Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/485

Briselē, 2011. gada 18. aprīlī

Komisija apsola 110 miljonus eiro, lai pabeigtu Černobiļas atomelektrostacijas apkaimes drošības darbus

Otrdien, 19. aprīlī, 25 gadus pēc traģiskās katastrofas Černobiļā, ES komisārs Andris Piebalgs augsta līmeņa konferencē Kijevā paziņos par Eiropas Komisijas solījumu piešķirt aptuveni 110 miljonus eiro, lai nodrošinātu, ka Černobiļas atomelektrostacijas apkaime tiek stabilizēta un padarīta videi nekaitīga. Komisija ar Černobiļu saistītiem projektiem (galvenokārt kodoldrošībai, bet arī programmām, kas palīdz vietējiem iedzīvotājiem un nodrošina katastrofas skartajām ģimenēm piekļuvi kvalitatīvai veselības aprūpei) līdz šim ir piešķīrusi lauvas tiesu līdzekļu – aptuveni 470 miljonus eiro. Tomēr no starptautiskās kopienas ir vajadzīgi vēl 740 miljoni eiro, lai līdz 2015. gadam pabeigtu lielākos projektus atomelektrostacijas apkaimē.

Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu, kurš piedalīsies Kijevas Kodoldrošības samitā, sacīja: "Kodoldrošība ir globāla problēma, kurai vajadzīgs globāls risinājums. Mūsu solījums, kas atspoguļo Eiropas Komisijas vadošo lomu kodoldrošības jomā, būs svarīgs, lai Černobiļas atomelektrostacijas apkaimi atkal padarītu drošu. Mēs ceram, ka mūsu galvenie partneri arī palielinās savus ieguldījumus, lai līdz 2015. gadam pabeigtu reaktora pārseguma darbus. Kodoldrošības samitā es arī centīšos panākt progresu attiecībā uz iespējami augstākiem atomelektrostaciju pasaules standartiem."

Attīstības komisārs Andris Piebalgs, kurš pārstāvēs Komisiju līdzekļu ieguldītāju konferencē, sacīja: "Nesenā katastrofa Fukušimā Japānā liecina, ka kodoldrošība joprojām ir vitāli svarīgs jautājums. ES turpinās apņēmīgi strādāt tās pilsoņu interesēs, padarot atomelektrostaciju apkaimi drošu un novēršot katastrofas. Šodienas solījums ir liels solis uz priekšu, lai palīdzētu mazināt finansējuma trūkumu, un tas nepārprotami signalizē, ka Komisija ir apņēmības pilna darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Černobiļa ir droša gan vietējiem iedzīvotājiem, gan videi."

Komisijas līdzdalība pasākumos Kijevā

Priekšsēdētājs Barrozu 19. aprīlī atklās Kijevas Kodoldrošības samitu, kas stiprinās globālo sadarbību un kapacitāti novērst un mazināt kodolkatastrofas. Komisārs Piebalgs piedalīsies Černobiļas līdzekļu ieguldītāju konferencē, lai palīdzētu savākt līdzekļus, kas joprojām nepieciešami, lai Černobiļas atomelektrostacijas apkaimi līdz 2015. gadam padarītu pilnīgi drošu.

Komisārs Piebalgs 20. aprīlī apmeklēs augsta līmeņa konferenci "Divdesmit pieci gadi pēc Černobiļas katastrofas. Drošība nākotnē". Pasākums notiek Kijevā no 20. līdz 22. aprīlim un to organizē Ukrainas valdība; paredzams, ka piedalīsies ANO ģenerālsekretārs Bans Ki Mūns un Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors Jukija Amano un citi.

Kam tiks izmantoti apsolītie līdzekļi?

Apsolītie līdzekļi tiks izmantoti galvenokārt tam, lai pabeigtu jauno aizsargpārsegumu – milzīgu arkveida struktūru, kas pārsegs bojāto Černobiļas 4. reaktoru, lai izolētu to un ļautu to nākotnē demontēt. Struktūras izmērs ir iepriekš nepieredzēts, un pēc uzcelšanas arka būs tik gara, lai nosegtu gandrīz divus futbola laukumus, un tik augsta, lai aptvertu Brīvības statuju. Apsolītie līdzekļi palīdzēs arī pabeigt izlietotās kodoldegvielas glabātavas būvniecību, kurā pēc uzcelšanas tiks glabāta izlietotā kodoldegviela no reaktoriem, kas pēc katastrofas turpināja darboties, un kas ir nepieciešama atomelektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanai.

ES atbalsts, lai padarītu Černobiļas atomelektrostacijas apkaimi drošāku

Pēc Černobiļas katastrofas Eiropas Komisija strādāja, lai uzlabotu kodoldrošību un risinātu katastrofas atstātās sekas. Komisijas darbā līdz šim gūtie galvenie sasniegumi (galvenokārt ar Černobiļas fonda un Kodoldrošības konta starptautisko līdzekļu palīdzību) ir pašreizējā pārseguma stabilizācija, tādas infrastruktūras ieviešana, kas atbilst starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem un nodrošina iespējami labāko aizsardzību darbiniekiem, kas strādā uz vietas, un iekārtu būvniecība, ņemot vērā ekspluatācijas pārtraukšanu nākotnē.

Papildus ieguldījumiem ERAB pārvaldītajos starptautiskajos fondos (Černobiļas fonds un Kodoldrošības konts) Komisija ir finansējusi projektus, lai pētītu, novērtētu un mazinātu katastrofas sekas. Tā arī sniedza savu ieguldījumu radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas projektos, kas nepieciešami atomelektrostacijas apkaimes atjaunošanai. Svarīgākais ir tas, ka jau īstenotie pasākumi ir radījuši apstākļus, kuros ir iespējams uzsākt jaunā aizsargpārseguma būvniecību.

Papildus vides drošības uzlabošanai Komisija ir veikusi sociālos projektus tādās jomās kā veselības aprūpe, izglītība un dārzkopība, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kas cieš no katastrofas sekām, atjaunot savu dzīvi. Projekti "Černobiļas bērni" ietvaros ir izveidoti, lai palīdzētu mātēm un bērniem, kuri saindējās katastrofā, nodrošinot piekļuvi kvalitatīvai veselības aprūpei visiem jaundzimušajiem apgabalā, kā arī dodot iespēju vecākiem piedalīties "labākas bērnu audzināšanas" kursā. Projekta ietvaros ir nodrošinātas iekārtas slimnīcām (zīdaiņu reanimācijas iekārta, elpināšanas iekārta, zīdaiņu inkubators, fototerapijas lampa), sagatavotas uzturmācības lekcijas neaizsargātām ģimenēm reģionā un izveidoti āra spēļlaukumi maziem bērniem.

Komisija ir arī atbalstījusi rehabilitācijas programmu, lai izveidotu ekonomiskās iespējas lauksaimniecības nozarē un uzsāktu privāto uzņēmējdarbību, palīdzot radīt jaunas darbavietas un nodrošinot apgabalam nodokļus. Piemēram, 70 ģimenēm reģionā tika nodrošināta praktiska apmācība, kā audzēt augļus un ogas, un tām tika nodrošināts visas nepieciešamās iekārtas. Kopš tā laika dalībnieki jau ir guvuši zināmus panākumus, pārdodot pirmās zemenes un ābolus un palīdzot atdzīvināt reģionu un rosināt citus veidot savus uzņēmumus.

Plašāka informācija:

MEMO/11/252

Informācija par Komisijas darbu attiecībā uz Černobiļu:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm

Preses materiālu pakete, kurā izklāstīts, ko Komisija dara Černobiļā, ir pieejama:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/documents/press-pack-chernobyl_en.pdf

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar