Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/485

Brussel, 18 april 2011

Commissie zegt 110 miljoen euro toe om Tsjernobyl volledig veilig te maken

Op dinsdag 19 april, 25 jaar na het tragische ongeluk in Tsjernobyl, zal EU-commissaris Andris Piebalgs op een conferentie op hoog niveau in Kiev bekend maken dat de Europese Commissie zo'n 110 miljoen euro toezegt om ervoor te zorgen dat het reactorterrein in Tsjernobyl wordt gestabiliseerd en geen gevaar voor het milieu meer oplevert. De Commissie heeft tot nu een hoofdbijdrage - zo'n 470 miljoen euro – geleverd aan projecten in verband met Tsjernobyl, hoofdzakelijk op het gebied van nucleaire veiligheid, maar ook voor programma's om de plaatselijke bevolking te helpen en om getroffen families goede gezondheidszorg te bieden. De internationale gemeenschap moet nog eens 740 miljoen euro bijdragen willen de voornaamste projecten ter plaatse eind 2015 voltooid kunnen worden.

Commissievoorzitter José Manuel Barroso, die aan de topconferentie in Kiev over nucleaire veiligheid zal deelnemen, zei het volgende: "Nucleaire veiligheid is een mondiaal probleem dat om een mondiaal antwoord vraagt. Onze toezegging, waarin de leidende rol van de Europese Commissie op het gebied van nucleaire veiligheid tot uiting komt, zal van cruciaal belang zijn om Tsjernobyl weer veilig te maken. Wij hopen dat onze voornaamste partners ook hun bijdragen zullen verhogen zodat de werkzaamheden met betrekking tot de inkapseling uiterlijk in 2015 kunnen worden voltooid. Tijdens de topconferentie over nucleaire veiligheid zal ik ook aandringen op vooruitgang bij het totstandbrengen van de hoogst mogelijke mondiale normen voor kerncentrales."

EU-commissaris voor ontwikkeling Andris Piebalgs, die de Commissie op de donorconferentie zal vertegenwoordigen, verklaarde het volgende: "Het recente ongeluk in Fukushima in Japan laat zien dat nucleaire veiligheid een cruciaal probleem blijft. De EU zal er in het belang van haar burgers vastberaden naar blijven streven kerninstallaties te beveiligen en ongelukken te voorkomen. De toezegging van vandaag is een grote stap voorwaarts bij het bijeenbrengen van de nodige gelden en laat duidelijk zien dat de Commissie er alles aan gelegen is om ervoor te zorgen dat Tsjernobyl ten behoeve van de lokale bevolking en het milieu veilig wordt gemaakt.

Deelname van de Commissie aan het programma in Kiev

Op 19 april zal voorzitter Barroso in Kiev de topconferentie over nucleaire veiligheid openen. Deze topconferentie zal de mondiale samenwerking en mogelijkheden om kernongelukken te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken, versterken. Commissaris Piebalgs zal de Tsjernobyl-donorconferentie voor het bijeenbrengen van de gelden die nog nodig zijn om Tsjernobyl uiterlijk eind 2015 veilig te maken, bijwonen.

Op 20 april zal commissaris Piebalgs een conferentie op hoog niveau, "Vijfentwintig jaar na de Tsjernobyl-ramp. Veilgheid voor de toekomst", bijwonen. Het programma speelt zich af in Kiev van 20 tot en met 22 april. Onder anderen secretaris-generaal van de VN, Ban Ki Moon, en Yukiya Amano, directeur-generaal van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie zullen naar verwachting aanwezig zijn. De organisatie is in handen van de regering van Oekraïne.

Waar zal het toegezegde bedrag voor gebruikt worden?

Het toegezegde bedrag zal hoofdzakelijk worden gebruikt voor de voltooiing van de nieuwe veilige insluiting, een reusachtige boogvormige constructie die de beschadigde reactor 4 in Tsjernobyl zal bedekken zodat deze wordt afgeschermd en in de toekomst kan worden ontmanteld. De omvang van de constructie is ongekend en de boog zal - eenmaal klaar - lang genoeg zijn om bijna twee voetbalvelden te omvatten en hoog genoeg om het Vrijheidsbeeld te huisvesten. Het bedrag zal ook de bouw helpen voltooien van de opslagplaats voor verbruikte splijtstof, waar de verbruikte splijtstof zal worden opgeslagen van de reactoren die na het ongeval in werking zijn gebleven; dit is nodig voor de ontmanteling van de centrale.

EU-steun voor het veiliger maken van Tsjernobyl

In de jaren na de Tsjernobyl-ramp heeft de Europese Commissie zich ingezet om de nucleaire veiligheid te verbeteren en om een oplossing te vinden voor de gevolgen van de ramp. De voornaamste resultaten die het werk van de Commissie (vooral via het Chernobyl Shelter Fund en de internationale Nuclear Safety Account fondsen) tot nu toe heeft opgeleverd, waren de stabilisering van de bestaande inkapseling, de verbetering van de infrastructuur zodat deze voldoet aan internationale gezondheidsnormen en de arbeiders ter plaatse optimale bescherming biedt, en de bouw van voorzieningen met het oog op de toekomstige ontmanteling.

Naast de bijdragen aan de door de EBWO beheerde fondsen (het Chernobyl Shelter Fund en de Nuclear Safety Account) heeft de Commissie projecten gefinancierd om de gevolgen van het ongeluk te bestuderen, te beoordelen en te verzachten. De Commissie heeft ook een eigen bijdrage geleverd tot de projecten voor het beheer van radioactief afval die noodzakelijk zijn om het reactorterrein te saneren. Datgene wat al is gerealiseerd, heeft de voorwaarden geschapen waardoor de bouw van de nieuwe veilige insluiting mogelijk is; dit is van cruciaal belang.

Naast het veilig maken van de omgeving heeft de Commissie sociale projecten gerealiseerd op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en tuinbouw, om de mensen die lijden onder de gevolgen van het ongeluk te helpen hun leven nieuwe vorm te geven. De "Kinderen van Tsjernobyl"-projecten zijn opgezet om moeders en kinderen die als gevolg van de ramp besmet raakten, te helpen door voor alle pasgeborenen kwalitatief goede gezondheidszorg beschikbaar te stellen en door voor ouders een cursus inzake "beter ouderschap" te organiseren. Het project heeft ook gezorgd voor ziekenhuisapparatuur (reanimatieapparatuur voor kinderen, beademingsapparatuur, couveuses, fototherapielampen), het organiseren van cursussen inzake voeding voor kwetsbare families in de regio en de aanleg van openluchtspeelplaatsen voor jonge kinderen.

De Commissie heeft ook ondersteuning gegeven voor een rehabilitatieprogramma voor de ontwikkeling van economische mogelijkheden in de landbouwsector en het starten van particuliere ondernemingen, waarmee werd bijgedragen tot het scheppen van nieuwe banen en belastinginkomsten voor de regio. Zo werden 70 families in de regio ter plaatse onderricht over het kweken van fruit en bessen en werd hen de daarvoor nodig uitrusting gegeven. De deelnemers hebben daarna al een aantal successen geboekt met de verkoop van hun eerste aardbeien en appels wat heeft bijgedragen tot het revitaliseren van de regio en anderen heeft aangespoord om hun eigen bedrijf op te zetten.

Voor meer informatie:

MEMO/11/252

Voor informatie over het werk van de Commissie voor Tsjernobyl:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/health/index_nl.htm

Een voorlichtingspakket over de activiteiten van de Commissie in Tjsernobyl is beschikbaar via:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/documents/press-pack-chernobyl_en.pdf

Website van DG EuropeAid Ontwikkeling en samenwerking:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/health/index_en.htm

Website van Europees commissaris voor ontwikkeling Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar