Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/486

Bruselj, 19. aprila 2011

Digitalna agenda: Komisija potrdila svojo zavezanost uresničevanju načel odprtega interneta v praksi

Evropska komisija je v danes sprejetem poročilu potrdila potrebo po zagotavljanju, da imajo državljani in podjetja prost dostop do odprtega in nevtralnega interneta. Novi telekomunikacijski predpisi EU o preglednosti, kakovosti storitev in možnosti menjave operaterja naj bi začeli veljati s 25. majem 2011, Komisija pa bo poskrbela, da se izvajajo na način, ki zagotavlja spoštovanje načel odprtega in nevtralnega interneta v praksi. Komisija bo na primer posebno pozornost posvetila morebitnim splošnim omejitvam glede zakonitih storitev in aplikacij ter temu, ali so širokopasovne povezave, ki jih uporabljajo državljani in podjetja v EU, res tako hitre, kot je navedeno v oglasih ponudnikov internetnih storitev. Komisija je zaprosila Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC), naj opravi temeljito preiskavo o vprašanjih, ki so bistvena pri zagotavljanju odprtega in nevtralnega interneta, med drugim o ovirah pri menjavi operaterjev, blokiranju in omejevanju spletnega prometa (npr. pri prenosu govora po omrežju IP) ter preglednosti in kakovosti storitev. Do konca leta bo Komisija objavila izsledke raziskave organa BEREC, vključno z morebitnimi primeri blokiranja ali omejevanja določenih oblik spletnega prometa. Če bodo ugotovitve organa BEREC in druge povratne informacije pokazale na nerešene probleme, bo Komisija proučila potrebo po strožjih ukrepih.

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo, je dejala: „Odločena sem poskrbeti, da bodo lahko državljani in podjetja v EU uživali koristi odprtega in nevtralnega interneta brez skritih omejitev ter s povezavami takšne hitrosti, kot jih obljubljajo ponudniki storitev. Trdno verjamem v načela konkurence, ki predstavljajo jedro novih in okrepljenih telekomunikacijskih predpisov o preglednosti, kakovosti storitev ter možnosti enostavne menjave operaterjev. V naslednjih nekaj mesecih bom v tesnem sodelovanju z regulativnimi organi držav članic spremljala spoštovanje novih predpisov v EU s ciljem, da ti zagotovijo odprt internet. Ob koncu leta 2011 bom objavila rezultate, vključno z morebitnimi primeri blokiranja ali omejevanja določenih oblik spletnega prometa. Če ne bom zadovoljna, bom vsekakor predlagala še strožje ukrepe, morda v obliki smernic ali celo splošnih zakonodajnih ukrepov, ki bodo zagotovili konkurenco in izbiro, kakršno potrošniki zaslužijo. Če tudi to ne bo dovolj, sem pripravljena prepovedati blokiranje zakonitih storitev ali aplikacij.“

Pojem „spletna nevtralnost“ sicer še ni natančno opredeljen, vendar bodo morali telekomunikacijski regulativni organi držav članic po novih predpisih EU od 25. maja 2011 spodbujati sposobnost uporabnikov interneta, „da dostopajo do informacij in jih razširjajo ali uporabljajo programe in storitve po lastni izbiri“ (člen 8(4)(g) Okvirne direktive o telekomunikacijah 2002/21/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/140/ES).

Ostali predpisi, ki neposredno zadevajo spletno nevtralnost in kot del novih telekomunikacijskih predpisov EU začnejo veljati 25. maja, vključujejo zahteve o:

  • preglednosti (npr. morebitne omejitve dostopa do storitev ali aplikacij, omejitve hitrosti povezav),

  • kakovosti storitev (regulativni organi lahko določijo minimalne stopnje kakovosti) in

  • možnostih zamenjave operaterjev (v enem delovnem dnevu).

Preglednost storitev

Potrošniki imajo pravico, da izbirajo svoje ponudnike internetnih storitev na podlagi ustreznih informacij o morebitnih omejitvah dostopa do določenih storitev, o dejanskih hitrostih internetnih povezav in o morebitnih omejitvah slednjih. Na podlagi novih telekomunikacijskih predpisov EU, ki začnejo veljati s 25. majem 2011, bodo morali ponudniki telekomunikacijskih storitev potrošnike, preden ti podpišejo pogodbo, seznaniti o naravi storitve, na katero se naročajo, med drugim tudi o tehnikah upravljanja prometa in njihovem vplivu na kakovost storitev ter o vseh drugih omejitvah (kot so širokopasovne omejitve ali razpoložljive hitrosti povezave). Kot poroča BEREC, je večina nacionalnih regulativnih organov v državah članicah prejela pritožbe o razlikah med oglaševanimi in dejanskimi hitrostmi internetnih povezav.

Blokiranje ali omejevanje zakonitega spletnega prometa

Blokiranje se lahko izvaja bodisi z oviranjem dostopa do določenih storitev ali spletnih strani na internetu ali z omejevanjem slednjih. Nekateri operaterji mobilnega interneta lahko na primer blokirajo prenos govora prek omrežja IP. Pri omejevanju, ki se izvaja zaradi upravljanja spletnega prometa in zmanjševanja prezasedenosti, gre lahko za upočasnjevanje določenih oblik prometa, kar vpliva na kakovost vsebin, kot so na primer videoprenosi, ki jih potrošnikom zagotavljajo konkurenčni ponudniki. Kot kaže današnje poročilo, so določeni operaterji v nekaterih primerih neenakopravno obravnavali podatke. Čeprav so bili takšni primeri večinoma rešeni prostovoljno, pogosto pa po posredovanju nacionalnih regulativnih organov držav članic, so potrebne natančnejše informacije, da se omogoči razlikovanje med pogodbenim ali dejanskim blokiranjem od primerov, ko se za dostop do določenih storitev zahteva dodatno plačilo. Prav tako so potrebne informacije o obsegu ugotovljenih praks blokiranja, naj si gre za izolirane ali splošne primere.

Upravljanje spletnega prometa

Večina uporabnikov interneta sprejema, da elektronska pošta potrebuje nekaj sekund, da doseže naslovnika, toda če prihaja do podobnega zamika pri spletnem prenosu pogovorov ali videov, je to moteče. Današnje poročilo poudarja splošno soglasje, da je upravljanje prometa potrebno za zagotovitev nemotenega pretoka spletnega prometa, zlasti kadar so omrežja prezasedena, s čimer se zagotavlja stalna dobra kakovost storitev. Obstaja tudi široko soglasje, da je treba operaterjem omogočiti, naj sami določijo svoje poslovne modele in komercialne ureditve. Kljub temu so nekatere strani zaskrbljene glede možnih zlorab pri upravljanju prometa, na primer za zagotavljanje preferenčne obravnave določene storitve pred drugimi. Komisija in BEREC skrbno spremljata okoliščine.

Menjava ponudnikov internetnih storitev

Poročilo Komisije potrjuje nujnost zagotavljanja potrošnikom, da lahko neovirano menjujejo operaterje. K temu cilju naj bi pripomogli tudi novi telekomunikacijski predpisi o prenosljivosti številk, po katerih naj bi lahko potrošniki v enem samem delovnem dnevu zamenjali operaterja in obenem obdržali isto številko. Novi predpisi obenem zagotavljajo, da pogoji glede odpovedi pogodb potrošnikov ne odvračajo od menjave operaterjev. Komisija in BEREC bosta proučila, kako menjave operaterjev potekajo v praksi.

Ozadje

S poročilom o spletni nevtralnosti Komisija izpolnjuje svojo zavezo v okviru sprejetja paketa reform EU za področje telekomunikacij, da bo Parlamentu in Svetu predložila poročilo. Pri tem izhaja iz rezultatov javne razprave (IP/10/860), kjer je bilo prejetih več kot 300 odgovorov (IP/10/1482), opravljena pa so bila tudi obsežna posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, vključno z vrhom v skupni organizaciji z Evropskim parlamentom.

Sporočilo o spletni nevtralnosti:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/communications_reports/netneutrality/comm-19042011.pdf.

Spletna stran programa za digitalne tehnologije:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm.

Spletna stran Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/.

http://twitter.com/neeliekroeseu.


Side Bar