoloġija żdied b'37.2 % mill-2000 u n-numru ta' nisa minn 30.7 % għal 32.6 % fl-2008.

L-aħjar pajjiżi tal-UE: Tkabbir mill-2000: Il-Portugall, is-Slovakkja u r-Repubblika Ċeka

growth 2000 - 2008

share of females

2000

2008

EU 27

37.2

30.7

32.6

Belgium

20.9

25.0

25.9

Bulgaria

21.8

45.6

37.0

Czech Rep.

141.3

27.0

30.1

Denmark

14.3

28.5

36.4

Germany

53.5

21.6

31.1

Estonia

57.1

35.7

42.1

Ireland

1.0

37.9

30.4

Greece

26.5*

:

41.9

Spain

14.8

31.5

30.2

France

5.4

30.8

28.2

Italy

62.9

36.6

38.4

Cyprus

58.3

31.0

37.4

Latvia

11.5*

31.4

32.2

Lithuania

36.4

35.9

33.5

Luxembourg

:

:

48.2

Hungary

18.9

22.6

25.7

Malta

33.9*

26.3

28.4

Netherlands

39.3

17.6

18.9

Austria

66.4

19.9

24.2

Poland

100.0

35.9

40.3

Portugal

193.2

41.9

34.1

Romania

89.1*

35.1

43.1

Slovenia

16.0

22.8

26.5

Slovakia

185.8

30.1

36.8

Finland

59.5

27.3

33.1

Sweden

13.3

32.1

33.4

UK

17.8

32.1

31.2

Croatia

81.7*

:

33.2

Iceland

39.9

37.9

n/a

MK*

68.0

41.6

42.8

Turkey

70.8

31.1

30.6

Liechtenstein

41.1*

:

25.8

Norway

11.0

26.8

29.6

Sors: Eurostat (UOE). *= Tkabbir kumulattiv estrapolat mis-snin disponibbli.

*MK = Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja.

6. Il-livell milħuq fl-edukazzjoni terzjarja

Il-valur referenzjarju 2020 (mira titolari tal-2020 tal-UE wkoll): Sal-2020 il-livell milħuq fl-edukazzjoni terzjarja ta' dawk bl-età 30-34 għandu jilħaq ta' mill-anqas 40 %.

Xejriet: Il-livell milħuq fl-edukazzjoni terzjarja ta' dawk bl-età bejn 30-34 żdied minn 22.4 % fl-2000 għal 32.3 % (nisa: 35.7%, irġiel 28.9%) fl-2009 u għalhekk bi kważi 10 punti perċentwali.

L-aħjar pajjiżi tal-UE: L-Irlanda, id-Danimarka u l-Lussemburgu.

2000

2008

2009

EU 27

22.4

31.1

32.3

Belgium

35.2

42.9

42.0

Bulgaria

19.5

27.1

27.9

Czech Rep.

13.7

15.4

17.5

Denmark

32.1

46.3

48.1

Germany

25.7

27.7

29.4

Estonia

30.8

34.1

35.9

Ireland

27.5

46.1

49.0

Greece

25.4

25.6

26.5

Spain

29.2

39.8

39.4

France

27.4

41.3

43.3

Italy

11.6

19.2

19.0

Cyprus

31.1

47.1

44.7

Latvia

18.6

27.0

30.1

Lithuania

42.6

39.9

40.6

Luxembourg

21.2

39.8

46.6p p p

Hungary

14.8

22.4

23.9

Malta

7.4

21.0p

21.1p

Netherlands

26.5

40.2

40.5

Austria

:

22.2

23.5

Poland

12.5

29.7

32.8

Portugal

11.3

21.6

21.1

Romania

8.9

16.0

16.8

Slovenia

18.5

30.9

31.6

Slovakia

10.6

15.8

17.6

Finland

40.3

45.7

45.9

Sweden

31.8

42.0p

43.9p

UK

29.0

39.7

41.5

Croatia

16.2(02)

18.5u

20.5u

Iceland

32.6

38.3

41.8

MK*

:

12.4

14.3

Turkey

:

13.0

14.7

Norway

37.3

46.2

47.0

Sors: Eurostat (UOE), (02) = 2002.

*MK = Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, u = dejta mhux affidabbli

7. Il-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim tul il-ħajja

Il-valur referenzjarju 2010/2020: Il-livell medju fl-UE tal-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim tul il-ħajja tal-popolazzjoni tal-età tax-xogħol għandha ta' mill-inqas tilħaq 12.5 % fl-2010 u 15 % fl-2020.

Xejriet: Fuq il-livell tal-UE, il-parteċipazzjoni żdiedet minn 7.1 % fl-2000 għal 9.3 % fl-2009 (popolazzjoni 25-64: irġiel 8.5 %. nisa: 10.2%). Madankollu parti konsiderevoli ta' din iż-żieda kienet riżultat ta' waqfien fis-serje ta' żmien viċin l-2003. Mill-2005 l-parteċipazzjoni naqset xi ftit.

L-aħjar pajjiżi tal-UE: Id-Danimarka, l-Isvezja u l-Finlandja

2005

2008

2009

EU 25

9.8

9.5

9.3

Belgium

8.3

6.8

6.8

Bulgaria

1.3

1.4

1.4

Czech Rep.

5.6

7.8 p

6.8

Denmark

27.4

30.2

31.6

Germany

7.7

7.9

7.8

Estonia

5.9

9.8 p

10.5

Ireland

7.4

7.1

6.3

Greece

1.9

2.9

3.3

Spain

10.5

10.4

10.4

France

7.1

7.3

6.0

Italy

5.8

6.3

6.0

Cyprus

5.9

8.5

7.8

Latvia

7.9

6.8

5.3

Lithuania

6.0

4.9

4.5

Luxembourg

8.5

8.5

13.4 p

Hungary

3.9

3.1

2.7

Malta

5.3

6.2

5.8 p

Netherlands

15.9

17.0

17.0

Austria

12.9

13.2

13.8

Poland

4.9

4.7

4.7

Portugal

4.1

5.3 p

6.5

Romania

1.6

1.5

1.5

Slovenia

15.3

13.9

14.6

Slovakia

4.6

3.3

2.8

Finland

22.5

23.1

22.1

Sweden

17.4 p

22.2 b

22.2 p

UK

27.6

19.9 b

20.1

Croatia

2.1

2.2

2.3

Iceland

25.7

25.1

25.1

MK*

:

2.5

3.3

Turkey

1.9

1.8

2.3

Norway

17.8

19.3

18.1

Sors: Eurostat (LFS) L-aħjar pajjiżi l-agħar pajjiżi. b = waqfa fis-serje. p = provviżorja.
*MK = Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja.


Side Bar