Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/485

V Bruslju, 18. aprila 2011

Komisija namenja 110 milijonov evrov za dokončanje varnostnih del na območju Černobila

Komisar EU Andris Piebalgs bo v torek, 19. aprila, 25 let po tragični nesreči v Černobilu, na konferenci na visoki ravni v Kijevu naznanil zavezo Evropske komisije, da naj bi s sredstvi v višini približno 110 milijonov evrov zagotovila stabilnost in okoljsko varnost območja Černobila. Komisija je do zdaj k projektom v zvezi s Černobilom prispevala levji delež – več kot 470 milijonov evrov – in sicer predvsem za jedrsko varnost, vendar pa tudi za programe v pomoč lokalnemu prebivalstvu in za zagotavljanje dostopa prizadetim družinam do kakovostne zdravstvene oskrbe. Mednarodna skupnost pa bi morala prispevati še dodatnih 740 milijonov evrov za dokončanje večjih projektov na območju do leta 2015.

Predsednik Komisije José Manuel Barroso, ki bo v Kijevu sodeloval na vrhu o jedrski varnosti, je dejal: „Jedrska varnost je globalno vprašanje, ki zahteva globalni odgovor. Naša zaveza, ki odraža vodilno vlogo Evropske komisije na področju jedrske varnosti, bo ključna pri zagotavljanju, da bo območje Černobila ponovno varno. Upamo, da bodo tudi naši ključni partnerji več prispevali za dokončanje del na zaščitni zgradbi černobilskega reaktorja do leta 2015. Na vrhu o jedrski varnosti bom pozval tudi k prizadevanjem za najvišje možne globalne standarde v jedrskih elektrarnah.“.

Komisar za razvoj Andris Piebalgs, ki bo zastopal Komisijo na donatorski konferenci, je dejal: „Nedavna nesreča v Fukushimi na Japonskem nas opozarja, da jedrska varnost ostaja kritično vprašanje. EU bo še naprej neomajno delovala v največjo korist državljanov, tako da bo zagotavljala varnost jedrskih elektrarn in preprečevala nesreče. Današnja zaveza je velik korak naprej pri premoščanju težav financiranja in je jasen znak, da je Komisija zavezana storiti vse, kar lahko, za zagotovitev varnosti območja Černobila, in sicer za lokalno prebivalstvo in okolje.“.

Sodelovanje Komisije na dogodkih v Kijevu

Predsednik Barroso bo v Kijevu 19. aprila otvoril vrh o jedrski varnosti, ki bo okrepil globalno sodelovanje ter zmogljivosti za preprečevanje in blažitev jedrskih nesreč. Komisar Piebalgs bo sodeloval na černobilski donatorski konferenci za zbiranje sredstev, ki so še potrebna za zagotovitev popolne varnosti območja Černobila do leta 2015.

Komisar Piebalgs bo 20. aprila sodeloval na konferenci na visoki ravni z naslovom „25 let po černobilski katastrofi – varnost za prihodnost“. Konferenco organizira vlada Ukrajine in bo potekala v Kijevu od 20. do 22. aprila. Udeležila naj bi se je tudi generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki Moon in generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo Yukiya Amano.

Čemu bodo namenjena sredstva nove finančne zaveze?

Sredstva nove finančne zaveze so namenjena predvsem dokončanju nove varne zaščitne zgradbe černobilskega reaktorja – velikanske obokane strukture, ki bo zakrivala poškodovani černobilski reaktor številka 4, ga izolirala in omogočila njegovo prihodnjo razgradnjo. Obseg strukture je brez primere in obok bo, ko bo enkrat zgrajen, dolg skoraj toliko kot dve nogometni igrišči in višji od kipa svobode. S sredstvi nove finančne zaveze naj bi bilo tudi dograjeno skladišče izrabljenega goriva, v katerem se bo, ko bo enkrat zgrajeno, skladiščilo izrabljeno gorivo iz reaktorjev, ki so po nesreči še naprej delovali. To je potrebno za razgradnjo jedrske elektrarne.

Podpora EU za večjo varnost območja Černobila

Od černobilske nesreče naprej si Evropska komisija prizadeva za večjo jedrsko varnost in odpravljanje posledic katastrofe. Ključni dosežki dela Komisije do zdaj (predvsem s pomočjo Sklada za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja in mednarodnih skladov Računa za jedrsko varnost) so stabilizacija obstoječe zaščitne zgradbe černobilskega reaktorja, vzpostavitev infrastrukture, ki je usklajena z mednarodnimi pravili na področju zdravja in zagotavlja najboljšo možno zaščito delavcev na prizadetem območju, ter gradnja infrastrukture za prihodnjo razgradnjo.

Komisija je poleg prispevkov v mednarodne sklade, s katerimi upravlja Evropska banka za obnovo in razvoj (Sklad za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja in Račun za jedrsko varnost), finančno podprla tudi projekte za preučitev, ocenjevanje in lajšanje posledic nesreče. Prav tako je prispevala lastna sredstva za projekte ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki so bili potrebni za obnovo prizadetega območja. Bistveno je, da so že izvedeni ukrepi ustvarili pogoje, ki so omogočili začetek gradnje nove varne zaščitne zgradbe černobilskega reaktorja.

Komisija poleg projektov zaščite okolja izvaja tudi družbene projekte na področjih, kot so zdravstvena oskrba, izobraževanje in vrtnarjenje v pomoč ljudem, ki trpijo za posledicami nesreče, da se lahko spet postavijo na noge. V pomoč materam in otrokom, ki so bili zaradi katastrofe izpostavljeni radioaktivnemu sevanju, se izvajajo projekti černobilski otroci, ki naj bi vsem novorojenčkom na območju zagotovili dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe, staršem pa dostop do tečaja „boljša vzgoja otrok“. V okviru projekta se zagotavlja potrebna oprema bolnicam (naprave za oživljanje dojenčkov, ventilacijske naprave, inkubatorji za nedonošenčke, luči za fototerapijo), organizirajo se izobraževanja na področju prehranjevanja za ranljive družine v regiji in za mlajše otroke se gradijo igrišča na prostem.

Komisija podpira tudi rehabilitacijske programe za razvoj gospodarskih priložnosti v kmetijskem sektorju in za ustanavljanje zasebnih podjetij, z namenom pomagati pri ustvarjanju novih delovnih mest in zagotavljanju davkov na območju. Na primer, 70 družin v regiji se je udeležilo usposabljanja na terenu glede pridelovanja sadja, dobile pa so tudi potrebno opremo. Od takrat so udeleženci že dosegli določene uspehe – prodali so svoje prve jagode in jabolka, s čimer so pomagali oživiti regijo in spodbudili ljudi, naj ustanovijo svoja podjetja.

Več informacij:

MEMO/11/252

Informacije o delu Komisije v zvezi s Černobilom:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm.

Gradivo za novinarje s podrobnimi informacijami o ukrepih Komisije v Černobilu je na voljo na:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/documents/press-pack-chernobyl_en.pdf.

Spletna stran GD za razvoj in sodelovanje – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm.

Spletna stran evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm.


Side Bar