Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/485

Bruksela, dnia 18 kwietnia 2011 r.

Komisja deklaruje 110 mln euro na dokończenie prac zabezpieczających w elektrowni w Czarnobylu

Podczas konferencji na wysokim szczeblu w Kijowie, która odbędzie się we wtorek, 19 kwietnia, 25 lat po tragicznej katastrofie w Czarnobylu, komisarz UE Andris Piebalgs przedstawi deklarację Komisji Europejskiej dotyczącą przekazania kwoty 110 mln euro przeznaczonej na stabilizację sytuacji i zabezpieczenia środowiskowe elektrowni w Czarnobylu. Komisja przekazała dotychczas około 470 mln euro na projekty związane z Czarnobylem, przede wszystkim projekty w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, a także programy wspierające społeczność lokalną i zapewniające dotkniętym rodzinom dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Aby jednak zakończyć główne projekty do 2015 r., społeczność międzynarodowa musiałaby przekazać dodatkowo blisko 740 mln euro.

Przewodniczący Komisji, José Manuel Barroso, który weźmie udział w kijowskim szycie w sprawie bezpieczeństwa jądrowego, stwierdził: „Bezpieczeństwo jądrowe stanowi problem globalny, który wymaga globalnych działań. Nasze zobowiązanie finansowe, które stanowi odzwierciedlenie wiodącej roli Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, będzie kluczowym elementem działań na rzecz przywrócenia bezpieczeństwa na terenie Czarnobyla. Mamy nadzieję, że nasi główni partnerzy również zwiększą swój wkład, co pozwoli zakończyć do 2015 r. prace nad powłoką ochronną. Podczas nadchodzącego szczytu będę również kładł nacisk na dążenie do możliwie wysokich światowych standardów bezpieczeństwa w odniesieniu do elektrowni jądrowych”.

Komisarz ds. rozwoju, Andris Piebalgs, który będzie reprezentował Komisję na konferencji w sprawie podjęcia zobowiązań powiedział: „Niedawny wypadek w japońskiej elektrowni Fukushima pokazuje, że bezpieczeństwo jądrowe pozostaje kwestią decydującą. Unia będzie konsekwentnie dążyć do zwiększania bezpieczeństwa elektrowni jądrowych oraz zapobiegania wypadkom, mając na względzie najlepiej pojęty interes swoich obywateli. Dzisiejsza deklaracja stanowi ogromy postęp w kontekście gromadzenia brakujących funduszy. Stanowi również jasny sygnał, że Komisja dołoży wszelkich starań, aby elektrownia w Czarnobylu była bezpieczna, zarówno dla lokalnej ludności, jak i środowiska naturalnego”.

Udział Komisji w wydarzeniach w Kijowie

W dniu 19 kwietnia br. przewodniczący Barroso otworzy kijowski szczyt w sprawie bezpieczeństwa jądrowego, którego celem jest wzmocnienie międzynarodowej współpracy oraz zwiększenie globalnych możliwości w zakresie przeciwdziałania katastrofom jądrowym oraz ograniczania ich skutków. Komisarz Piebalgs weźmie udział w konferencji w sprawie podjęcia zobowiązań, która ma pomóc zgromadzić brakujące fundusze, niezbędne, by do 2015 r. zakończyć prace, które mają uczynić elektrownię w Czarnobylu całkowicie bezpieczną.

W dniu 20 kwietnia br. komisarz Piebalgs weźmie udział w konferencji na wysokim szczeblu „Dwadzieścia pięć lat po katastrofie w Czarnobylu. Bezpieczeństwo na przyszłość”. Zorganizowane przez rząd Ukrainy spotkanie odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia br. w Kijowie. Oczekuje się, że wezmą w nim udział m.in. Ban Ki Moon, Sekretarz Generalny ONZ, oraz Yukiya Amano, Dyrektor Generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Jak zostaną wykorzystane nowo zadeklarowane kwoty?

Nowo zadeklarowane środki finansowe zostaną wykorzystane głównie do zakończenia budowy nowej powłoki ochronnej, potężnej betonowej konstrukcji, która pokryje uszkodzony czwarty reaktor elektrowni w Czarnobylu, co umożliwi jego izolację i przyszłą rozbiórkę. Skala prac konstrukcyjnych jest bezprecedensowa: ukończona budowla będzie miała długość dwóch boisk do piłki nożnej i będzie wystarczająco wysoka, by pomieścić Statuę Wolności. Zadeklarowane środki pomogą również dokończyć budowę zbiornika na zużyte paliwo, w którym – po zakończeniu prac – będzie magazynowane zużyte paliwo pochodzące z reaktorów, które pracowały po wypadku, co jest wymagane dla celów likwidacji elektrowni.

Unijne wsparcie na rzecz zabezpieczenia elektrowni w Czarnobylu

W wyniku katastrofy w Czarnobylu Komisja podjęła prace nad poprawą bezpieczeństwa jądrowego oraz na rzecz usunięcia skutków katastrofy. Główne osiągnięcia Komisji w tym zakresie (w większości dzięki Funduszowi Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu oraz międzynarodowym funduszom Konta Bezpieczeństwa Jądrowego) to stabilizacja istniejącej powłoki ochronnej, realizacja infrastruktury spełniającej wymogi międzynarodowych przepisów w zakresie ochrony zdrowia oraz zapewniającej możliwie najlepszą ochronę pracownikom na miejscu, jak również budowa zaplecza pod kątem przyszłej likwidacji elektrowni.

Komisja nie tylko przekazywała środki finansowe na rzecz funduszy zarządzanych przez EBOR (Funduszu Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu oraz Konta Bezpieczeństwa Jądrowego), lecz finansowała również projekty mające na celu analizę i ocenę skutków wypadku oraz projekty na rzecz ich ograniczenia. Przekazała również środki na rzecz projektów dotyczących zarządzania odpadami radioaktywnymi, niezbędnych dla celów rekultywacji terenów. Zrealizowane dotychczas działania odegrały zasadniczą rolę w stworzeniu warunków umożliwiających rozpoczęcie budowy nowej powłoki ochronnej.

Oprócz projektów dotyczących zabezpieczenia środowiska naturalnego Komisja przeprowadziła również projekty społeczne w obszarach takich jak opieka zdrowotna, edukacja i ogrodnictwo, aby pomóc osobom, które ucierpiały w wyniku katastrofy, odbudować swoje życie. Projekty w ramach programu Dzieci Czarnobyla miały na celu pomoc matkom oraz dzieciom, które w wyniku katastrofy uległy napromieniowaniu, poprzez dostęp na tych terenach do wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla noworodków, jak również dostęp rodziców do szkoleń poświęconych skutecznej opiece rodzicielskiej. W ramach tego projektu zapewniono również wyposażenie szpitalom (urządzenie reanimacyjne dla niemowląt, respirator, inkubator dla noworodków, lampa do fototerapii), przeprowadzono szkolenia na temat żywienia dla najbardziej potrzebujących rodzin w regionie oraz utworzono place zabaw dla dzieci.

Komisja udzieliła swego wsparcia również programowi na rzecz odbudowy gospodarczej. Miał on na celu rozwój możliwości gospodarczych w sektorze rolniczym oraz prywatnej przedsiębiorczości, dzięki czemu sprzyjał tworzeniu nowych miejsc pracy oraz zwiększaniu lokalnych wpływów z podatków. Przeszkolono np. siedemdziesiąt rodzin z regionu w zakresie upraw owoców i owoców jagodowych oraz przekazano im niezbędne narzędzia. Uczestnicy tego projektu odnieśli już pewien sukces, sprzedając swoje pierwsze truskawki czy jabłka i pomagając tym samym w rewitalizacji regionu i zachęceniu innych do założenia własnej działalności.

Więcej informacji:

MEMO/11/252

Informacje na temat działań Komisji dotyczących Czarnobyla:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm

Pakiet prasowy dotyczący działań Komisji w zakresie bezpieczeństwa jądrowego w Czarnobylu:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/documents/press-pack-chernobyl_en.pdf

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm

Strona internetowa europejskiego komisarza ds. rozwoju, Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar